POSTOJE A VZTAHY K POVOLÁNÍ

8. prosince 2010 v 11:08 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Zjišťování, identifikaci a diagnostiku postojů a vztahů k vykonávané práci prováděl např. slovenský psycholog, výzkumný pracovník a vysokoškolský učitel Anton Jurovský ve své posuzovací škále Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování postojů k práci jsme zde modifikovali.

1. Jak jste spokojen(á) s nynějším vaším pracovním zařazením?
(Úplně /5/; průměrně /4/; ne zcela spokojený /3/; často nespokojený /2/, nespokojený /1/).

2. Máte v úmyslu setrvat v tomto zaměstnání?
(Určitě /5/; ano /4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne /1/.

3. Je pro vás nynější práce zajímavá?
( Nadprůměrně (5); průměrně(4); nevím;(3) málo(2); není(1) ).

4. Je Vaše práce pestrá a proměnlivá ?
( Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/;málo/2/; není/1/).

5. Máte svoji práci rád ?
(Nadprůměrně/5/, průměrně/4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne/1/).

6. Cítíte se v práci dobře ?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

7. Považujete tuto práci pro Vás za vhodnou?
(Naprůměrně/5/; průměrně /4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

8. Záleží Vám na nynější práci?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/;nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

9. Je Vaše rodina spokojena s Vaší prací?
(Naprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

11. Považujete svou práci za významnou?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

12. Je tato práce stálá a jistá?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

13. Je tato práce bezpečná?
(Naprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

14. Jaké je vybavení Vašeho pracoviště ?
(Nadprůměrné /5/; průměrné /4/;nevím /3/; spíše horší /2/; špatné /1/).

15. Jaká je hygiena, pořádek a čistota na pracovišti?
(Nadprůměrná /5/; průměrná /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

16. Jaké jsou klimatické podmínky?
(Nadprůměrné/5/; průměrné/4/; nevím/3/; spíše horší/2/; špatné /1/).

17. Je práce lehká a nenamáhavá ?
(Velmi lehká /5/; lehká /4/; nevím /3/; spíše těžká /2/; namáhavá /1/).

18. Jaké je sociální atmosféra na pracovišti ?
(Výborná /5/; průměrná /4/;nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

19. Jaký je vedoucí na pracovišti?
(Výborný /5/; průměrný /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatný /1/).

20. Jací jsou spolupracovníci ?
(Výborní /5/; dobří /4/; nevím /3/; spíše horší /2/, špatní /1/).

21. Jaká je organizace práce?
(Výborná /5/; průměrná /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

22. Je dostatek pomůcek, prostředků a nástrojů?
( Nadbytek /5/; ano /4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne /1/).

Průměrný výsledek je 78-82 bodů.
Vyšší počet bodů je možno hodnotit jako výsledek lehce, středně a vysoce naprůměrný.
Nižší počet bodů svědčí o v současné době mírně podprůměrném či značně podprůměrném vztahu k vykonávané práci.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................
ZÁVÉRY (nález)
Doplňky: např. použité metody poznávací a nápravné..konstituce, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama