ŽIVOTNÍ HESLA (MOTTA) studentů a studentek vysokých škol

14. prosince 2010 v 7:34 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Studentky - ženy uváději např. tato svá oblíbená životní hesla (motta):

Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali druzí k tobě.
Každý život má svou velikost (Maxim Gorkij).
Život je darem přírody, ale krásný život je darem moudrosti /řecké přísloví).
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své štěstí vlastní (Platón).
Harmonie, toť řád a pořádek (Wilhelm Ostwald).
Všeho s mírou, uměřenost, nic příliš (Solón).
Pořádek je duše všech věcí.
Zachovávej pořádek a pořádek zachová tebe.
Vzdělávat ducha je právě tak potřebné jako živit tělo (M.T. Cicero).
Poznej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství (Pittakos).
Nic nepromeškat, život je krátký (Seneca).
Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout (Ernst Hemingway).
Žijme proto, abychom se zdokonalovali ve všech směrech k prospěchu svému i celku, a abychom žili i pro druhé
(J. Toman).
Člověk je po celý život povinen pracovat na svém zlepšení a zdokonalování (Konfucius).
Jde o to, aby člověk mohl co nejvíce uplatnit své předpoklady ve smyslu ,,dobrého života" a stal se psychologicky svobodnou, plně fungující osobou, konstruktivně tvořivým jedincem (Carl Ransom Rogers).
Nejlepší posilu najdeme v tom, když vykonáme dobré dílo. Největší radost pocítíme tehdy, když ji budeme šířit kolem sebe.
Dobré slovo je také čin (I. S. Turgeněv).
S knihami je to jako s lidmi: jen malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství (Voltaire).
Velké věci se dějí tak prostě jako zurčení vody, proudění vzduchu a růst obilí (A. Stifter).
Málokdy člověk lituje, že mluvil málo, ale často lituje, že mluvil příliš (Jean de La Bruyer).
Co člověk řekne o druhých, říká o něm více než to, co o něm říkají druzí
(České příslovi).
Nežít ve lži, žít v pravdě (Václav Havel).
Všechna lidská selhání jsou důsledkem nedostatku lásky (Alfred Adler).
Předstíraná láska je horší než nenávist (Plinius starší)
Správně vidíme jen srdcem (Antoine de Saint Exupéry).
Tělesnou chybou se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo (Lucius Annaeus Seneca).
Nedělej druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.
Kdo zná druhé je chytrý, kdo zná sebe, je moudrý.
Pozor na beránčí roucha vlků.
Tělesná krása je něco živočišného, není-li v ní skryt duch (Demokritos).
Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň (Marcel Proust).
Hněv dává sílu ruce jakkoliv slabé (Publius Ovidius Naso).
Kde je růže, jsou i ostny.
Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu (Xenofón).
Před manželstvím mějme oči otevřené, v manželství je pak trochu přivřeme (W. Shakespeare).
S muži nebývá vždy ženám tak dobře, jako je jim bez nich zle.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci (František z Assisi).
Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká (J. W. Goethe).
Usiluj jen o věci, které opravdu potřebuješ, nehromaď věci, které vlastně nepotřebuješ!
Pořádek ve věcech pomáhá budovat též řád v duši.
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají být zásobnicí, která živí ducha (Petrarca).
Nejnebezpečnější jsou nadšenci bez schopností (Lichtenberg).
Víra v nekonečnou moc rozumu může vést k největším pošetilostem (Dominik Pecka).
Mediální úspěch (i ten nezasloužený) snižuje úroveň sebekritičnosti člověka.
Mnohá moudra člověk pochopí a příjme až ve stáří.
Nic není člověku tak nesnesitelné jako stav bez úkolů, bez cílů ( Pascal).
Chtěj být tím, čím jsi a nepřej si více.
Žádný zlý člověk není šťastný (Juvenalis).
Vždy s úsměvem.
Den bez úsměvu je ztracený den.
Raduj se z maličkostí.
Je velmi nesnadné najít štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné (Chamfort).
Již od mládí je třeba mít před očima stáří (Gaius Lucilius).
Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovávej radost (G. Santayana).
Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat (Orison Sweet Marden).
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Prožít naplno každý okamžik.
Ubíhající čas je pán z nejmocnějších.
Čas tiší bolesti.
Na dobrém počátku všechno záleží (J. A. Komenský).
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Život není to, co chceme, ale to co máme (Arnošt Lustig).
Když se člověk něčeho vzdává, tak vždy současně neztrácí.
Pamatujte, že vůle se může stát hříčkou nežádoucích představ.
Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním plně stát (Ch. F. Hebbel).
Dílčí porážka či prohra je někdy víc než ostudné vítězství.
Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba (J. A. Komenský).
Jsou věci, pro které stojí za to trpět (Jan Patočka).
Nic není tak složité, aby se to nedalo nějakým způsobem vyřešit.
Vesele jen vesele život musíš brát, když se tváříš kysele, kdo tě má mít rád.
Vše musí být komplikované - jinak by byl život hračka.
Jsme to, co předstíráme, že jsme, a proto si opatrně vybírejme, co chceme předstírat
(K. Vonnegut).
Vyhýbej se chybám z minulosti!
Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš (C. A. Claudius).
Jsem-li na dně, konečně se mám od čeho odrazit.
Usiluj o pozitivní myšlení.
Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist .
Neptej se na klevety, máš doma novin dost.
Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska (Paracelsus).
Žádný čert není úplně černý.
V budoucnosti hodnotí člověk mnohé strastiplné zážitky z minulosti jako v podstatě žádoucí a kladné.
Kdo dosahuje v životě harmonie a klidu, lépe žije než ten, kdo získává slávu a moc.
To co je nejvíc prosté, v tom bývá největší tajemství (Otokar Fischer).
Štěstí i neštěstí je věcí duše (Demokritos).
Všeho s mírou, uměřeně!
Ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti (J.A. Komenský).
Na každého jednou dojde!
Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.
Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře.
Co mne nezabije, to mne posílí.
Není třeba ihned skákat přes palubu.
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Nebojte se mít svůj vlastní rozum. Ale rozumný. (A. I. Gercen)
Co sám nerad, nečiň druhému.
Reagujme jako několikastupňová raketa, nikdy nekritizujme druhé hned nejtěžšími kalibry.
Nejprve práce a pak teprve zábava.
Začni, pracuj a dokonči (Jan Amos Komenský).
Žij tak, aby tě tvé dílo přežilo!
Kdo nečte, nezná.
Žít naplno a nikdy nemusit ničeho co udělám litovat.
Štěstí je schopnost a dovednost být spokojen.
Milovat a milovaný být je největším štěstím na světě (J. W. Goethe).
Hluboká a opravdová musí láska být, hluboký a opravdový je potom život.
Láska má být stromem, jehož kořeny tkví pevně v zemi, ale jehož větve se pnou k nebesům ( B. Russell).
Trápení, jež způsobujeme druhým, pronásleduje nás jako stín (Krišna).
Co tě nezabije, to tě posílí.
Život se má prožít, ne přežít.
Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.
Dokud máš sny, máš se na co těšit.
Politování je ten, kdo žije bez ideálů (I. S. Turgeněv).
Když najdeš cestu úplně bez překážek, asi nikam nevede.
Bez víry ve své schopnosti a síly nelze podniknout žádné dílo (N. K. Krupská).
Snaž se dělat jenom to, za co se nebudeš musit stydět.
Raději vol škodu než hanebný zisk, ta tě bude totiž mrzet chvíli, ten však pořád (Chilón).
Nehledej v lidech víc než v nich je.
Jedním z velkých potěšení některých lidí je ponižování bližních (Pierre Desprogenes).
Rodina, práce a zdraví.
Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru (André Maurois).
Chceš-li být milován, miluj.
Přej a bude ti přáno.
V nouzi čert i mouchy lapá.
I to co je nyní špatné může být v budoucnu pro něco dobré.
Chci, ale nevím co, snad....vše.
Život se má užívat a prožívat, ne přežívat!
Žít klidně, šťastně a takovým způsobem, abych nikomu neublížila.
Když je mi nejhůř, tak si řeknu: ,,bude líp!"
Pravda, spravedlnost, poctivost.
Všechno na světě je nutné vyzkoušet, pokud o to člověk stojí.
Nezáleží na tom, co děláš, kde jsi , kolik máš, ale záleží na tom, koho máš po svém boku.
Co je nepříjemné tobě, nečiň druhým.
Zvol si práci, kterou miluješ a nebudeš muset nikdy pracovat (Konfucius).
Neříkej hop, dokud nepřeskočiš.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Největší zlo na světě je jednat nespravedlivě (Platon).
Úzkost má často až příliš velké tlapy.
Láska a přátelství jsou silnější než nenávist.
Na odpuštění (jiným i sobě) není nikdy pozdě.
I mistr tesař se někdy utne.
Ten nejhloupější sedlák mívá někdy největší brambory.
Dívej se i za to, co vidíš.
Když tě život srazí na kolena, dělej, že si jen zavažuješ tkaničku.
Chybami se člověk učí a stává se lepším.
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Jsou lidé, kteří se domnívají, že i každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.
Přes překážky ke hvězdám.
Předem varován, znamená být předem vyzbrojen.
Nejlepším způsobem, jak si zdramatizovat život, je čekat se vším na poslední chvíli.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Ono to vždy nějak dopadne.
Nestydím se za to co jsem, jsem jenom člověk.
Chvíle, kterou právě prožíváš se už nikdy nevrátí.
Jdi za svými sny.
Žij nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Žij tak, aby ses za sebe nemusela stydět.
Dokud nejde o život, tak to není až tak vážné.
Nevěř tomu, kdo Tě zklamal. Nezklam toho, kdo ti věří.
Nedovol, ať tě strach a dílčí prohry vyřadí ze hry.
Život je horská dráha, jednou si dole, jednou nahoře.
Pracuj, uč se neustále, a také se bav.
Zůstaň sama sebou, nebuď ,,stádní".
Pozor na profesní deformaci (např. učitelky mají tendenci žít stále na stupínku).
Zásada, že lidem, kteří nám byli svěřeni, nesmíme především škodit, by měla být ve výchovné práci tak fundamentální jako v lékařství (Karel Popper).
Štěstí přeje připraveným.
Každý je svého štěstí strůjce.
Buď příkladem.
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé (J. W. Goethe).
Jaký a čím je člověk vnitřně, tím se projevuje svým výrazem a chováním i navenek.
Příležitost dvakrát nečeká.
Peníze budou, ale my nebudeme.
Zlaté uzdy nečiní koně lepšími.
Žádný strach před velikými zvířaty.
Nejhorší je srážka s blbcem.
Kdo čím není, žádný ho tím neudělá.
Na každý, i ten sebelepší názor se dá najít nenávistný odpůrce (R. Novák).
Lidé nesmíme posuzovat podle toho co nevědí, ale
podle toho co vědí a jak to vědí (Vauvenargues).
Ne každý kdo bloudí je ztracen.
Láska je jako květina o kterou se musíme starat, jinak uhyne.
Mějme kladný a šetrný vztah k přírodě.
Zvuky venkova jsou ctné.
Kde je vůle, tam se najde i cesta (G. B. Shaw).
Není skoro nic, co by se nedalo odpustit.
Každý se vyvíjíme a rozvíjíme svým tempem a svou metodou, svou cestou.
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle....musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji (Johann Wolfgang Goethe).
Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí (Charles Augustin Sainte Beuve).
Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře (Charles Dickens).
Celý svět je scéna a každý člověk je hráčem ( William Shakespeary).
Radujme se i ze všeho co nepotřebujeme!
Zůstaň sama sebou!
Ženám s muži nebývá tak dobře, jako jim bývá bez nich zle.
V moci jazyka je život i smrt (Kniha přísloví 18, 21).
Nezabolí jazyk od dobrého slova.
Jaký je člověk, taková je jeho řeč.
Přu výchově dětí (zejména v pubertě) nepoužívejte impulzivních vulgárních výrazů, věřte na kladný účinek indirektivních přípomínek u normálních dětí.
Neškodí dobrou písničku podruhé zazpívat.
Prach jsi a v prach se obrátíš!
Bůh shlédne na čisté, ne na plné ruce (Publius Syrus).
Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než našemu zařízení (Seneca).
To co je nejvíc prosté, v tom bývá největší tajemství (Otakar Fischer)
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na Tvá vnuknutí pozor dávám.
Lidský život nemůže žít jen každodenními problémy. Ve své zásadní lidské identitě je obrácen k něčemu, co každý den překračuje a přesahuje. K něčemu, co trvá a zároveň dává životu jeho lidskou důstojnost a totožnost (Jan Milíč Lochman).
Slovy můžeš zatajit co chceš, skutky (činy) tě prozradí ( Rochefoucald) .
Kdyby lidé k sobě byli milí, každý den by mohl být sváteční (Nazim Hikmet).
Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům (evangelista Lukáš, 6,26).
Nebojte se těch, kdo zabíjejí těla, ale duši zabít nemohou (Evangelista Lukáš).
Konejte co poznáte jako dokonalejší (sv.Terezie).
Pečujte o základní pohodu a potřeby svých rodinných členů, zejména odstraňujte a redukujte strádání citové a sociální.
Účelem není štěstí, nýbrž bohatý a dobrý obsah života.
Život je neustálý kompromis (Vilém Chmelař).
Spojujme se v modlitbě s Bohem.
Dopřej mi Bože sílu přijímat s jasnou myslí vše, co nemohu změnit, odvahu změnit, co změnit mohu a moudrost vždy rozpoznat co je co (Kurt Vonnegut).
O čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet (Ludwig Wittgenstein).
Každý člověk by měl mít za hlavní svůj cíl dosažení svatosti.
Nebudete-li jako maličcí, nevejdete do království Božího.
Prosme za osvícení, sílu, odpovědnost a mír.
Pokoj a dobro! (kardinál Tomášek).
Člověk opravdu zbožný musí být tolerantní (T. G. Masaryk).
Vychovávejte k dobru, ctnosti, mravní svobodě a statečnosti (Dominik Pecka).
Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám (Edward Gibbon).
Čím více je individuum demokraticky socializováno, tím méně pokládá za možné, aby hledalo své štěstí na úkor druhých (Gordon W. Allport).
Jestliže je čas toliko jiný rozměr, pak vše, co umírá, zůstává naživu; není vyhlazeno, ale jen posunuto z našeho obzoru (Robinson Jeffers).
Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách, ale bude mít světlo života (Ježíš).
Kde je dobro a láska, tam je i Bůh.
Každý den je malý život sám o sobě (Artur Schopenhauer).
The deepest principle in human nature is the crawing to be appreciated (W.James).
(Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván).Studenti -muži uvádějí např. tato svá oblíbená životní hesla (motta):

Být připraven, toť vše. (W. Shakespeary, Hamlet).
Ve vzdělání a vědění je síla.
Učitel a žák mají mít týž cíl: prospěch (užitek) , který má jeden přinášet, druhý získávat (Seneca).
Člověk je mírou všech věcí - jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou (Protagoras z Abdér).
Žijeme silou ducha - všechno ostatní propadne smrti (Tycho de Brahe).
V ničem nelze dosáhnout dokonalosti, neznáme-li zákonitosti věcí, jejich souvislosti i detaily.
Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi (Norbert Wiener).
Není nic mocnějšího než myšlenky, jejichž čas nadešel (Abraham Lincoln).
Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší, než tvé mlčení (Arabské přísloví).
Člověk není nic jiného než řada jeho činů (G.W.F. Hegel).
I nejpomalejší člověk, který neztrácí cíl z očí, postupuje rychleji než ten, který bloudí bez cíle (Gotthold Ephraim Lessing).
Vábí-li jinocha voda z mnoha studní, muž touží po prameni (Vladimír Holan).
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš (Montaigne).
Mysl člověka je jeho osudem (Hérodotos).
Kde blb, tam nebezpečno (Jan Werich).
Naše poznání však bylo, je a bude pouze dílčí, částečné a neúplné.
Chceš být moudrý? Nedychti po všem, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš,
nepovídej všechno co víš (Jan Amos Komenský).
Nad svým svědomím neuznávám já nikoho na zemi soudcem (Jiří z Poděbrad).
Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.
Kdo chce získat hříšníky - musí kázat krátká kázání!
Rámus není autorita (J.H. Lorimer).
Pouze slabí jsou krutí. Laskavost lze očekávat jen od silných (Leo Buscaglia).
Spoléhej se především na sebe sama.
V okamžiku, kdy ztratíš sebedůvěru, vydáváš pevnost nepříteli (O.S. Marden).
Jednou jsi dole, jednou nahoře.
Moudrý je ten co zná a umí a ví to o sobě.
Kdo chce radost vychutnat, musí se o ni rozdělit.
Štěstí je jako dvojče, musí se sdílet ( George Gordon Noel Byron).
Většina lidí ztroskotá ne proto, že jsou příliš slabí, ale proto, že nejsou tak silní, jak se domnívali (židovský aformismus).
Stručná řeč je ozdobou světa.
Čiň druhým jen to, co chceš, aby oni činili tobě (Konfucius).
Dobrým býti a jiné blažiti, je smysl života (podle Bolzana)
Dávej jen sliby, které splníš i s případnou ztrátou pro sebe.
Není většího neštěstí než neznat míru a není větší pohromy než bažit po zisku (Lao-c´).
Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast.
Umění žít znamená vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena (William Hazlitt).
Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránky naší povahy, a proto je třeba, abychom alespoň jednou denně přečetli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz (J. W. Goethe).
Především v ničem neškodit.
Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných (Charles Dickens).
Každý den musí člověk překonat několik ,,hořkých pilulek" a přesto jít dál za svým cílem
(Vilém Chmelař).
Nezapomínej, že konkrétní lidé jsou bývají subjektivní a relativizující: ,, mírou všech věcí je člověk - jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou" (Protagoras z Abder).
Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že vše půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně (Jean Dutourd).
Na prožité nepříjemnosti rychle zapomeňme.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Konat dobro a nerozmnožovat zlo.
S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami (Xenofón).
Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se pod tebou neprolomí led (Eskymácké přísloví).
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist (Bacon).
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.
Centrální vlastností duševna mnoha lidí je jejich sobecká distancovanost.
Když je něčeho moc, tak je toho příliš.
Ať žádné slovo nepřijde nazmar.
Nejhorší je srážka s blbcem (Vladimír Škutina).
Je třeba umět (nebo se naučit) snášet i posměch hlupáků.
Moudrý se rád poučí, blbec stále každého poučuje (C.A. Chval).
Na co nemohu předložit důkazy, o tom nehovořím!
Vždycky buď slušný na lidi, které potkáváš, když jdeš nahoru - mohl bys je potkat, až půjdeš dolů (John James Osborne, anglický dramatik).
Kdo ví, co je správné a nedělá to, je zbabělec, i kdyby v bojích zvítězil sebevíc (Konfucius).
Přej a bude ti přáno.
Nejlepší věci na světě jsou zadarmo (Goodman).
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa (J. W. Goethe).
Nebát se a nekrást (Tomáš G. Masaryk).
Před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.
Nikdy se člověk tak nezesměšní vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.
Přirozeně budeš vypadat jen tehdy, když se o to nebudeš snažit.
Pokud po něčem toužím, je třeba s tím začít co nejdříve, protože nikdo neví, jestli ještě zítra k tomu budu mít možnost .
Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost (Michelangelo).
Raduj se ze všeho, co vlastně nepotřebuješ.
Všechny neživé věci jsou nakonec jenom věci.
Užíj dne.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Chování je zrcadlo, v němž člověk ukazuje svou podobu (Goethe).
Dokud dýchám, doufám.
Spravedlnost je jako pavučina. Malé mušky lapá a velké ji protrhávají.
Třeba plač, ale orej.
Úspěch tkví v adekvátní adaptabilnosti (Vilém Chmelař).
Orel much nelapá.
Odklad je zloděj času.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Není růže bez trní.
Nikdy neříkej nikdy.
Kdo chce psa bít, vždycky hůl najde.
Rafinovaně mířené tíživé slovo může ponížit nebo i zabít, aniž by si viník ušpinil ruce.
Nedráždi kobru bosou nohou.
I něco špatného může být k něčemu dobré.
Nepřepínej luku.
Kdo chce vést, musí být vpředu, ale nesmí ztratit kontakt s těmi, které vede (Maxim Gorkij).
Čin čertu dobře, peklem se ti odmění.
Čert se vždy skrývá v detailu.
Čert vždy nosí na větší hromadu.
Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
Na hrubý pytel hrubá záplata.
Nehas co tě nepálí.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Především neškodit.
Moudří kráčejí vyrovnaným krokem a ostatní okolo nich tančí dobové tance (Franz Kafka)
Dám se mezi dobré, zlých už je dost.
Všechno je možné.
Konej všechno s důkladnou rozvahou!
Pamatuj na zákon velkých čísel.
Někteří lidé nedělají chyby jenom proto, že se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.
Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit (Charles Dickens).
Únava až vyčerpání člověka redukuje často i úroveň jeho sebedůvěry.
Nikdy se nevzdávej svých vlastních cílů.
Užívej si života plnými doušky.
Smích je kořením života (Oldřich Nový).
Život je boj.
Kdo je připraven, není zaskočen.
Žij přítomnosti.
Žij a nech žít.
Postav dům, zploď syna a zasaď strom.
Nikdy nic nevzdávej předem.
Není třeba hned skákat přes palubu!
Co neubráníš, to neuprosíš!
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Snaž se užít naplno každý den.
Buď dobrým člověkem.
Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůře.
Kdo se neučí, nezná.
Mnoho vědět ještě neznamená umět.
Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
Láska má mnoho společného s pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem (Henry Fielding).
Žij dneškem.
Nepřepínej luku.
Na veřejnosti se nehádej s blbcem, neboť přihlížející veřejnost by nemusila poznat, kdo je kdo.
Pouze hlupáci a mrtvoly nikdy nemění svůj názor (James Russell Lowell).
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Není každý den posvíceni.
Hodiny štěstí počítáme jen na pouhé minuty (George Gordon Noel lord Byron)
Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.
Studená rýže a studený čaj jsou snesitelné. Nesnesitelný je studený pohled a studené slovo (Korejské přísloví).
Nemusíme si nechat všechno líbit.
Smát se rozumným lidem je privilegium hlupáků.
Jdi pevně za svým cílem.
S chutí do toho a půl je hotovo.
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Co mě nezabije, to mne posílí.
Žiješ jen jednou.
Žij slušný život.
Cílem výchovy je sebevýchova.
Nemluvte příliš o sobě a nestěžujte si příliš.
Skalní pesimisté nejsou dobří společníci.
Orel mouchy nelapá.
Každý je svého štěstí strůjce.
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš! Přijdou dnové, kdy to bude daleko složitější a horší: budeš chtít a nebudeš moci. A to důležité nezapomeň, že chlap nesmí být blbej ve třech případech: za volantem, u stolu a v posteli. Všude jinde se to snese (Jan Werich).
Mládí je brána k trnité cestě životem (sv. Matouš).
Jak si usteleš, tak si lehneš.
Narodil jsem se jako originál, proto neumřu jako něčí kopie.
Když už něco dělat, tak pořádně.
Pokud jdeš do boje s tím, že nevěříš, jestli
vyhraješ, tak prohraješ.
Nikdy nic nevzdávej předem .
Žij tak, aby ses za sebe nemusel stydět.
Prožij každý den, jako by byl ten poslední.
Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždy silnější! (Japonské přísloví).
Činy, ne jen slova.
Mysli globálně, ale konej lokálně.
Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Snad každý touží aspoň občas po uznání.
Oceňujte u lidí již jejich malé klady.
Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou (F. Crane).
Ničeho příliš, vše uměřeně.
Dbej o soulad obsahu a formy.
Maximum neznamená vždy optimum.
Nerozčiluj se nad věcmi, které nemůžeš změnit.
Nejstrašnější lidé jsou ti, co všechno vědí a věří tomu (Elias Canetti).
Není hloupějšího přání, než chtít být vždycky nejchytřejší ze všech (Rouchefoucald).
Milovat a pracovat (S. Freud).
Přítel je jako naše druhé já.
Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž (Michel de Montaigne).
Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie (Marcel Proust).
Vytrvalost je matka úspěchu.
Zkušenosti minulých pokolení je třeba využívat stejně jako fantazie (Vilém Chmelař).
Nezáleží na tom, kolik mám škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský (Marcus Aurelius).
Odvážní dneška připravují normální činy zítřka (Helder Camara).
Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme (italské přísloví).
Ve zdravém těle zdravý duch.
Žijeme silou ducha- všechno ostatní propadne smrti! (Tycho de Brahe).
Bolesti duše bývají horší než bolesti těla.
Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele (Menandros).
Tělo a duše se ve stáří začínají rozcházet (T. S. Elliot).
Zůstaň sám sebou.
Celý svět je jeviště a všichni lidé jsou na něm jenom herci, mají své příchody i odchody; za život hraje každý mnoho rolí (W. Shakespeare).
Všechno naše zlo pochází z toho, že neumíme být samostatní (A. Schopenhauer).
Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém (Konfucius).
Nechť se shodují slova i skutky (Seneca).
Poznávejte lidi po skutcích, jako dobrota stromu má známa býti po ovoci, ale nikoliv po listí, ani po kůře, ani po výšce."
Existuje jediný heroismus, a to je brát život jaký je a milovat ho (Michelangelo).
Život je příliš vážná věc než aby se s ním dalo hazardovat.
Být schopen trvalého přátelství či stálé lásky jsou dva největší důkazy nejen dobrého srdce, ale i silného ducha
(William Hazzlit).
Sine ira et studio (Tacitus) - Bez hněvu a zaujetí, klidně a nestranně !
Moje kredo je reverentia, úcta k Bohu a člověku (T. G. Masaryk).
Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze osobností (J. J. Rousseau).
Největší hodnoty člověka, jeho vnitřní bohatství je neviditelné. Nejdůležitější je neviditelný svět.
My smrtelní dosahujeme nesmrtelnosti ve věcech, které po nás zůstanou, jež jsme vytvořili společně (Albert Einstein).
Klasické dílo je to, které odolává změnám času, vkusu, proudů, směrů, doby - zkrátka trvá ve své kvalitě (Jan Werich).
Náboženství a věda jsou podle mého rozboru dvě velké příbuzné síly, které lidstvu umožňovaly a ještě stále umožňují jít dopředu. Obě dvě jsou nevyhnutelné a spřízněné (Robert Andrews Millikan, nositel Nobelovy ceny).
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy sami jednejte s nimi (Matouš).
Kořenem všeho zla je láska k penězům (sv. Pavel).
Člověk nepotřebuje ke štěstí dokonalý komfort, ale potřebuje hlvně duševní pohodu (Jan Werich).
Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopají a kradou, ale ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Ježíš).
Člověk je bohatý tím co učinil pro druhé (J.W Goethe).

Životní hesla (motta), zejména ta, která jsou často připomínaná, mohou mít významný vliv
na chování a prožívání prožívání člověka, na přiměřenost jeho reakcí v různých sociálních
situacích, protože mají určitou individuálně odlišnou míru autoregulačního a autosugestivního vlivu a působení.
Životní hesla v některých případech jsou příznaky určitého individuálního axiologického, hodnotového systému člověka a specifického životního stylu;
mohou být i jakousi dílčí projekční diagnostickou metodou vypovídající o osobnosti člověka.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 P.S. P.S. | E-mail | 15. prosince 2010 v 19:11 | Reagovat

na tomto něco je

2 Ariana Ariana | 28. června 2011 v 23:53 | Reagovat

Super, líbí se mi to moc :) Samozřejmě, reálný život je pak o něčem jiném, než o čem povídají hesla, ale to nikterak nesnižuje jejich hodnotu. :) Pěkné...

3 Aini Aini | Web | 30. června 2011 v 22:56 | Reagovat

"Dum spiro, spero."
Marcus Tullius Cicero

Zajímavý blog, zvu také k nám
díky
:-)

4 Rudolf Kohoutek Rudolf Kohoutek | E-mail | 1. července 2011 v 5:17 | Reagovat

[3]:Se zájmem jsem si Váš vtipný blog pročetl.

5 Jakub Šefl Jakub Šefl | E-mail | 16. května 2013 v 18:33 | Reagovat

Našel jsem zde motto:
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Nevíte z čí hlavy pochází? Něco jsem zaslechl o Vlastovi Burianovi?

6 Rudolf Kohoutek Rudolf Kohoutek | 16. května 2013 v 22:06 | Reagovat

Životní heslo: ,,Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo" se opravdu přičítá českému herci Vlastovi Burianovi (1891-1962)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama