ZJIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

7. listopadu 2010 v 13:43 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Dotazy v rozhovoru nebo v dotazníku týkající se typu a úrovně životního stylu

Co si představujete pod pojmem zdravý životní styl ?

Jak se Váš skutečný životní styl od zdravého životního stylu liší?

Kde jste získal(a) informace o zdravém životním stylu?

Kdo konkrétně Vás nejvíce inormoval?

Jaké jiné odborné informační akce týkající se zdravého životního styklu byste uvítal (a)?

Jaké chyby a nedostatky má Váš současný životní styl?

Jaké přednosti má Váš současný životní styl?

Jaké máte zásady pro pohodové kontakty s ostatními lidmi?

Jaké máte zásady pro řešení sporů?

Umíte vést a řídit činnost nějaké skupiny?

Umíte uzavírat kompromisy?

Dovedete uznat své chyby?

Jste trpělivý (á) při naslouchání názorů druhých lidí?

Snídáte pravidelně?

Co si berete ke snídani?

Svačíte dopoledne před obědem? Co?

Obědváte pravidelně a zdravě ?

Stravujete se doma nebo jinde? Kde ?

Co konzumujete během odpolední svačiny?

Chodíte většinou spát před desátou (dvadvacátou ) hodinou večer?

V kolik hodin ráno většinou vstáváte?

Máte nějaké poruchy spánku?

Věnujete se pohybové aktivitě nebo sportu?

Kterému sportu se pravidelně věnujete?

Chodíte pravidelně ,,na čerstvý vzduch" a na procházky?

Jaké máte dobré návyky?

Máte dost času na plnění svých úkolů?

Máte nějaké pořadí podle kterého plníte své úkoly?

Jak odpočíváte?

Cítíte se většinou v pohodě?

Jaké máte zlozvyky?

Spěcháte často při plnění svých pracovních úkolů?

Co podle Vás škodí Vašemu zdraví?

Kouříte?

Jaký máte vztah k nikotinismu?

Jaký máte vztah k alkoholu?

Jaký máte vztah k drogám?


Pijete alkohol?

Berete nějaké drogy?

Máte v oblibě černou kávu?

Jaký druh kávy?

Kolik káv denně konzumujete?

Vyhýbáte se pohybovým aktivitám?

Chodíte část cesty do práce pěšky?

Které zásady pro podporu zdravého životního stylu považujte za nejdůležitější?

Kterými chorobami nebo poruchami trpíte?

Jaké léky pravidelně užíváte?

Máte v oblibě turistiku?

Která média sledujete?

Jakou literaturu rád (a) čtete?

Která témata sledujete na internetu?

Chodíte tančit ?

Navštěvujete pravidelně kavárny nebo restaurace?

Navštěvujete se pravidelně se svými přáteli?

Scházíte se se svými příbuznými?

Jak často?

Jste spíše samotář (samotářka)?

Jezdíte pravidelně na venkov?

Máte chatu či chalupu ?

Jezdíte k někomu na jejich chatu nebo chalupu?

Máte zahradu? Pracujete na zahradě nebo v sadu?

Jaké máte koníčky?

Hrajete na nějaký hudební nástroj ? Na který?

Jaká je Vaše nejoblíbenější číinnost?

Máte k dispozici auto?

Baví Vás autoturistika?

Cestujete občas i do zahraničí? Za jakým účelem?

Necháváte si pravidelně kontrolovat svůj zdravotní stav?

Jak často?

Na které poruchy a choroby se léčíte?

Absolvoval(a) jste nějakou kosmetickou či plastickou operaci? Jakou?

Studujete nějakou školu nebo nějaký odborný kurz? Jaký?

Učíte se cizí jazyky? Které?

Máte absolvovanou vysokou školu?

Chcete se ještě dále vzdělávat?

V jaké oblasti?

Jste spokojen(a), prožíváte většinou pohodu ve škole nebo na pracovišti?

Jste spokojen(a), prožíváte většinou pohodu ve své rodině?


Domníváte se, že žijete zdravým životním stylem?

1. Určitě žiji velmi zdravým životním stylem.

2. Žiji nadprůměrně zdravým životním stylem.

3. Žiji průměrně zdravým životní stylem.

4. Žiji lehce (mírně) nezdravým životním stylem.

5. Žiji nezdravým životním stylem.
Posuzovací stupnice chování tázaného při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pracoviště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při šetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
2. Pozornost velmi dobrá
3. Pozornost dobrá, průměrná
4. Pozornost slabá, málo soustředěná
5. Pozornost špatná, nesoustředěná


Osobní tempo


1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

  1. Normální, bez nápadností
  2. Klidná a obratná
  3. Průměrná
  4. Neobratná
  5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu
5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Řeč

1. Vyjadřuje se slovem i písmem výborně
2. Vyjadřuje se slovem i písmem velmi dobře
3. Vyjadřuje se slovem i písme dobře
4. Řeč s drobnými závadami aporuchami
.......................................................
5. Řeč s vážnými závadami a poruchami
Upřesněte:........................................
......................................................


Stavba těla (konstituce)

1. normální (normostenická, harmonická)
2. astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. hyperstenická (mezomorfní) atletická
4. pyknická (endomorfní) obézní
5. dysplastickáCelkový dojem

1. Působí mimořádně dobrým dojmem
2. Velmi dobrý dojem
3. Průměrný dojem
4. Nepříjemný dojem
5. Velmi špatný dojem, odpovědi nejsou věrohodné

Další připomínky: např. konstituce, vhled, držení těla, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, osobní hygiena.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama