close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2011

DIAGNOSTIKA sexuálních rolí

21. července 2011 v 7:44 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DOTAZNÍK SEXUÁLNÍCH ROLÍ je překladem Bem Sex Role Inventory (BSRI),
který vytvořila americká psycholožka Sandra Lipsitz Bemová (nar. 1944) v roce 1971.
Dotazník byl publikován např. v Journal of Counseling and Clinical Psychology v roce 1974, 42, p. 155-162 pod názvem The Measurement of Psychological Androgyny.

Instrukce pro vyplnění: Máte před sebou seznam šedesáti povahových vlastností.
Každé z těchto vlastností přiřaďte hodnotu na sedmibodobé škále podle toho,
jak Vás daná vlastnost vystihuje:

1. nikdy, vůbec
2. téměř vůbec
3. spíše ne ( jen zřídka)
4. někdy ano, někdy ne
5. spíše ano
6. často (téměř úplně)
7. úplně, zcela

1. Sebejistý (á) 1 2 3 4 5 6 7
2. Poddajný (á) 1 2 3 4 5 6 7
3. Nápomocný (á) 1 2 3 4 5 6 7
4. Bránící a prosazující své názory 1 2 3 4 5 6 7
5. Veselý (á) 1 2 3 4 5 6 7
6. Náladový (á) 1 2 3 4 5 6 7
7. Nezávislý (á) 1 2 3 4 5 6 7
8. Ostýchavý (á) 1 2 3 4 5 6 7
9. Svědomitý (á) 1 2 3 4 5 6 7
10. Sportovní 1 2 3 4 5 6 7
11. Láskyplný 1 2 3 4 5 6 7
12. Teatrální 1 2 3 4 5 6 7
13. Asertivní 1 2 3 4 5 6 7
14. Lichotný (á) 1 2 3 4 5 6 7
15. Šťastný (á), spokojený (á) 1 2 3 4 5 6 7
16. Silná osobnost 1 2 3 4 5 6 7
17. Loajální, oddaný (á) 1 2 3 4 5 6 7
18. Nepředvídatelný (á) 1 2 3 4 5 6 7
19. Energický (á) 1 2 3 4 5 6 7
20. Feminní (měkčí a emotivnější styl chování a prožívání) 1 2 3 4 5 6 7
21. Spolehlivý (á) 1 2 3 4 5 6 7
22. Analytický (á) 1 2 3 4 5 6 7
23. Solidární, podpůrný (á) 1 2 3 4 5 6 7
24. Žárlivý (á) 1 2 3 4 5 6 7
25. Mající vůdcovské schopnosti 1 2 3 4 5 6 7
26. Citlivý (á) k potřebám druhých 1 2 3 4 5 6 7
27. Pravdomluvný (á), věrohodný (á) 1 2 3 4 5 6 7
28. Ochotný (á) riskovat 1 2 3 4 5 6 7
29. Chápající 1 2 3 4 5 6 7
30. Tajnůstkářský (á) 1 2 3 4 5 6 7
31. Snadno se rozhodující 1 2 3 4 5 6 7
32. Soucitný (á) 1 2 3 4 5 6 7
33. Upřímný (á) 1 2 3 4 5 6 7
34. Soběstačný (á) 1 2 3 4 5 6 7
35. Utěšující bolestné emoce druhých 1 2 3 4 5 6 7
36. Domýšlivý (á) až ješitný (á) 1 2 3 4 5 6 7
37. Dominantní, pánovitý (á) 1 2 3 4 5 6 7
38. Smířlivý, jemný v jednání 1 2 3 4 5 6 7
39. Příjemný (á) 1 2 3 4 5 6 7
40. Maskulinní (tvrdší styl chování a prožívání) 1 2 3 4 5 6 7
41. Srdečný 1 2 3 4 5 6 7
42. Vážný (á) 1 2 3 4 5 6 7
43. Zaujímající rozhodné stanovisko 1 2 3 4 5 6 7
44. Něžný (á) 1 2 3 4 5 6 7
45. Přátelský (á) 1 2 3 4 5 6 7
46. Agresivní 1 2 3 4 5 6 7
47. Důvěřivý (á) až naivní 1 2 3 4 5 6 7
48. Nevýkonný (á) 1 2 3 4 5 6 7
49. Vůdcovské chování a dovednosti 1 2 3 4 5 6 7
50. Bezelstný (á) jako dítě 1 2 3 4 5 6 7
51. Přizpůsobivý (á) 1 2 3 4 5 6 7
52. Individualistický (á) 1 2 3 4 5 6 7
53. Užívající drsný až vulgární jazyk 1 2 3 4 5 6 7
54. Nesystémový (á), nesystematický (á) 1 2 3 4 5 6 7
55. Soutěživý (á) 1 2 3 4 5 6 7
56. Mající rád (a) děti 1 2 3 4 5 6 7
57. Taktní, diskretní 1 2 3 4 5 6 7
58. Ambiciozní, ctižádostivý (á) 1 2 3 4 5 6 7
59. Jemný (á) 1 2 3 4 5 6 7
60. Zakládající si na tradicích, tradicionální 1 2 3 4 5 6 7

Pravdivě zodpovězeným dotazníkem lze hypoteticky odhadnout jeden ze čtyř typů osobnostního chování a prožívání:
1. maskulinní (vysoká maskulinita, nízká feminita),
2. feminní (vysoká feminita, nízká maskulinita),
3. androgynní (vysoká femininita i maskulinita),
4. indiferentní (nízká feminita i maskulinita).

Skór maskulinity získáme vypočítáním průměru z hodnot každé třetí položky, počítaje položkou 1 (tj. 1, 4, 7....55, 58).
Skór feminity získáme vypočtením průměru z hodnot každé třetí položky počínaje položkou 2 (tj. 2,5,8........56,59).
Skór androgynie získáme, když od skóru maskulinity odečteme skór feminity.
Složitěji se získává tzv. upravený skór androgynie. Jeho vzorec je uveden v publikaci Fajmonové a Osuského (2004) .

Překlad dotazníku BSRI a a odborné informace o práci s ním pochází od psycholožky Dany Fajmonové a sociologa Michala Osuského jsou uvedeny v jejich příspěvku Změřte si svůj gender v Psychologii dnes (časopis o lidech a vztazích mezi nimi), roč. 10, č. 3/2004, str. 29-32.
V této publikaci a v internetu je též uvedena interpretace skórů maskulinity, feminity a androgynie.
Překlad dotazníku je R. Kohoutkem jen mírně upraven.

Počítačové vyhodnocení dotazníku je možno získat na adrese Ben Sex Role Inventory - Can You Measure Masculinity and Feminity? Pozor však na tamní nekvalitní strojový překlad do češtiny.