POSTOJE A VZTAHY PRACOVNÍKA

8. prosince 2010 v 15:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
POSTOJE A VZTAHY PRACOVNÍKA k vedoucímu a spolupracovníkům zkoumal např. významný slovenský psycholog prof. Anton Jurovský pomocí své posuzovací škály nazvané
Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování postojů a vztahů pracovníka k vedoucímu a spolupracovníkům jsme zde modifikovali.

Vztahy k vedoucímu

Jaké má Váš vedoucí všeobecné vzdělání a rozhled?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; slabé /2/; nedostatečné /1/).

Jaké má vedoucí speciální odborné vzdělání?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; malé /2/; nedostatečné /1/)

Jaké má vedoucí zájmy?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; slabé /2/; minimální /1/).

Jak je vedoucí kulturně vyspělý?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/: průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; neodstatečně /1/).

Jaký je Váš vedoucí pracovní organizátor?
(Nadprůměrný /6/; úspěšný/5/; průměrný/4/; nevím/3/; dost neefektivní/2/; neúspěšný/1/).

Jak správně a pohotově vydává váš vedoucí příkazy?
(Nadprůměrně /6/; úspěšně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; je dost neúspěšný/2/; neúspěšně/1/).

Jak kontroluje váš vedoucí práci podřízených?
(Nadprůměrně dobře /6/; velmi dobře/5/; průměrně/4/; nevím/3/; dost špatně/2/; špatně /1/).

Jak přísně vedoucí dohlíží na podřízené?
(Nadprůměrně/6/; značně/5/; průměrně/4/; málo/3/; spíše nedostatečně /2/; neúspěšně/1/)

Jak správně vedoucí poznává, posuzuje a hodnotí práci jiných?
(Nadprůměrně /6/; značně správně/5/; průměrně správně/3/; občas nesprávně/2/; nesprávně/1/.

Jak váš vedoucí spravedlivě jedná s podřízenými?
(Nadprůměrně /6/; značně spravedlivě/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše nespravedlivě/2/; nespravedlivě /1/).

Jak vedoucí radí a pomáhá při práci?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Jaké projevuje uznání a porozumění k osobním těžkostem?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; malé /2/; žádné /1/.

Jak je vedoucí pravdivý(á), otevřený (á) a přímý(á) ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Má dobrý přístup vedoucí ke svým podřízeným?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/, nemá/1/).

Dovede se váš vedoucí zastat podřízených ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nezastává se /1/).

Je váš vedoucí klidný(á), dovede se ovládat ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/;nevím /3/; málo /2/; je neklidný(á) a vznětlivý(á)/1/).

Má vedoucí smysl pro humor?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně/4/; nevím /3/; málo /2/; nemá /1/)

Má vedoucí kultivované a uhlazené vystupování?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; nemá /1/).

Má vedoucí slušné vyjadřování, kulturní řeč bez vulgárností ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo/2/; je vulgární /1/).

Chová se vedoucí slušně mimo pracoviště?
( Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nechová se slušně /1/).

Vztahy se spolupracovníky

Jak jsou spolupracovníci ochotni poradit Vám a pomoci při práci?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně/4/; nevím /3/; málo /2/; vůbec /1/).

Uznávají spolupracovníci práci jiných?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Jsou vaši kolegové ochotni s vámi spolupracovat?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; ne /1/).

Jsou Vaši spolupracovníci pracovití?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Jak svědomitě plní spolupracovíci své povinnosti?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nesvědomitě /1/).

Jak vykonávají svůj díl práce?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nevykonávají /1/).

Pohovoří si rádi o práci i o životě?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Mají smysl pro přátelské vztahy ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Jsou družní, společenští?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne jsou samotáři /1/).

Mají smysl pro humor?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nemá /1/).

Má smysl pro ,,fair play "?
(Naprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/;málo / 2/; nemá /1/).

Má slušný způsob vyjadřování?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/ 3/; málo /2/, nemá /1/).

Mají morální a čestné způsoby chování ?
(Nadprůměrně /5/; značně /5; průměrně /4/; málo /3/; nemají /1/).


Průměrný výsledek má hodnoty 170 - 180 bodů. Výsledek pod 170 body znamená podprůměrný vztah pracovníka (pracovnice) k vedoucímu a ke spolupracovnílkům. Výsledek vyšší než 180 bodů znamená kladné vztahy s vedoucím a spolupracovníky.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

PRacoviště (též pracovní zařazení)

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

 1. Výkon podle kvality
1.Mimořádně pečlivá kvalita
2.Velmi dobrá kvalita
3.Průměrná, vyhovující kvalita
4.Slabší kvalita výkonu
5.Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní)nadprůměrná výživa či obezita
5. DysplastickáZÁVĚRY (nález)

Např.: tč. normální, adekvátní a optimální k vztahy k nadřízeným i ke spolupracovníkůmDoplňky:
(např. použité poznávací a nápravné metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, negativismus, opozice, konfliktotvornost, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena).


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama