Poznávání míry introvertní orientace osobnosti

3. prosince 2010 v 6:15 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Introvertní orientaci osobnosti
lze zjišťovat pozorováním, rozhovorem nebo dotazníky.
Příkladem osvědčeného psychologického dotazníku zjišťujícího mj. také introverzi
je Eysenckův osobnostní dotazník (EOD), který sestavili britští psychologové
Hans Jürgen Eysenck a Sibyl
Eysencková.

Chodíte nerad (a) do společnosti?

Obyčejně raději čtete, než se setkáváte s lidmi?

Máte raději málo přátel, ale zato opravdových?

Býváte ve společnosti pasivní?

Pokládají vás lidé za samotáře (samotářku)?

Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v počítači, než abyste za někým zašel na poradu?

Máte rád práci a činnosti, které můžete konat sám?

Pohybujete se rád pomalu a beze spěchu?

Samota vám nevadí?

Máte rád (a) ticho a klid?

Zůstáváte ve společnosti raději v pozadí?

Nesnášíte vtipy na vaši osobu a ,,kanadské žerty?"

Vadilo by vám, kdybyste měl něco prodávat?

Dělalo by vám těžkosti vybírat peníze na nějaký dobrý účel?

Zůstal byste raději doma, než abyste šel do nudné společnosti?

Dělá Vám obtíže seznamovat se s novými lidmi?

Promýšlíte důkladně své reakce ve společnosti?

Jste k cizím lidem málo sdílný?

Považujte se za málo zábavného člověka?

Jste dost uzavřený (á)?

Snášíte dobře i dlouhodobou izolaci od ostatních lidí?

Nesnášíte, když si lidé z někoho dělají legraci?

Přesvědčování lidí o čemkoliv vás nebaví?

Když s někým hovoříte nesnášíte spěch?

Považujete se za mlčenlivého člověka?

Pokud odpovíte na deset a více otázek kladně, patříte mezi osobnosti s introvertním zaměřením.
Čím více otázek odpovíte kladně, tím je Vaše introvertní orientace osobnosti výraznější.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení Jméno

Datum a místo narození

Bydliště

Pracoviště (škola)

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování


1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči:......................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči:..............
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


Závěry (nález)


Doplňky:
např. použité metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, , levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, osobní hygiena..................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama