Efektivní komunikace a její předpoklady

11. prosince 2010 v 5:53 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Monolog Váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje (R.K.Sprenger).

Efektivní a konstruktivní komunikace (zejména ve školství a zdravotnictví) předpokládá respektování celé řady podmínek:
adekvátní emoční komunikační ,,podtón" hlasu komunikátora v komunikaci ;
přiměřený nonverbální komunikační ,,podtext "tj. řeč těla:
-celkový dojem,
-osobnostní image,
-celkový výraz obličeje,
-krčení čela,
-pohyby hlavou,
-úsměv,
-oční kontakt a jeho délka,
-mimika, proxemika a proximita (oddalování se či přibližování se),
-motorika,
-gestikulace (pohyb rukou),
-podávání ruky s přiměřeným stiskem,
-pantomimika.

Mezi verbální projevy (způsobem vyjadřování) a nonverbálními výrazovými projevy komunikátora musí být soulad ;
během komunikace je třeba redukovat případný strach a úzkosti druhé strany;
působit komplexně na racionální, emotivní i konativní složku osobnosti;
usilovat nejen kognitivní, ale i o psychoterapeutickou a psychorehabilitační funkci komunikace;
v indikovaných případech využíváme metodu zrcadlení;
komunikátor nemá hovořit příliš mnoho o sobě;
komunikátor se nemá vyhýbát přeformulování diskutované problematiky;
ve stejných a obdobných situacích je nutno jednat a chovat se konzistentně, kongruentně;
mezi jednotlivými výrazovými projevy musí být soulad, jinak dochází ke komunikační disharmonii;
vyhýbáme se méně známým, cizím i vulgárním termínům;
vyhýbáme se dvojné vazbě (nelze např. s úsměvem a laskavým oslovením začít druhou stranu plísnit či trestat);
počítat s obrannými reakcemi, sníženou sociabilitou a někdy i zvýšenou paranoiditou;
tempo, rychlost komunikace přizpůsobujeme psychickému tempu druhé strany;
hlasitost komunikace musí respektovat stav sluchového vnímání druhé strany;
zbytečně nezvyšovat hlas během komunikace, varovat se podrážděnosti;
je třeba respektovat právo na soukromí i intimní prostorovou zónu a nevstupovat do ní;
umožňovat a tolerovat zejména u dětí upřímnost, bezprostřednost (spontaneitu), kompenzaci, potřebu relaxace i abreakce (třeba i pláč);
přizpůsobit se pojmové a slovníkové zásobě jedince se kterým komunikujeme;
vyvarovat se rozporu mezi slovy a činy;
působit uměřeně a harmonicky na pravý i levý mozek druhé strany;
počítat s možnou iracionální desinterpretací stimulů a motivace komunikátora;
vyhýbat se neproduktivním konfliktům;
sdělení během komunikace nesmí být vědomě nepravdivá, neplatná, zkreslená, s přetvářkou, přehnaná, nepřívětivá, nevstřícná, neochotná, nevčasná;
prezentovat nenásilně svůj kladný vztah k tomu s kým komunikujeme ;
komunikátor by měl mít smysl pro humor;
respektovat právo na rozdílné soukromé názory;
respektovat právo na otevřenost, upřímnost, expresivnost, individualitu, autonomnost a autenticitu druhé strany;
respektovat věkové, vývojové a mentální zvláštnosti a psychosociální zralost osobnosti;
respektovat stávající úroveň sociálních schopností a dovedností druhé strany;
nekomunikovat bez empatie, chladně a povýšeně z pozice silnějšího,ale být stále ochoten přijímat podněty z druhé strany;
předpokládat senzitivitu nebo i hypersenzitivitu těch s nimiž komunikujeme a zvýšenou citlivost až iracionální empatii na neverbální formy komunikace;
na veřejnosti nekritizovat ani neopravovat používané řečové ani nonverbální projevy a nepoučovat;
dbát na soulad verbálních a nonverbálních projevů;
plnit vlastní osobností, osobním životem a jeho stylem funkce vzoru a modelu sociálního chování i prožívání;
typ konstituce osobnosti komunkátora i komunikanta rovněž komunikaci ovlivňuje;
nezanedbávat úpravu a upravenost, čistota a pečlivost komunikátorova vzhledu a zevnějšku,
-úprava nehtů,
-úprava vousů,
-kvalita oholení obličeje,
-oblečení a obutí,
- módní doplňky,
to je také v centru pozornosti mnohých komunikantů, kteří si zařazují komunikátory do své individuální typologie;
včasný příchod na komunikační setkání;
udržovat celkově pozitivní a optimistický přístup ke komunikantům;
vyhýbat se destruktivním formám komunikace;
komunikovat klidně a spíše pomaleji než moc rychle;
brát v úvahu psychosociální situaci a prostředí a zázemí ve kterém druhá strana dlouhodobě žije.
To vše má prezentovat a zajišťovat akceptaci komunikanta a soustředěný zájem o jeho osobu a kladný postoj
komunikátora k němu, má-li být komunikace účinná a užitečná.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama