IDENTIFIKACE pracovníků s pracovištěm

8. prosince 2010 v 11:35 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Zjišťování identifikace s pracovištěm prováděl např. známý slovenský psycholog a vysokoškolský učitel Anton Jurovský ve své posuzovací škále
Osobní analýza zaměstnání (OAZ) , kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování identifikace s pracovištěm jsme zde modifikovali.

1. Souhlasí Vaše nynější zaměstnání s tím, co jste si přál(a) vykonávat již od mládí?
(Zcela souhlasí /5/; značně souhlasí/4/; nevím/3/; jen částečně/2/; nesouhlasí/1/).

2. Využívá Vaše zaměstnání Vaše schopnosti, dovednosti a vzdělání?
(Zcela/5/; přiměřeně/4/; nevím/3/; málo/2/; ne/1/).

3. Zabýváte se ještě mimopracovními zájmy?
(Na jiné zájmy není čas/5/; mám ještě další zájmy/4/; mezi mou prací a mými mimopracovními činnostmi je vyvážený vztah/3/; mimopracovní zájmy mne těší více/2/; práce je pro mne jen prostředek obživy/1/).

4. Jak jste spokojený(á) se svým postavením mezi spolupracovníky?
( Velmi spokojen(a)/5/; průměrně spokojen(a)/4/; nevím/3/; občas nespokojen(a); často nespokojen(a)/1/).

5. Jak jse spokojen(a( se svou pozicí u nadřízených?
(Plně /5/; vcelku spokojen(a)/4/; nevím/3/; občas méně spokojen(a)/2/; nespokojen(a)/1/).

6. Máte možnost funkčního a pozičního postupu?
( Ano, značně/5/; ano/1/; nevím/3/; malé/2/; nemám/1/).


Průměrný výsledek je získaný součet 19 bodů.
Vyšší počet bodů znamená výsledek mírně či značně nadprůměrný a svědčí o vysoké identifikaci se zaměstnáním.
Nižší počet bodů znamená lehce či značně podprůměrnou identifikaci se zaměstnáním.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná


Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (nález)Doplňky: např. metody poznávací a nápravné, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled a osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama