DOMINANTNOST (vůdčí tendence) a její úroveň

3. prosince 2010 v 11:19 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DOMINANTNÍ až hyperdominantní (autokratické) zaměření osobnosti je možno zjišťovat vlastním pozorováním nebo získáním informací rozhovorem či dotazníkem o chování zkoumaného člověka od jeho spolupracovníků, přátel nebo příbuzných nebo i od jeho samotného.
Adekvátní a přínosný je psychologický dotazník interpersonální diagnózy (ICL),
který sestavili američtí psychologové Timothy Leary (viz foto), R.L. LaForge a R.F Suczek
a pro české psychology zpracovali Jiří Kožený a Pavel Ganický.
Tento dotazník může vyplňovat také zkoumaná osoba sama o sobě a pokusit se o autodiagnózu.

Mají o něm (jí) lidé dobré mínění?

Dělá dobrý dojem?

Dovede dávat pokyny a příkazy?

Dovede svým vystupováním na lidi působit?

Dovede ovlivňovat chování a prožívání druhých lidí?

Je mnoha lidem sympatický (á)?

Lidé si ho (ji) váží?

Je to dobrý vedoucí typ?

Má rád zodpovědnost?

Chce každému radit?

Dělá se důležitým?

Rád poroučí?

Chce ostatní ovládat?

Příliš se snaží o úspěch?

Očekává od každého uctivý obdiv?

Každého komanduje?

Chová se až diktátorsky?

Očekává, že ho každý bude obdivovat a respektovat?

Přizpůsobuje se silou?

Kladná odpověď na více než osm otázek pravděpodobně znamená nadprůměrně výraznou dominantnost. Souhlasné odpovědi u více než dvanácti otázek znamenají maladaptivitu v oblasti dominantního chování, kterou však je vhodné ověřit ještě jinou metodou.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnitSpolečenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní), obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (NÁLEZ)
Doplňky: např.použité metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled a osobní hygiena..................................
...............................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama