Prosinec 2010

ŽIVOTNÍ HESLA (MOTTA) studentů a studentek vysokých škol

14. prosince 2010 v 7:34 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Studentky - ženy uváději např. tato svá oblíbená životní hesla (motta):

Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali druzí k tobě.
Každý život má svou velikost (Maxim Gorkij).
Život je darem přírody, ale krásný život je darem moudrosti /řecké přísloví).
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své štěstí vlastní (Platón).
Harmonie, toť řád a pořádek (Wilhelm Ostwald).
Všeho s mírou, uměřenost, nic příliš (Solón).
Pořádek je duše všech věcí.
Zachovávej pořádek a pořádek zachová tebe.
Vzdělávat ducha je právě tak potřebné jako živit tělo (M.T. Cicero).
Poznej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství (Pittakos).
Nic nepromeškat, život je krátký (Seneca).
Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout (Ernst Hemingway).
Žijme proto, abychom se zdokonalovali ve všech směrech k prospěchu svému i celku, a abychom žili i pro druhé
(J. Toman).
Člověk je po celý život povinen pracovat na svém zlepšení a zdokonalování (Konfucius).
Jde o to, aby člověk mohl co nejvíce uplatnit své předpoklady ve smyslu ,,dobrého života" a stal se psychologicky svobodnou, plně fungující osobou, konstruktivně tvořivým jedincem (Carl Ransom Rogers).
Nejlepší posilu najdeme v tom, když vykonáme dobré dílo. Největší radost pocítíme tehdy, když ji budeme šířit kolem sebe.
Dobré slovo je také čin (I. S. Turgeněv).
S knihami je to jako s lidmi: jen malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství (Voltaire).
Velké věci se dějí tak prostě jako zurčení vody, proudění vzduchu a růst obilí (A. Stifter).
Málokdy člověk lituje, že mluvil málo, ale často lituje, že mluvil příliš (Jean de La Bruyer).
Co člověk řekne o druhých, říká o něm více než to, co o něm říkají druzí
(České příslovi).
Nežít ve lži, žít v pravdě (Václav Havel).
Všechna lidská selhání jsou důsledkem nedostatku lásky (Alfred Adler).
Předstíraná láska je horší než nenávist (Plinius starší)
Správně vidíme jen srdcem (Antoine de Saint Exupéry).
Tělesnou chybou se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo (Lucius Annaeus Seneca).
Nedělej druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.
Kdo zná druhé je chytrý, kdo zná sebe, je moudrý.
Pozor na beránčí roucha vlků.
Tělesná krása je něco živočišného, není-li v ní skryt duch (Demokritos).
Muž je ještě dosti hezký, neděsí-li se ho kůň (Marcel Proust).
Hněv dává sílu ruce jakkoliv slabé (Publius Ovidius Naso).
Kde je růže, jsou i ostny.
Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu (Xenofón).
Před manželstvím mějme oči otevřené, v manželství je pak trochu přivřeme (W. Shakespeare).
S muži nebývá vždy ženám tak dobře, jako je jim bez nich zle.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci (František z Assisi).
Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká (J. W. Goethe).
Usiluj jen o věci, které opravdu potřebuješ, nehromaď věci, které vlastně nepotřebuješ!
Pořádek ve věcech pomáhá budovat též řád v duši.
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají být cenným zbožím, nýbrž mají být zásobnicí, která živí ducha (Petrarca).
Nejnebezpečnější jsou nadšenci bez schopností (Lichtenberg).
Víra v nekonečnou moc rozumu může vést k největším pošetilostem (Dominik Pecka).
Mediální úspěch (i ten nezasloužený) snižuje úroveň sebekritičnosti člověka.
Mnohá moudra člověk pochopí a příjme až ve stáří.
Nic není člověku tak nesnesitelné jako stav bez úkolů, bez cílů ( Pascal).
Chtěj být tím, čím jsi a nepřej si více.
Žádný zlý člověk není šťastný (Juvenalis).
Vždy s úsměvem.
Den bez úsměvu je ztracený den.
Raduj se z maličkostí.
Je velmi nesnadné najít štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné (Chamfort).
Již od mládí je třeba mít před očima stáří (Gaius Lucilius).
Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovávej radost (G. Santayana).
Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat (Orison Sweet Marden).
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Prožít naplno každý okamžik.
Ubíhající čas je pán z nejmocnějších.
Čas tiší bolesti.
Na dobrém počátku všechno záleží (J. A. Komenský).
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Život není to, co chceme, ale to co máme (Arnošt Lustig).
Když se člověk něčeho vzdává, tak vždy současně neztrácí.
Pamatujte, že vůle se může stát hříčkou nežádoucích představ.
Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním plně stát (Ch. F. Hebbel).
Dílčí porážka či prohra je někdy víc než ostudné vítězství.
Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba (J. A. Komenský).
Jsou věci, pro které stojí za to trpět (Jan Patočka).
Nic není tak složité, aby se to nedalo nějakým způsobem vyřešit.
Vesele jen vesele život musíš brát, když se tváříš kysele, kdo tě má mít rád.
Vše musí být komplikované - jinak by byl život hračka.
Jsme to, co předstíráme, že jsme, a proto si opatrně vybírejme, co chceme předstírat
(K. Vonnegut).
Vyhýbej se chybám z minulosti!
Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš (C. A. Claudius).
Jsem-li na dně, konečně se mám od čeho odrazit.
Usiluj o pozitivní myšlení.
Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist .
Neptej se na klevety, máš doma novin dost.
Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska (Paracelsus).
Žádný čert není úplně černý.
V budoucnosti hodnotí člověk mnohé strastiplné zážitky z minulosti jako v podstatě žádoucí a kladné.
Kdo dosahuje v životě harmonie a klidu, lépe žije než ten, kdo získává slávu a moc.
To co je nejvíc prosté, v tom bývá největší tajemství (Otokar Fischer).
Štěstí i neštěstí je věcí duše (Demokritos).
Všeho s mírou, uměřeně!
Ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti (J.A. Komenský).
Na každého jednou dojde!
Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.
Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře.
Co mne nezabije, to mne posílí.
Není třeba ihned skákat přes palubu.
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Nebojte se mít svůj vlastní rozum. Ale rozumný. (A. I. Gercen)
Co sám nerad, nečiň druhému.
Reagujme jako několikastupňová raketa, nikdy nekritizujme druhé hned nejtěžšími kalibry.
Nejprve práce a pak teprve zábava.
Začni, pracuj a dokonči (Jan Amos Komenský).
Žij tak, aby tě tvé dílo přežilo!
Kdo nečte, nezná.
Žít naplno a nikdy nemusit ničeho co udělám litovat.
Štěstí je schopnost a dovednost být spokojen.
Milovat a milovaný být je největším štěstím na světě (J. W. Goethe).
Hluboká a opravdová musí láska být, hluboký a opravdový je potom život.
Láska má být stromem, jehož kořeny tkví pevně v zemi, ale jehož větve se pnou k nebesům ( B. Russell).
Trápení, jež způsobujeme druhým, pronásleduje nás jako stín (Krišna).
Co tě nezabije, to tě posílí.
Život se má prožít, ne přežít.
Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.
Dokud máš sny, máš se na co těšit.
Politování je ten, kdo žije bez ideálů (I. S. Turgeněv).
Když najdeš cestu úplně bez překážek, asi nikam nevede.
Bez víry ve své schopnosti a síly nelze podniknout žádné dílo (N. K. Krupská).
Snaž se dělat jenom to, za co se nebudeš musit stydět.
Raději vol škodu než hanebný zisk, ta tě bude totiž mrzet chvíli, ten však pořád (Chilón).
Nehledej v lidech víc než v nich je.
Jedním z velkých potěšení některých lidí je ponižování bližních (Pierre Desprogenes).
Rodina, práce a zdraví.
Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru (André Maurois).
Chceš-li být milován, miluj.
Přej a bude ti přáno.
V nouzi čert i mouchy lapá.
I to co je nyní špatné může být v budoucnu pro něco dobré.
Chci, ale nevím co, snad....vše.
Život se má užívat a prožívat, ne přežívat!
Žít klidně, šťastně a takovým způsobem, abych nikomu neublížila.
Když je mi nejhůř, tak si řeknu: ,,bude líp!"
Pravda, spravedlnost, poctivost.
Všechno na světě je nutné vyzkoušet, pokud o to člověk stojí.
Nezáleží na tom, co děláš, kde jsi , kolik máš, ale záleží na tom, koho máš po svém boku.
Co je nepříjemné tobě, nečiň druhým.
Zvol si práci, kterou miluješ a nebudeš muset nikdy pracovat (Konfucius).
Neříkej hop, dokud nepřeskočiš.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Největší zlo na světě je jednat nespravedlivě (Platon).
Úzkost má často až příliš velké tlapy.
Láska a přátelství jsou silnější než nenávist.
Na odpuštění (jiným i sobě) není nikdy pozdě.
I mistr tesař se někdy utne.
Ten nejhloupější sedlák mívá někdy největší brambory.
Dívej se i za to, co vidíš.
Když tě život srazí na kolena, dělej, že si jen zavažuješ tkaničku.
Chybami se člověk učí a stává se lepším.
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Jsou lidé, kteří se domnívají, že i každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.
Přes překážky ke hvězdám.
Předem varován, znamená být předem vyzbrojen.
Nejlepším způsobem, jak si zdramatizovat život, je čekat se vším na poslední chvíli.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Ono to vždy nějak dopadne.
Nestydím se za to co jsem, jsem jenom člověk.
Chvíle, kterou právě prožíváš se už nikdy nevrátí.
Jdi za svými sny.
Žij nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Žij tak, aby ses za sebe nemusela stydět.
Dokud nejde o život, tak to není až tak vážné.
Nevěř tomu, kdo Tě zklamal. Nezklam toho, kdo ti věří.
Nedovol, ať tě strach a dílčí prohry vyřadí ze hry.
Život je horská dráha, jednou si dole, jednou nahoře.
Pracuj, uč se neustále, a také se bav.
Zůstaň sama sebou, nebuď ,,stádní".
Pozor na profesní deformaci (např. učitelky mají tendenci žít stále na stupínku).
Zásada, že lidem, kteří nám byli svěřeni, nesmíme především škodit, by měla být ve výchovné práci tak fundamentální jako v lékařství (Karel Popper).
Štěstí přeje připraveným.
Každý je svého štěstí strůjce.
Buď příkladem.
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé (J. W. Goethe).
Jaký a čím je člověk vnitřně, tím se projevuje svým výrazem a chováním i navenek.
Příležitost dvakrát nečeká.
Peníze budou, ale my nebudeme.
Zlaté uzdy nečiní koně lepšími.
Žádný strach před velikými zvířaty.
Nejhorší je srážka s blbcem.
Kdo čím není, žádný ho tím neudělá.
Na každý, i ten sebelepší názor se dá najít nenávistný odpůrce (R. Novák).
Lidé nesmíme posuzovat podle toho co nevědí, ale
podle toho co vědí a jak to vědí (Vauvenargues).
Ne každý kdo bloudí je ztracen.
Láska je jako květina o kterou se musíme starat, jinak uhyne.
Mějme kladný a šetrný vztah k přírodě.
Zvuky venkova jsou ctné.
Kde je vůle, tam se najde i cesta (G. B. Shaw).
Není skoro nic, co by se nedalo odpustit.
Každý se vyvíjíme a rozvíjíme svým tempem a svou metodou, svou cestou.
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle....musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji (Johann Wolfgang Goethe).
Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí (Charles Augustin Sainte Beuve).
Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře (Charles Dickens).
Celý svět je scéna a každý člověk je hráčem ( William Shakespeary).
Radujme se i ze všeho co nepotřebujeme!
Zůstaň sama sebou!
Ženám s muži nebývá tak dobře, jako jim bývá bez nich zle.
V moci jazyka je život i smrt (Kniha přísloví 18, 21).
Nezabolí jazyk od dobrého slova.
Jaký je člověk, taková je jeho řeč.
Přu výchově dětí (zejména v pubertě) nepoužívejte impulzivních vulgárních výrazů, věřte na kladný účinek indirektivních přípomínek u normálních dětí.
Neškodí dobrou písničku podruhé zazpívat.
Prach jsi a v prach se obrátíš!
Bůh shlédne na čisté, ne na plné ruce (Publius Syrus).
Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než našemu zařízení (Seneca).
To co je nejvíc prosté, v tom bývá největší tajemství (Otakar Fischer)
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na Tvá vnuknutí pozor dávám.
Lidský život nemůže žít jen každodenními problémy. Ve své zásadní lidské identitě je obrácen k něčemu, co každý den překračuje a přesahuje. K něčemu, co trvá a zároveň dává životu jeho lidskou důstojnost a totožnost (Jan Milíč Lochman).
Slovy můžeš zatajit co chceš, skutky (činy) tě prozradí ( Rochefoucald) .
Kdyby lidé k sobě byli milí, každý den by mohl být sváteční (Nazim Hikmet).
Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům (evangelista Lukáš, 6,26).
Nebojte se těch, kdo zabíjejí těla, ale duši zabít nemohou (Evangelista Lukáš).
Konejte co poznáte jako dokonalejší (sv.Terezie).
Pečujte o základní pohodu a potřeby svých rodinných členů, zejména odstraňujte a redukujte strádání citové a sociální.
Účelem není štěstí, nýbrž bohatý a dobrý obsah života.
Život je neustálý kompromis (Vilém Chmelař).
Spojujme se v modlitbě s Bohem.
Dopřej mi Bože sílu přijímat s jasnou myslí vše, co nemohu změnit, odvahu změnit, co změnit mohu a moudrost vždy rozpoznat co je co (Kurt Vonnegut).
O čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet (Ludwig Wittgenstein).
Každý člověk by měl mít za hlavní svůj cíl dosažení svatosti.
Nebudete-li jako maličcí, nevejdete do království Božího.
Prosme za osvícení, sílu, odpovědnost a mír.
Pokoj a dobro! (kardinál Tomášek).
Člověk opravdu zbožný musí být tolerantní (T. G. Masaryk).
Vychovávejte k dobru, ctnosti, mravní svobodě a statečnosti (Dominik Pecka).
Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám (Edward Gibbon).
Čím více je individuum demokraticky socializováno, tím méně pokládá za možné, aby hledalo své štěstí na úkor druhých (Gordon W. Allport).
Jestliže je čas toliko jiný rozměr, pak vše, co umírá, zůstává naživu; není vyhlazeno, ale jen posunuto z našeho obzoru (Robinson Jeffers).
Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách, ale bude mít světlo života (Ježíš).
Kde je dobro a láska, tam je i Bůh.
Každý den je malý život sám o sobě (Artur Schopenhauer).
The deepest principle in human nature is the crawing to be appreciated (W.James).
(Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván).Studenti -muži uvádějí např. tato svá oblíbená životní hesla (motta):

Být připraven, toť vše. (W. Shakespeary, Hamlet).
Ve vzdělání a vědění je síla.
Učitel a žák mají mít týž cíl: prospěch (užitek) , který má jeden přinášet, druhý získávat (Seneca).
Člověk je mírou všech věcí - jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou (Protagoras z Abdér).
Žijeme silou ducha - všechno ostatní propadne smrti (Tycho de Brahe).
V ničem nelze dosáhnout dokonalosti, neznáme-li zákonitosti věcí, jejich souvislosti i detaily.
Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi (Norbert Wiener).
Není nic mocnějšího než myšlenky, jejichž čas nadešel (Abraham Lincoln).
Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší, než tvé mlčení (Arabské přísloví).
Člověk není nic jiného než řada jeho činů (G.W.F. Hegel).
I nejpomalejší člověk, který neztrácí cíl z očí, postupuje rychleji než ten, který bloudí bez cíle (Gotthold Ephraim Lessing).
Vábí-li jinocha voda z mnoha studní, muž touží po prameni (Vladimír Holan).
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš (Montaigne).
Mysl člověka je jeho osudem (Hérodotos).
Kde blb, tam nebezpečno (Jan Werich).
Naše poznání však bylo, je a bude pouze dílčí, částečné a neúplné.
Chceš být moudrý? Nedychti po všem, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš,
nepovídej všechno co víš (Jan Amos Komenský).
Nad svým svědomím neuznávám já nikoho na zemi soudcem (Jiří z Poděbrad).
Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.
Kdo chce získat hříšníky - musí kázat krátká kázání!
Rámus není autorita (J.H. Lorimer).
Pouze slabí jsou krutí. Laskavost lze očekávat jen od silných (Leo Buscaglia).
Spoléhej se především na sebe sama.
V okamžiku, kdy ztratíš sebedůvěru, vydáváš pevnost nepříteli (O.S. Marden).
Jednou jsi dole, jednou nahoře.
Moudrý je ten co zná a umí a ví to o sobě.
Kdo chce radost vychutnat, musí se o ni rozdělit.
Štěstí je jako dvojče, musí se sdílet ( George Gordon Noel Byron).
Většina lidí ztroskotá ne proto, že jsou příliš slabí, ale proto, že nejsou tak silní, jak se domnívali (židovský aformismus).
Stručná řeč je ozdobou světa.
Čiň druhým jen to, co chceš, aby oni činili tobě (Konfucius).
Dobrým býti a jiné blažiti, je smysl života (podle Bolzana)
Dávej jen sliby, které splníš i s případnou ztrátou pro sebe.
Není většího neštěstí než neznat míru a není větší pohromy než bažit po zisku (Lao-c´).
Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast.
Umění žít znamená vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena (William Hazlitt).
Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránky naší povahy, a proto je třeba, abychom alespoň jednou denně přečetli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz (J. W. Goethe).
Především v ničem neškodit.
Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných (Charles Dickens).
Každý den musí člověk překonat několik ,,hořkých pilulek" a přesto jít dál za svým cílem
(Vilém Chmelař).
Nezapomínej, že konkrétní lidé jsou bývají subjektivní a relativizující: ,, mírou všech věcí je člověk - jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou" (Protagoras z Abder).
Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že vše půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně (Jean Dutourd).
Na prožité nepříjemnosti rychle zapomeňme.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Konat dobro a nerozmnožovat zlo.
S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami (Xenofón).
Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se pod tebou neprolomí led (Eskymácké přísloví).
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist (Bacon).
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.
Centrální vlastností duševna mnoha lidí je jejich sobecká distancovanost.
Když je něčeho moc, tak je toho příliš.
Ať žádné slovo nepřijde nazmar.
Nejhorší je srážka s blbcem (Vladimír Škutina).
Je třeba umět (nebo se naučit) snášet i posměch hlupáků.
Moudrý se rád poučí, blbec stále každého poučuje (C.A. Chval).
Na co nemohu předložit důkazy, o tom nehovořím!
Vždycky buď slušný na lidi, které potkáváš, když jdeš nahoru - mohl bys je potkat, až půjdeš dolů (John James Osborne, anglický dramatik).
Kdo ví, co je správné a nedělá to, je zbabělec, i kdyby v bojích zvítězil sebevíc (Konfucius).
Přej a bude ti přáno.
Nejlepší věci na světě jsou zadarmo (Goodman).
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa (J. W. Goethe).
Nebát se a nekrást (Tomáš G. Masaryk).
Před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.
Nikdy se člověk tak nezesměšní vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.
Přirozeně budeš vypadat jen tehdy, když se o to nebudeš snažit.
Pokud po něčem toužím, je třeba s tím začít co nejdříve, protože nikdo neví, jestli ještě zítra k tomu budu mít možnost .
Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost (Michelangelo).
Raduj se ze všeho, co vlastně nepotřebuješ.
Všechny neživé věci jsou nakonec jenom věci.
Užíj dne.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Chování je zrcadlo, v němž člověk ukazuje svou podobu (Goethe).
Dokud dýchám, doufám.
Spravedlnost je jako pavučina. Malé mušky lapá a velké ji protrhávají.
Třeba plač, ale orej.
Úspěch tkví v adekvátní adaptabilnosti (Vilém Chmelař).
Orel much nelapá.
Odklad je zloděj času.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Není růže bez trní.
Nikdy neříkej nikdy.
Kdo chce psa bít, vždycky hůl najde.
Rafinovaně mířené tíživé slovo může ponížit nebo i zabít, aniž by si viník ušpinil ruce.
Nedráždi kobru bosou nohou.
I něco špatného může být k něčemu dobré.
Nepřepínej luku.
Kdo chce vést, musí být vpředu, ale nesmí ztratit kontakt s těmi, které vede (Maxim Gorkij).
Čin čertu dobře, peklem se ti odmění.
Čert se vždy skrývá v detailu.
Čert vždy nosí na větší hromadu.
Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
Na hrubý pytel hrubá záplata.
Nehas co tě nepálí.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Co člověk rozsévá, to bude sklízet.
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Především neškodit.
Moudří kráčejí vyrovnaným krokem a ostatní okolo nich tančí dobové tance (Franz Kafka)
Dám se mezi dobré, zlých už je dost.
Všechno je možné.
Konej všechno s důkladnou rozvahou!
Pamatuj na zákon velkých čísel.
Někteří lidé nedělají chyby jenom proto, že se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.
Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit (Charles Dickens).
Únava až vyčerpání člověka redukuje často i úroveň jeho sebedůvěry.
Nikdy se nevzdávej svých vlastních cílů.
Užívej si života plnými doušky.
Smích je kořením života (Oldřich Nový).
Život je boj.
Kdo je připraven, není zaskočen.
Žij přítomnosti.
Žij a nech žít.
Postav dům, zploď syna a zasaď strom.
Nikdy nic nevzdávej předem.
Není třeba hned skákat přes palubu!
Co neubráníš, to neuprosíš!
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Snaž se užít naplno každý den.
Buď dobrým člověkem.
Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůře.
Kdo se neučí, nezná.
Mnoho vědět ještě neznamená umět.
Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
Láska má mnoho společného s pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem (Henry Fielding).
Žij dneškem.
Nepřepínej luku.
Na veřejnosti se nehádej s blbcem, neboť přihlížející veřejnost by nemusila poznat, kdo je kdo.
Pouze hlupáci a mrtvoly nikdy nemění svůj názor (James Russell Lowell).
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Není každý den posvíceni.
Hodiny štěstí počítáme jen na pouhé minuty (George Gordon Noel lord Byron)
Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.
Studená rýže a studený čaj jsou snesitelné. Nesnesitelný je studený pohled a studené slovo (Korejské přísloví).
Nemusíme si nechat všechno líbit.
Smát se rozumným lidem je privilegium hlupáků.
Jdi pevně za svým cílem.
S chutí do toho a půl je hotovo.
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Co mě nezabije, to mne posílí.
Žiješ jen jednou.
Žij slušný život.
Cílem výchovy je sebevýchova.
Nemluvte příliš o sobě a nestěžujte si příliš.
Skalní pesimisté nejsou dobří společníci.
Orel mouchy nelapá.
Každý je svého štěstí strůjce.
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš! Přijdou dnové, kdy to bude daleko složitější a horší: budeš chtít a nebudeš moci. A to důležité nezapomeň, že chlap nesmí být blbej ve třech případech: za volantem, u stolu a v posteli. Všude jinde se to snese (Jan Werich).
Mládí je brána k trnité cestě životem (sv. Matouš).
Jak si usteleš, tak si lehneš.
Narodil jsem se jako originál, proto neumřu jako něčí kopie.
Když už něco dělat, tak pořádně.
Pokud jdeš do boje s tím, že nevěříš, jestli
vyhraješ, tak prohraješ.
Nikdy nic nevzdávej předem .
Žij tak, aby ses za sebe nemusel stydět.
Prožij každý den, jako by byl ten poslední.
Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždy silnější! (Japonské přísloví).
Činy, ne jen slova.
Mysli globálně, ale konej lokálně.
Je lépe se radit před činy, než potom o nich přemítat.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Snad každý touží aspoň občas po uznání.
Oceňujte u lidí již jejich malé klady.
Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou (F. Crane).
Ničeho příliš, vše uměřeně.
Dbej o soulad obsahu a formy.
Maximum neznamená vždy optimum.
Nerozčiluj se nad věcmi, které nemůžeš změnit.
Nejstrašnější lidé jsou ti, co všechno vědí a věří tomu (Elias Canetti).
Není hloupějšího přání, než chtít být vždycky nejchytřejší ze všech (Rouchefoucald).
Milovat a pracovat (S. Freud).
Přítel je jako naše druhé já.
Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž (Michel de Montaigne).
Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie (Marcel Proust).
Vytrvalost je matka úspěchu.
Zkušenosti minulých pokolení je třeba využívat stejně jako fantazie (Vilém Chmelař).
Nezáleží na tom, kolik mám škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský (Marcus Aurelius).
Odvážní dneška připravují normální činy zítřka (Helder Camara).
Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme (italské přísloví).
Ve zdravém těle zdravý duch.
Žijeme silou ducha- všechno ostatní propadne smrti! (Tycho de Brahe).
Bolesti duše bývají horší než bolesti těla.
Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele (Menandros).
Tělo a duše se ve stáří začínají rozcházet (T. S. Elliot).
Zůstaň sám sebou.
Celý svět je jeviště a všichni lidé jsou na něm jenom herci, mají své příchody i odchody; za život hraje každý mnoho rolí (W. Shakespeare).
Všechno naše zlo pochází z toho, že neumíme být samostatní (A. Schopenhauer).
Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém (Konfucius).
Nechť se shodují slova i skutky (Seneca).
Poznávejte lidi po skutcích, jako dobrota stromu má známa býti po ovoci, ale nikoliv po listí, ani po kůře, ani po výšce."
Existuje jediný heroismus, a to je brát život jaký je a milovat ho (Michelangelo).
Život je příliš vážná věc než aby se s ním dalo hazardovat.
Být schopen trvalého přátelství či stálé lásky jsou dva největší důkazy nejen dobrého srdce, ale i silného ducha
(William Hazzlit).
Sine ira et studio (Tacitus) - Bez hněvu a zaujetí, klidně a nestranně !
Moje kredo je reverentia, úcta k Bohu a člověku (T. G. Masaryk).
Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze osobností (J. J. Rousseau).
Největší hodnoty člověka, jeho vnitřní bohatství je neviditelné. Nejdůležitější je neviditelný svět.
My smrtelní dosahujeme nesmrtelnosti ve věcech, které po nás zůstanou, jež jsme vytvořili společně (Albert Einstein).
Klasické dílo je to, které odolává změnám času, vkusu, proudů, směrů, doby - zkrátka trvá ve své kvalitě (Jan Werich).
Náboženství a věda jsou podle mého rozboru dvě velké příbuzné síly, které lidstvu umožňovaly a ještě stále umožňují jít dopředu. Obě dvě jsou nevyhnutelné a spřízněné (Robert Andrews Millikan, nositel Nobelovy ceny).
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy sami jednejte s nimi (Matouš).
Kořenem všeho zla je láska k penězům (sv. Pavel).
Člověk nepotřebuje ke štěstí dokonalý komfort, ale potřebuje hlvně duševní pohodu (Jan Werich).
Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopají a kradou, ale ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Ježíš).
Člověk je bohatý tím co učinil pro druhé (J.W Goethe).

Životní hesla (motta), zejména ta, která jsou často připomínaná, mohou mít významný vliv
na chování a prožívání prožívání člověka, na přiměřenost jeho reakcí v různých sociálních
situacích, protože mají určitou individuálně odlišnou míru autoregulačního a autosugestivního vlivu a působení.
Životní hesla v některých případech jsou příznaky určitého individuálního axiologického, hodnotového systému člověka a specifického životního stylu;
mohou být i jakousi dílčí projekční diagnostickou metodou vypovídající o osobnosti člověka.

EFEKTIVNÍ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

11. prosince 2010 v 5:53 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Je obtížné říci něco, co by bylo alespoň tak dobré, jako neříci nic

(Ludwig Wittgenstein).


EEFEKTIVNÍ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE ve společnosti předpokládá respektování a zlepšování celé řady podmínek, a to nejenom slovních, ale i neslovních. Člověk působí na druhé i tím, co neříká.

Je to např.:

-adekvátní emoční komunikační ,,podtón" hlasu komunikátora v komunikaci,

-přiměřený nonverbální komunikační ,,podtext "tj. řeč těla,

-celkový dojem,

-osobnostní image,

-celkový výraz obličeje,

-krčení čela,

-pohyby hlavou,

-úsměv,

-oční kontakt a jeho délka,

-mimika, proxemika a proximita (oddalování se či přibližování se),

-motorika,

-gestikulace (pohyb rukou),

-podávání ruky s přiměřeným stiskem,

-pantomimika.


Mezi verbálním projevy (způsobem vyjadřování) a nonverbálními výrazovými projevy komunikátora musí být soulad, aby nechozelo ke komunikační disharmonii:

- hned úvodem a během komunikace je třeba vhodnými slovy redukovat případný strach a úzkosti druhé strany;

- působit komplexně a harmonicky na racionální, emotivní i konativní složku osobnosti;

-usilovat nejen kognitivní, ale i o psychoterapeutickou a psychorehabilitační funkci komunikace;

-v indikovaných případech využíváme metodu zrcadlení (souhlasného napodobení komunikanta);

-komunikátor nemá hovořit příliš mnoho o sobě;

-komunikátor se nemá vyhýbát přeformulování diskutované problematiky;

-ve stejných a obdobných situacích je nutno chovat se jednotně, konzistentně, kongruentně;

-vyhýbáme se nejen méně známým, ale i cizím a vulgárním termínům;

-vyhýbáme se dvojné vazbě (nelze např. s úsměvem a laskavým oslovením začít druhou stranu plísnit či trestat);

-počítat s obrannými reakcemi, sníženou sociabilitou a někdy i zvýšenou paranoiditou;

-tempo, rychlost komunikace přizpůsobujeme psychickému tempu druhé strany;

-hlasitost komunikace musí respektovat stav sluchového vnímání druhé strany;

-zbytečně nezvyšovat hlas během komunikace, varovat se zjevného rozčilení a podrážděnosti;

-je třeba respektovat právo na soukromí i intimní prostorovou zónu a nevstupovat do ní;

-umožňovat a tolerovat zejména u dětí upřímnost, bezprostřednost (spontaneitu), kompenzaci, potřebu relaxace i abreakce (třeba i pláč);

-přizpůsobit se pojmové a slovníkové zásobě jedince se kterým komunikujeme;

-vyvarovat se rozporu mezi slovy a činy;

-působit uměřeně a harmonicky na pravý i levý mozek druhé strany;

počítat s možnou iracionální desinterpretací stimulů a motivace komunikátora;

-vyhýbat se neproduktivním konfliktům;

-sdělení během komunikace nesmí být vědomě nepravdivá, neplatná, zkreslená, s přetvářkou, přehnaná, nepřívětivá, nevstřícná, neochotná, nevčasná;

-průběžně prezentovat nenásilně svůj kladný vztah k tomu s kým komunikujeme;

-komunikátor by měl mít smysl pro humor;

-respektovat právo na rozdílné soukromé názory, zejmé v méně podstatných záležitostech;

-respektovat právo na otevřenost, upřímnost, expresivnost, individualitu, autonomnost a autenticitu druhé strany;

-respektovat úŕověń věkových, vývojových a mentálních zvláštností a úroveň psychosociální zralosti osobnosti;

-respektovat stávající úroveň sociálních schopností a dovedností druhé strany;

-vyhýbat se komunikaci chladné a povýšená, tj.. z pozice silnějšího a mocnějšího, ale být stále ochoten přijímat podněty z druhé strany;

-předpokládat senzitivitu nebo i hypersenzitivitu těch s nimiž komunikujeme a zvýšenou citlivost až iracionální empatii na neverbální formy komunikace;

-na veřejnosti nekritizovat ani neopravovat používané řečové ani nonverbální projevy a nepoučovat;

-plnit vlastní osobností, osobním životem a jeho stylem funkce vzoru a modelu sociálního chování i prožívání;

- brát v úvahu, že typ a rozdíly konstituce osobnosti komunkátora i komunikanta rovněž sociální komunikaci ovlivňuje;

-nezanedbávat upravenost, čistotu a pečlivost komunikátorova vzhledu a zevnějšku:

--úpravu nehtů,

--účes,

--úpravu vousů,

--kvalitu oholení obličeje,

--oblečení a obutí,

-- vkusné módní doplňky.

To vše je také v centru pozornosti mnohých komunikantů, kteří si zařazují komunikátory do své individuální typologie.

Neméně důležitý je:

-včasný příchod na komunikační setkání;

-udržovat celkově pozitivní a optimistický přístup ke komunikantům;

-vyhýbat se destruktivním formám komunikace;

-komunikovat klidně a spíše pomaleji než moc rychle;

-brát v úvahu psychosociální situaci a prostředí a zázemí ve kterém druhá strana dlouhodobě žije.

To vše má prezentovat a zajišťovat akceptaci komunikanta a soustředěný zájem o jeho osobu a kladný postoj
komunikátora k němu, má-li být komunikace účinná a užitečná.

Literatura


KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998.181 stran. ISBN 80-7204-064-2.

KOMUNIKACE S NESLYŚÍCÍM

11. prosince 2010 v 5:52 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Komunikace s neslyšícím bez tlumočníka by měla začít navázáním zrakového kontaktu a úsměvem, který je pro neslyšícího signálem úspěšně navázaného konktaktu a představením se jménem.

Pokud neslyšící osobu blíže neznáme, tak ji zásadně vykáme.

Nejprve zjistíme, zda neslyšícímu lépe vyhovuje mluvení, odezírání, psaní nebo používání znakového jazyka.

Zůstaňme sedět na jednom místě tváří v tvář neslyšícímu, aby mohl (pokud se rozhodne odezírat) našii mluvu dobře vnímat.

Neobracejme se k neslyšícímu zády.

Nepocházejme po místnosti.

Mezi komunikátorem a neslyšícím komunikantem neměla být žádná zraková bariéra.

Obličej komunikátora by měl být zřetelně osvětlen.

Je třeba vyslovovat a artikulovat zřetelně, ale přitom přirozeně.

Vyhýbejme se odborným termínům, cizím slovům a neobvyklým výrazům.

Mluvme pokud možno klidně a uvolněně.

Tempo řeči by mělo být mírně zpomalené.

Při komunikaci je vhodné používat co nejvíce gest, pantomimiky a mimiky.

Máte-li pocit, že neslyšící neporozuměl Vaší podstatné informaci, znovu sdělení opakujte nebo parafrázujte nebo je napište a dejte neslyšícímu přečíst.

Při odchodu můžeme dát neslyšícímu klientovi atručné písemné sdělení o tom, co jsme projednávali a na čem jsme se dohodli.

Na příliš osobní, intimní a soukromé záležitosti se neptáme v přítomnosti jiných osob.

Respektujeme intimní prostor neslyšícího komunikanta.

Zásadně nesnižujeme (např. přehnanou kritikou) sebeúctu a sebedůvěru neslyšícího.

VAŠE PRACOVNÍ MOTIVOVANOST a její úroveň

10. prosince 2010 v 11:41 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Je úroveń Vaší pracovní motivace přiměřená ?
Máte důvody pro případnou změnu pracovního místa?


Proveďte si svou autodiagnózu podle významného slovenského psycholog a prof. Antona Jurovského (1908 - 1985) a odpovězte na otázky, sečtete si získané body ze všech otázek a z hodnotícího klíče zjistíte zda je Vaše pracovní motivace v daném povolání podprůměrná, průměrná nebo nadprůměrná.Lepší plat na novém pracovišti
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Vedoucí pozice nebo významnější funkce
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Významnější pracovní činnost
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Lepší možnosti k vrcholným výkonům
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Výhodnější práce pro moji rodinu
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Stálejší a jistější práce
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je
nemotivující /0/).

Lepší (rychlejší) možnost funkčního a platového postupu
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Pohodlnější, méně namáhavá pracovní činnost
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Lepší spolupracovníci
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Lepší nadřízení
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Lepší organizace práce
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Lepší nálada a sociální klima a atmosféra mezi lidmi na pracovišti
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Možnost většího uplatnění mých schopností a dovedností
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).

Větší vážnost pracoviště u mých příbuzných a známých
(Silně mne motivuje /3/; středně mne motivuje /2/; jen slabě mne motivuje /1/; pro mne je nemotivující /0/).


Moje případná nepřítomnost v práci mne mrzí:

Protože moje práce bude chybět
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože ji budou muset za mne udělat jiní
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože budou těžkosti se splněním plánovaných pracovních úkolů
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože práci budu muset dokončit po návratu do zaměstnání
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože budu mít menší výdělek
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože jsem odloučený od svých spolupracovníků a kolegů
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože být doma sám je pro mne nudné
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože to nemají moji spolupracovníci rádi
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože to nemá rád můj přímý nadřízený (vedoucí)
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Protože to snižuje pracovní disciplinu u ostatních pracovníků
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).

Jiné (uveďte co?............................................................................................................................
(velmi mi na tom záleží /3/; záleží mi na tom /2/; jen částečně mi na tom záleží /1/ ; nezáleží mi na tom /0/).


Ukazatele hodnoty mé práce:

Dobrý výdělek
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Hmotné výhody pro mne a pro mou rodinu
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Dobré pocity z pracovní činnosti
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Vědomí dobře vykonané práce
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Vědomí, že dovedu udělat více i než jiní
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Vědomí, že jsem užitečný naší organizaci
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Kladné hodnocení a uznání od vedoucích
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Materiální i nemateriální odměny (diplomy) od vedení organizace
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Veřejná pochvala před spolupracovníky
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Veřejné vyznamenání
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Uznání prezentované v mediích (rozhlasu, televizi, tisku)
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Uznání od spolupracovníků
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Uznání od manželky (manžela), od dětí, dalších příbuzných přátel a známých
( velmi mi na tom záleží /4/; záleží mi na tom /3/; jen částečně mi na tom záleží /2/; nezáleží mi na tom /1/).

Jiné (doplňte.........................................................................................................................)

Průměrný výsledek se pohybuje v rozmezí 102-108 bodů. Podprůměrná pracovní motivace začíná pod 102 body a nadprůměrná pracovní motivace začíná nad 108 body.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetřeníPříjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště (též pracovni zařazení)


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická ( mezomorfní) atletická
4. Pyknická (endomorfní) obezní
5. DysplastickáZÁVĚRY (nález)

Např. Nadprůměrná pracovní motivaceDoplňky: např. použité poznávací a nápravné metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

MÍRA SPOKOJENOSTI S VÝDĚLKEM

10. prosince 2010 v 7:08 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Identifikaci a diagnózu MÍRY SPOKOJENOSTI S VÝDĚLKEM realizoval např. známý slovenský psycholog prof. Anton Jurovský ve své posuzovací škále nazvané
Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského metodu zjišťování spokojenosti s výdělkem jsme zde modifikovali.
Sečtěte body získané za jednotlivé odpovědi a podle hodnotícího klíče zjistíte zda Vaše spokojenost s výdělkem je podprůměrná, průměrná nebo nadprůměrná.

Míra uspokojování osobních potřeb současným výdělkem

Jak váš výdělek vystačuje na byt a stravu?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na ošacení a obuv?
(Úplně /5/; uspokojivě/4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na zařízení domácnosti (nábytek, pračka, lednička, mixér, apod.)?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/ ; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na vaše kulturní potřeby: kino, divadlo, televize, rozhlas, internet, knihy a časopisy apod.?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na vaše společenské potřeby: přijímání návštěv, společenské zábavy, kavárna, vinárna, restaurace apod.?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na vaše zájmy, záliby a koníčky: sport, motocykl, auto, chata, chalupa, sad, zahrada, cestování apod.?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Jak váš výdělek vystačuje na spoření, ukládání peněz na pozdější potřeby?
(Úplně /5/; uspokojivě /4/; středně /3/; slabě /2/; nevystačuje /1/).

Přiměřenost platu v nynějším zaměstnání

Jak přiměřený je váš plat v porovnání s vaším vzděláním a s vaší kvalifikací?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je přiměřený váš plat v porovnání s vaším věkem?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený v porovnáním s délkou praxe zde?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený s vašimi odbornými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený v porovnáním s tím, jak usilovně pracujete?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený v porovnání s tím jak významnou práci vykonáváte?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený v porovnání s tím, jak vydělávají vaši kolegové a spolupracovníci?
( Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).

Jak je váš plat přiměřený v porovnání s tím, jak vydělávají lidé v jiných zaměstnáních?
(Úplně /5/; přiměřený /4/; ne zcela přiměřený /3/; málo přiměřený /2/; nepřiměřený /1/).


Odhadněte, jaký byste měl mít nyní výdělek, aby vám to stačilo na přiměřené uspokojování vašich odůvodněných osobních a rodinných potřeb a výdajů?

Kč.....................................měsíčního čistého příjmu


Orientační průměrný výsledek je mezi 50-60 body.Nad 60 body začíná nadprůměrná spokojenost s výdělkem a pod 50 body začíná podprůměrná identifikace s výdělkem.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště (též pracovní zařazení)


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnitSpolečenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná


Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní, obezní) nadprůměrná výživa
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (nález)

Např. tč. výrazná nespokojenost s výdělkem u osobnosti s poruchami chování


Doplňky: např. použité metody poznávacíi nápravné, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled a osobní hygiena..........................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

POSTOJE K VEDOUCÍMU A SPOLUPRACOVNÍKůM

8. prosince 2010 v 15:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
POSTOJE A VZTAHY PRACOVNÍKA k vedoucímu a spolupracovníkům zkoumal např. významný slovenský psycholog prof. Anton Jurovský (1908-1985) pomocí své posuzovací škály nazvané
Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování postojů a vztahů pracovníka k vedoucímu a spolupracovníkům jsme zde modifikovali.

Vztahy k vedoucímu

Jaké má Váš vedoucí všeobecné vzdělání a rozhled?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; slabé /2/; nedostatečné /1/).

Jaké má vedoucí speciální odborné vzdělání?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; malé /2/; nedostatečné /1/)

Jaké má vedoucí zájmy?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; slabé /2/; minimální /1/).

Jak je vedoucí kulturně vyspělý?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/: průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; neodstatečně /1/).

Jaký je Váš vedoucí pracovní organizátor?
(Nadprůměrný /6/; úspěšný/5/; průměrný/4/; nevím/3/; dost neefektivní/2/; neúspěšný/1/).

Jak správně a pohotově vydává váš vedoucí příkazy?
(Nadprůměrně /6/; úspěšně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; je dost neúspěšný/2/; neúspěšně/1/).

Jak kontroluje váš vedoucí práci podřízených?
(Nadprůměrně dobře /6/; velmi dobře/5/; průměrně/4/; nevím/3/; dost špatně/2/; špatně /1/).

Jak přísně vedoucí dohlíží na podřízené?
(Nadprůměrně/6/; značně/5/; průměrně/4/; málo/3/; spíše nedostatečně /2/; neúspěšně/1/)

Jak správně vedoucí poznává, posuzuje a hodnotí práci jiných?
(Nadprůměrně /6/; značně správně/5/; průměrně správně/3/; občas nesprávně/2/; nesprávně/1/.

Jak váš vedoucí spravedlivě jedná s podřízenými?
(Nadprůměrně /6/; značně spravedlivě/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše nespravedlivě/2/; nespravedlivě /1/).

Jak vedoucí radí a pomáhá při práci?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Jaké projevuje uznání a porozumění k osobním těžkostem?
(Nadprůměrné /6/; značné /5/; průměrné /4/; nevím /3/; malé /2/; žádné /1/.

Jak je vedoucí pravdivý(á), otevřený (á) a přímý(á) ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Má dobrý přístup vedoucí ke svým podřízeným?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/, nemá/1/).

Dovede se váš vedoucí zastat podřízených ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nezastává se /1/).

Je váš vedoucí klidný(á), dovede se ovládat ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/;nevím /3/; málo /2/; je neklidný(á) a vznětlivý(á)/1/).

Má vedoucí smysl pro humor?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně/4/; nevím /3/; málo /2/; nemá /1/)

Má vedoucí kultivované a uhlazené vystupování?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; nemá /1/).

Má vedoucí slušné vyjadřování, kulturní řeč bez vulgárností ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo/2/; je vulgární /1/).

Chová se vedoucí slušně mimo pracoviště?
( Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nechová se slušně /1/).

Vztahy se spolupracovníky

Jak jsou spolupracovníci ochotni poradit Vám a pomoci při práci?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně/4/; nevím /3/; málo /2/; vůbec /1/).

Uznávají spolupracovníci práci jiných?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; vůbec /1/).

Jsou vaši kolegové ochotni s vámi spolupracovat?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/3/; málo /2/; ne /1/).

Jsou Vaši spolupracovníci pracovití?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Jak svědomitě plní spolupracovíci své povinnosti?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nesvědomitě /1/).

Jak vykonávají svůj díl práce?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nevykonávají /1/).

Pohovoří si rádi o práci i o životě?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Mají smysl pro přátelské vztahy ?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne /1/).

Jsou družní, společenští?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; ne jsou samotáři /1/).

Mají smysl pro humor?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/; málo /2/; nemá /1/).

Má smysl pro ,,fair play "?
(Naprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím /3/;málo / 2/; nemá /1/).

Má slušný způsob vyjadřování?
(Nadprůměrně /6/; značně /5/; průměrně /4/; nevím/ 3/; málo /2/, nemá /1/).

Mají morální a čestné způsoby chování ?
(Nadprůměrně /5/; značně /5; průměrně /4/; málo /3/; nemají /1/).


Průměrný výsledek má hodnoty 170 - 180 bodů. Výsledek pod 170 body znamená podprůměrný vztah pracovníka (pracovnice) k vedoucímu a ke spolupracovnílkům. Výsledek vyšší než 180 bodů znamená kladné vztahy s vedoucím a spolupracovníky.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

PRacoviště (též pracovní zařazení)

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

 1. Výkon podle kvality
1.Mimořádně pečlivá kvalita
2.Velmi dobrá kvalita
3.Průměrná, vyhovující kvalita
4.Slabší kvalita výkonu
5.Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní)nadprůměrná výživa či obezita
5. DysplastickáZÁVĚRY (nález)

Např.: tč. normální, adekvátní a optimální k vztahy k nadřízeným i ke spolupracovníkůmDoplňky:
(např. použité poznávací a nápravné metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, negativismus, opozice, konfliktotvornost, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena).


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

NÁROČNOST PRÁCE a její zjišťování

8. prosince 2010 v 14:46 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Zjišťování, identifikaci a diagnostiku náročnosti práce (nutnosti osobních investic) prováděl např. významný slovenský psycholog prof. Anton Jurovský (1908-1985) ve své posuzovací škále
Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování náročnosti práce na osobnost pracovníka jsme zde modifikovali.

V jaké míře vyžaduje Vaše zaměstnání od Vás nápaditost, vynalézavost a tvořivost?
( Nadprůměrně /5/; značně/4/; průměrně/3/; málo/2/; vůbec/1/).

V jaké míře vyžaduje Vaše práce vlastního promýšlení postupů?
(Nadprůměrně/5/; značně/4/; průměrně/3/; jen zřídka/2/; nevyžaduje/1/).

V jaké míře vyžaduje práce samostatné rozhodování?
(Nadprůměrně/5/; značně/4/; průměrně/3/; částečně/2/; nevyžaduje/1/).

V jaké míře klade práce nároky na Vaši odpovědnost?
(Nadprůměrně/5/; značně/4/; průměrně/3/; málo/2/; vůbec/1/).

Jak musíte být při práci soustředěný?
(Nepřetržitě/5/; značně/4/; průměrně/3/; parciálně/2/; málo/1/).

Jak si plánujete čas pro plnění jednotlivých pracovních úkonů?
(Úplně sám/5/; podle sebe/4/; mohu se dohodnout/3/; čas lze měnit jen málo/2/; čas nelze měnit/1/).

Jak si regulujete tempo práce?
(Jen podle sebe/5/; většinou podle sebe/4/; průměrně/3/; jen částečně/2/; podle sebe ne/1ú).

Je práce hodně proměnlivá?
(Zcela proměnlivá /5/; značně proměnlivá /4/; průměrně proměnlivá /3/; spíše jednotvárná /2/; zcela jednotvárná /1/).

Jak jste nucen(a) dodržovat úředně stanovený pracovní čas?
(Jen jak uznám za vhodné /5/; podle mého rozhodnutí /4/; průměrně /3/; často/2/; zcela přesně /1/).

Jak Vás práce vyčerpává?
(Minimálně /5/; málo /4/; přiměřeně /3/; dost mne vyčerpává /2/; silně mne vyčerpává /1/).

Musíte plnit své pracovní úkoly i mimo pracoviště?
(Nadprůměrně /5/; značně /4/; průměrně /3/ částečně /2/; jen na pracovišti/1/).

Musíte kvůli práci hodně studovat odbornou literaturu?
( Nadprůměrně /5/; značně /4/; průměrně /3/; občas /2/; není třeba /1/).


Průměrná náročnost je orientačně určena 32-33 body.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetřeníPříjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště (též pracovní zařazení)

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnitSpolečenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran

Pozornost

1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
2.Pozornost velmi dobrá
3.Pozornost dobrá, průměrná
4.Pozornost slabá, málo soustředěná
5.Pozornost špatná, nesoustředěnáOsobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé

Motorika

1.Normální, bez nápadností
2.Klidná a obratná
3.Průměrná
4.Neobratná
5.Velmi neklidnáVýkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu.
5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) nadměrná výživa či obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (nález)Dopňky: např. použité metody poznávací a nápravné, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena ........................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

IDENTIFIKACE pracovníků s pracovištěm

8. prosince 2010 v 11:35 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Zjišťování identifikace (ztotožnění se) s pracovištěm prováděl např. známý slovenský psycholog a vysokoškolský učitel Anton Jurovský (1908-1985) ve své posuzovací škále
Osobní analýza zaměstnání (OAZ) , kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování identifikace s pracovištěm jsme zde modifikovali.

1. Souhlasí Vaše nynější zaměstnání s tím, co jste si přál(a) vykonávat již od mládí?
(Zcela souhlasí /5/; značně souhlasí/4/; nevím/3/; jen částečně/2/; nesouhlasí/1/).

2. Využívá Vaše zaměstnání Vaše schopnosti, dovednosti a vzdělání?
(Zcela/5/; přiměřeně/4/; nevím/3/; málo/2/; ne/1/).

3. Zabýváte se ještě mimopracovními zájmy?
(Na jiné zájmy není čas/5/; mám ještě další zájmy/4/; mezi mou prací a mými mimopracovními činnostmi je vyvážený vztah/3/; mimopracovní zájmy mne těší více/2/; práce je pro mne jen prostředek obživy/1/).

4. Jak jste spokojený(á) se svým postavením mezi spolupracovníky?
( Velmi spokojen(a)/5/; průměrně spokojen(a)/4/; nevím/3/; občas nespokojen(a); často nespokojen(a)/1/).

5. Jak jse spokojen(a( se svou pozicí u nadřízených?
(Plně /5/; vcelku spokojen(a)/4/; nevím/3/; občas méně spokojen(a)/2/; nespokojen(a)/1/).

6. Máte možnost funkčního a pozičního postupu?
( Ano, značně/5/; ano/1/; nevím/3/; malé/2/; nemám/1/).


Průměrný výsledek je získaný součet 19 bodů.
Vyšší počet bodů znamená výsledek mírně či značně nadprůměrný a svědčí o vysokém ztotožnení se ze zaměstnáním.
Nižší počet bodů než je 19 znamená lehce či značně podprůměrnou identifikaci se zaměstnáním.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná


Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (nález)Doplňky: např. metody poznávací a nápravné, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled a osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

POSTOJE A VZTAHY K POVOLÁNÍ

8. prosince 2010 v 11:08 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Zjišťování, identifikaci a diagnostiku postojů a vztahů k vykonávané práci prováděl např. slovenský psycholog, výzkumný pracovník a vysokoškolský učitel Anton Jurovský )1908-1985) ve své posuzovací škále Osobní analýza zaměstnání (OAZ), kterou pro odborné psychology vydal podnik Psychodiagnostické a didaktické testy Bratislava.
Jurovského zjišťování postojů k práci jsme zde modifikovali.

1. Jak jste spokojen(á) s nynějším vaším pracovním zařazením?
(Úplně /5/; průměrně /4/; ne zcela spokojený /3/; často nespokojený /2/, nespokojený /1/).

2. Máte v úmyslu setrvat v tomto zaměstnání?
(Určitě /5/; ano /4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne /1/.

3. Je pro vás nynější práce zajímavá?
( Nadprůměrně (5); průměrně(4); nevím;(3) málo(2); není(1) ).

4. Je Vaše práce pestrá a proměnlivá ?
( Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/;málo/2/; není/1/).

5. Máte svoji práci rád ?
(Nadprůměrně/5/, průměrně/4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne/1/).

6. Cítíte se v práci dobře ?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

7. Považujete tuto práci pro Vás za vhodnou?
(Naprůměrně/5/; průměrně /4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

8. Záleží Vám na nynější práci?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/;nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

9. Je Vaše rodina spokojena s Vaší prací?
(Naprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

11. Považujete svou práci za významnou?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

12. Je tato práce stálá a jistá?
(Nadprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

13. Je tato práce bezpečná?
(Naprůměrně/5/; průměrně/4/; nevím/3/; spíše ne/2/; ne/1/).

14. Jaké je vybavení Vašeho pracoviště ?
(Nadprůměrné /5/; průměrné /4/;nevím /3/; spíše horší /2/; špatné /1/).

15. Jaká je hygiena, pořádek a čistota na pracovišti?
(Nadprůměrná /5/; průměrná /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

16. Jaké jsou klimatické podmínky?
(Nadprůměrné/5/; průměrné/4/; nevím/3/; spíše horší/2/; špatné /1/).

17. Je práce lehká a nenamáhavá ?
(Velmi lehká /5/; lehká /4/; nevím /3/; spíše těžká /2/; namáhavá /1/).

18. Jaké je sociální atmosféra na pracovišti ?
(Výborná /5/; průměrná /4/;nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

19. Jaký je vedoucí na pracovišti?
(Výborný /5/; průměrný /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatný /1/).

20. Jací jsou spolupracovníci ?
(Výborní /5/; dobří /4/; nevím /3/; spíše horší /2/, špatní /1/).

21. Jaká je organizace práce?
(Výborná /5/; průměrná /4/; nevím /3/; spíše horší /2/; špatná /1/).

22. Je dostatek pomůcek, prostředků a nástrojů?
( Nadbytek /5/; ano /4/; nevím /3/; spíše ne /2/; ne /1/).

Průměrný výsledek je 78-82 bodů.
Vyšší počet bodů je možno hodnotit jako lehce, středně a vysoce naprůměrná postoje a vztahy k povolání..
Nižší počet bodů než 78 svědčí o v současné době o mírně podprůměrném či značně podprůměrném vztahu k vykonávané práci.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1.Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................
ZÁVÉRY (nález)
Doplňky: např. použité metody poznávací a nápravné..konstituce, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘI VYŠETŘOVÁNÍ

3. prosince 2010 v 15:59 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Instrukce: pozorované chování podtrhněte

Chování při vyšetření:
- mimořádně soustředěné, a to i na více podnětů
- pozorné
- jen obtížně udržuje pozornost
- nepozorné
- klidné
- neklidné
- projevuje zájem
- bez zájmu
- neukázněné

Průběh adaptace na vyšetření:
- přizpůsobování velmi dobré
- přizpůsobování normální
- adaptace ascendentní (zlepšující se)
- adaptace descendentní (zhoršující se)
- špatně se přizpůsobuje od začátku do konce vyšetření

Řeč:
- bez vad ve výslovnosti, plynulá, bohatý slovní
- normální
- s drobnými vadami ve výslovnosti, chudý slovník
- s vážnými závadami a poruchami (dopište.......................................)
- nesrozumitelná

Systém aktivit:
- logický, promyšlený
- nelogický, impulzivní

Rychlost osobního tempa:
- mimořádně rychlé
- poměrně rychlé
- přiměřená, průměrná
- pomalá (bradypsychická)
- zbrklá (tachypsychická)

Motorika :
- obratná
- mírně neobratná
- značně neobratná
- patologická

Pečlivost:
- pečlivý (á), snaživý(á)
- nepečlivý(á), odbývá vše

Sebevědomí:
- nadprůměrné, zvýšené
- velmi dobré
- dobré
- spíše horší
- špatné

Průvodní projevy:
-- mimika
-- gestikulace
-- smích
-- napětí
-- tremor
-- verbální agrese
-- brachiální agrese
-- znevažování činnosti
-- znevažování psychologa
-- jiné

Stavba těla ( typ konstituce)
1. normální (normostenická, harmonická)
2. astenická (leptosomní, ektomorfní)
3. hyperstenická (atletická, mezomorfní)
4. pyknická (endomorfní, obezní)
5. dysplastická
Celkový dojem:
- značně nadprůměrný dojem
- dobrý dojem
- průměrně dobrý dojem
- horší než dobrý dojem
- velmi špatný dojem

Reakce na výsledek:
- spokojenost
- nespokojenost
- klid
- neklid
- jiné (uveďte............................)

Zvláštní okolnosti:
- nápadnosti a zvláštnosti tělesné
- levá lateralita
- vada zraku
- vada sluchu
- nápadnosti a zvláštnosti duševní

- Jiné (uveďte...................................................)


Závěr:
-- normální chování
-- abnormální chování (doplňte..........................)

SUBMISIVITA (podřídivost) v práci a ve společnosti

3. prosince 2010 v 11:31 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
SUBMISIVNÍ (podřídivé, opak dominantního) zaměření osobnosti je možno zjišťovat vlastním pozorováním nebo získáním informací rozhovorem či dotazníkem o chování zkoumaného člověka od jeho spolupracovníků, vedoucích pracovníků, učitelů, trenérů, přátel nebo příbuzných.
Vhodný je např. psychologický dotazník interpersonální diagnózy (ICL),
který sestavili američtí psychologové Timothy Leary, R. L. LaForge a R. F. Suczek
a pro české psychology zpracovali Jiří Kožený a Pavel Ganický.
Tento dotazník může vyplňovat zkoumaná osoba sama.

Dovede být k sobě kritický (á)? ANO - NE

Má sklon se stále omlouvat? ANO - NE

Je smířlivý (á)? ANO - NE

Dovede se podřídit? ANO - NE

Obvykle ustoupí? ANO - NE

Snadno upadá do rozpaků? ANO - NE

Chybí mu (ji) sebedůvěra? ANO - NE

Snadno se dá vést? ANO - NE

Je skromný (á)? ANO - NE

Dovede být vděčný(á)? ANO - NE

Má sklon zbytečně se trápit? ANO - NE

Je silně ostýchavý (á)? ANO - NE

Je pasivní a neprůbojný (á)? ANO - NE

Je příliš povolný (á)? ANO - NE

Je bojácný (á)? ANO - NE

Cítí se neustále zahanben (a)? ANO - NE

Poslouchá až příliš ochotně? ANO - NE

Často se z něčeho obviňuje? ANO - NE

Má velké pochybnosti o své ceně a hodnotě? ANO - NE

Nedovede se prosadit? ANO - NE

Chová se až s přehnaným respektem k autoritám? ANO - NE

Nechá sebou vláčet jinými lidmi? ANO - NE

Žárlí na úspěchy druhých? ANO - NE

Přizpůsobuje se až masochistickým sebeponižováním? ANO - NE

Kladná odpověď ANO na více než osm otázek pravděpodobně svědčí o nadprůměrné submisivitě (podřídivosti). Více než dvanáct souhlasných odpovědí může znamenat maladaptivitu v oblasti podřídivosti.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování


1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo


1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná


Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra


1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (nález).......................................................................................

Doplňky: např. použité metody, držení těla, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, osobní hygiena...........................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

DOMINANTNOST (vůdčí tendence) a její úroveň

3. prosince 2010 v 11:19 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DOMINANTNÍ až hyperdominantní (autokratické) zaměření osobnosti na vedení, edukování a řízení jiných lidí (dětí i dospělých) je možno zjišťovat vlastním pozorováním nebo získáním informací rozhovorem či dotazníkem o chování zkoumaného člověka od jeho spolupracovníků, přátel nebo příbuzných nebo i od jeho samotného.
Adekvátní a přínosný je psychologický dotazník interpersonální diagnózy (ICL),
který sestavili američtí psychologové Timothy Leary (viz foto), R.L. LaForge a R.F Suczek
a pro české psychology zpracovali Jiří Kožený a Pavel Ganický.
Tento dotazník může vyplňovat také zkoumaná osoba sama o sobě a pokusit se o autodiagnózu.

Mají o něm (jí) lidé dobré mínění? ANO (Souhlasím) - NE (NESOUHLASÍM)

Dělá dobrý dojem? ANO - NE

Dovede dávat pokyny a příkazy? ANO - NE

Dovede svým vystupováním na lidi působit? ANO - NE

Dovede ovlivňovat chování a prožívání druhých lidí? ANO - NE

Je mnoha lidem sympatický (á)? ANO - NE

Lidé si ho (ji) váží? ANO - NE

Je to dobrý vedoucí (vůdčí) typ? ANO - NE

Má rád(a) zodpovědnost? ANO - NE

Chce každému radit? ANO - NE

Dělá se důležitým (důležitou)? ANO - NE

Rád (a) poroučí a rozhoduje? ANO - NE

Chce ostatní ovládat? ANO - NE

Příliš se snaží o úspěch? ANO - NE

Očekává od každého uctivý obdiv? ANO - NE

Každého komanduje? ANO - NE

Chová se až diktátorsky? ANO - NE

Očekává, že ho (ji) každý bude obdivovat a respektovat? ANO - NE

Přizpůsobuje se silou? ANO - NE

Kladná odpověď tj. ANO či SOUHLASÍM na více než osm otázek pravděpodobně znamená nadprůměrně výraznou dominantnost. Souhlasné odpovědi u více než dvanácti otázek znamenají extrémnost či maladaptivitu v oblasti dominantního chování, kterou však je vhodné ověřit ještě jinou metodou (např. rozhovorem s psychologem nebo psychiatrem).


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnitSpolečenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní), obézní
5. Dysplastická


ZÁVĚRY (NÁLEZ)
Doplňky: např.použité metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled a osobní hygiena..................................
...............................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

INTROVERTNÍ ORIENTACE ČLOVĚKA

3. prosince 2010 v 6:15 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
INTROVERTNÍ orientaci osobnosti (uzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra)
lze zjišťovat pozorováním, rozhovorem nebo dotazníky.
Příkladem osvědčeného psychologického dotazníku zjišťujícího mj. také introverzi
je Eysenckův osobnostní dotazník (EOD), který sestavili britští psychologové
Hans Jürgen Eysenck a Sibyl
Eysencková.

Chodíte zřídka a nerad (a) do společnosti? ANO - NE

Obyčejně raději čtete, než se setkáváte s lidmi? ANO - NE

Máte raději málo přátel, ale zato opravdových? ANO - NE

Býváte ve společnosti nemluvný a pasivní? ANO - NE

Pokládají vás lidé za samotáře (samotářku)? ANO - NE

Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v literatuře
nebo v počítači, než abyste za někým zašel na poradu? ANO - NE


Máte rád práci a činnosti, které můžete konat sám? ANO - NE

Pohybujete se rád pomalu a beze spěchu? ANO - NE

Samota vám nevadí? ANO - NE

Máte rád (a) ticho a klid? ANO - NE

Zůstáváte ve společnosti raději v pozadí? ANO - NE

Nesnášíte vtipy na vaši osobu a ,,kanadské žerty?" ANO - NE

Vadilo by vám, kdybyste měl něco nabízet a prodávat? ANO - NE

Dělalo by vám těžkosti vybírat peníze na nějaký dobrý účel? ANO - NE

Zůstal byste raději doma, než abyste šel do nudné společnosti? ANO - NE

Dělá Vám obtíže seznamovat se s novými lidmi? ANO - NE

Promýšlíte důkladně své reakce ve společnosti? ANO - NE

Jste k cizím lidem málo sdílný? ANO - NE

Považujte se za málo zábavného člověka? ANO - NE

Jste dost uzavřený (á)? ANO - NE

Snášíte dobře i dlouhodobou izolaci od ostatních lidí? ANO - NE

Nesnášíte, když si lidé z někoho dělají legraci? ANO - NE

Přesvědčování lidí o čemkoliv vás nebaví? ANO - NE

Když s někým hovoříte nesnášíte spěch? ANO - NE

Považujete se za mlčenlivého člověka? ANO - NE

Pokud odpovíte na deset a více otázek ANO, tedy kladně, patříte s velkou pravděpodobností mezi osobnosti s introvertním zaměřením (nepříliš společensky založené, spíše uzavřené, zaměřené do vlastního nitra).
Čím více otázek odpovíte kladně, tím je Vaše introvertní orientace osobnosti výraznější.Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení Jméno

Datum a místo narození

Bydliště

Pracoviště (škola)

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování


1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči:......................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči:..............
.....................................................Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


Závěry (nález)


Doplňky:
např. použité metody, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, , levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, osobní hygiena..................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

EXTRAVERTNÍ ORIENTACE ČLOVĚKA

2. prosince 2010 v 17:19 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
EXTRAVERTNÍ zaměření osobnosti člověka (relativní otevřenost vůči ostatním lidem, zaměření na život ve společnosti)
je možno zjišťovat pozorováním, rozhovorem nebo dotazníkem.
Známý a oblíbený je v tomto směru např.
Eysenckův osobnostní dotazník (EOD). Jeho autory
jsou britští psychologové Hans Jürgen Eysenck a Sybil Eysencková.

Máte rád(a) hodně vzruchu a dění kolem sebe? ANO - NE

Máte skoro vždy pohotovou odpověď, když Vás někdo osloví? ANO - NE

Jste obyčejně bez velkých starostí ? ANO - NE
Dovedete se prosadit ve společnosti? ANO - NE

Jste jednáte a mluvíte obyčejně dost rychle? ANO - NE

Vyhledáváte rád společnost, jste družný (á)? ANO - NE

Označil, byste se za optimistického, pohodového člověka? ANO - NE

Pracujete rád ve společnosti jiných osob? ANO - NE

Umíte své myšlenky rychle a snadno vyjádřit slovy? ANO - NE

Když na Vás někdo zvýší hlas odpovídáte mu stejně? ANO - NE

Máte velmi rád(a) dobré, chutné jídlo? ANO - NE

Pokládají Vás lidé za dost živého člověka? ANO - NE

Hovoříte rád s jinými lidmi? ANO - NE

Chodíte se někdy poradit za jinými lidmi? ANO - NE

Plánujete často návštěvy přátel? ANO - NE

Říkáte někdy to první co Vás napadne? ANO - NE

Vyprávíte rád vtipy a humorné historky? ANO - NE

Děláte si rád(a) z lidí legraci? ANO - NE

Rozhodujete se rychle a snadno? ANO - NE

Pohybujete se většinou dost rychle? ANO - NE

Bavíte se rád(a) s lidmi? ANO - NE

Byl(a) byste nespokojený(á), kdybyste se nemohl (a) denně vídat s jinými lidmi? ANO - NE

Hrajete rád (a) společenské hry? ANO - NE

Je Vaše základní životní nálada pohodová, dobrá? ANO - NE

Považujete se za značně aktivního, činorodého člověka? ANO - NEOdpovíte-li na deset a více výše uvedených otázek ANO, tedy kladně, jste pravděpodobně extravert. Čím více otázek odpovíte kladně, tím výraznější je Vaše extravertní orientace osobnosti.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon

Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se (slovem i písmem) výborně
2. Vyjadřuje se (slovem i písmem) velmi dobře
3. Vyjadřuje se (slovem i písmem) dobře
4. Závady a poruchy řeči, např.................
......................................................
5. Vážné závady a poruchy řeči, např........
.....................................................


Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dsplastická


Závěry ( nález)


................................................................................................................................

Doplňky z anamnézy: zdravotní stav, prodělané choroby, úrazy s operace, které léky dosud užívá, krátkozrakost, dalekozrakost atp.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese

ZVÝŠENÝ NEUROTICISMUS a jeho zjišťování

2. prosince 2010 v 16:41 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
ZVÝŠENÝ NEUROTICISMUS je možno zjišťovat pozorováním, rozhovorem nebo dotazníkem.
Psychologický dotazník britských psychologů německého původu Hanse J. Eysencka a
Sybil B.G. Eysenckové EOD (resp. EPI)
forma A a B zjišťuje mj. také neuroticismus (psychonervovou labilitu).

Míváte často pocit neklidu, že něco chcete, ale nevíte co? AN0 - NE

Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří Vám rozumí? ANO-NE

Cítíte se někdy spokojený (á), ale někdy zase nespokojený (á) a smutný (á), a to bez zřejmé příčiny či důvodu? ANO - NE

Dělá Vám značné těžkosti říci někomu ,,ne"? ANO - NENÍ

Býváte někdy mrzutý (á)? ANO-NE

Míváte často střídavě dobrou a špatnou náladu? ANO-NE

Cítíte se někdy ,,bídně" a ani nevíte proč? ANO - NE

Trpíte náladovostí? ANO - NE

Míváte poruchy spánku, trpíte nespavostí pro své starosti? ANO - NE

Trpíte nechutenství, když prožíváte starosti či konflikty? ANO - NE

Stáváte se najednou nesmělým (nesmělou), když chcete mluvit s cizí osobou, která Vás nějak přitahuje? ANO - NE

Rozhodujete se často po dlouhém promýšlení věci příliš pozdě? ANO - NE

Trápíte se často nad tím, že jste udělal(a) nebo řekl(a) něco co jste neměl(a)? ANO - NE

Máte často pocit ochablosti či únavy bez zjevného důvodu? ANO - NE

Jste poměrně často dotčen(a) či uražen(a)? ANO - NE

Máte často pocity znechucenosti? ANO - NE

Býváte někdy plný (á) energie a aktivity a jindy opět ochablý (á) a pasivní? ANO - NE

Oddáváte se často i ve dne snění? ANO - NE

Býváte často nepozorný (á), roztěkaný (á), i když se snažíte dávat na něco bedlivý pozor? ANO - NE

Trápí Vás často pocity viny? ANO - NE

Býváte často pohroužený (á) ve svých myšlenkách, že vůbec nevnímáte okolí? ANO - NE

Řekl(a) byste o sobě, že jste přecitlivělý (á) nebo že žijete v napětí? ANO - NE

Přemýšlíte často a svých chybách, které jsteudělal v minulosti? ANO - NE

Míváte-li starosti, potřebujete intenzivně někoho, s kým byste si o nich mohl (a) přátelsky popovídat? ANO - NE

Když uděláte něco důležitého, máte pak často pocit, že jste to mohl(a) udělat ještě lépe? ANO - NE

Pronásledují Vás některé starosti a myšlenky tak, že nemůžete spát? ANO - NE

Míváte záchvaty vnitřního chvění? ANO - NE

Býváte někdy tak neklidný (á), že ani nevydržíte posedět na židli? ANO - NE

Rozčilíte se a rozlobíte se snadno? ANO - NE

Jste často podrážděný (á)? ANO - NE

Děláte si často starost z hrozných věcí, které by se mohly přihodit? ANO - NE

Míváte často děsivé sny? ANO - NE

Myslíte si o sobě , že jste nervózní? ANO - NE

Býváte nervózní ve výtahu, v tunelu, ve vlaku, v malých místnostech? ANO-NE

Máte z něčeho nepřekonatelný strach ? Z čeho? ANO-NE

Máte často úzkosti, silné pocity vnitřního napětí, tenze a nevíte z čeho? ANO -NE

Trpíte pocity méněcennosti? Proč? Kvůli čemu? ANO-NE


O pravděpodobně zvýšeném neuroticismu lze uvažovat, má-li člověk více než deset kladných odpovědí ANO na výše uvedené otáízky.

Odbornou diagnózu poruchy však musí provést pouze kompetentní a vysokoškolsky vzdělaný specialista (např. klinický psycholog, psychiatr).


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Společenské chování

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
2. Velmi dobrá
3. Dobrá, průměrná
4. Slabá, málo soustředěná, těkavá
5. Špatná, nesoustředěná


Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

1. Normální, bez nápadností
2. Klidná a obratná
3. Průměrná
4. Neobratná
5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu
5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennostiStavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) obézní
5. Dysplastická


Závěry (nález)DopŃky:
např. použité poznávací metody, zdravotní stav, užívané léky, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, zdravotní a senzorické pomůcky, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena:..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese