METODY ZJIŠŤOVÁNÍ PROFESNÍ ORIENTACE

14. listopadu 2010 v 11:42 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek,CSc.

Zjišťování a identifikaci studijní a profesní orientace mládeže je možno realizovat na základě rozhovoru nebo dotazníku


Jméno a příjmení:

Den, měsíc, rok a místo narození:

Trvalé bydliště:

Co chcete dělat po ukončení povinné školní docházky:
Jít na nematuritní učební obor (uveďte jaký):.................................
Jít na učební obor s maturitou (uveďte jaký):.................................
Studovat na gymnaziu (upřesněte)................................................
Studovat střední odbornou školu (uveďte obor)............................
Nastoupit do zaměstnání bez vyučení (uveďte kam):....................
Nejsem dosud rozhodnut (a) (uveďte důvod).................................
V rozhodování mi rovněž brání:.....................................................

Rodiče s mým rozhodnutím :
oba souhlasí
souhlasí jen otec (uvedťe jeho povolání)......................................
souhlasí jen matka (uveďte její povolání).....................................
oba nesouhlasí (uveďte proč)........................................................
......................................................................................................

jiné (doplňte):...............................................................................

Moje volba studia či profese byla ovlivněna:
poradou rodičů
doporučením kamarádů (kamarádek)
doporučením sourozenců (uveďte jejich školy či profesi)............
...................................................................................................
odbornou poradou (uveďte kým).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jinak (uveďte):.............................................................................

Jaké povolání byste chtěl(a) po vyučení, resp. aabsolvování střední školy nejraději vykonávat (uveďte dvě možnosti?) .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Chtěl(a) byste někdy vystudovat vysokou školu ? Jakou a kdy (uveďte):.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


Jaký byl Váš dosavadní prospěch ve škole (zatrhněte a doplňte)?

Výborný...........................................................................................................................................
Velmi dobrý.....................................................................................................................................
Dobrý..............................................................................................................................................
Dostatečný......................................................................................................................................
Nedostatečný..................................................................................................................................

Které předměty ve škole Vás nejvíce zajímaly (uveďte)?.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Které předměty ve škole Vám dělaly největší potíže?...................................................................
......................................................................................................................................................

Máte nějaké speciální nadání či dovednosti? (uveďte: např. hudební, výtvarné, jazykové, pohybové a jiné)............................................................................................................................


Co víte o školách, které chcete absolvovat?............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Co víte o povolání, které chcete vykonávat? ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Máte podle svého názoru schopnosti, dovednosti a další vlastnosti (včetně zdravotních), které vyžaduje úspěšný výkon profese, které volíte?
Ano
Ne
Nevím


Která povolání byste rozhodně nechtěl (a) vykonávat a proč?............................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Uveďte povolání, které by Vám nejlépe vyhovovalo (bez ohledu na školní prospěch, volná místa , jiné přání rodičů atd.).....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čím se nejraději zabýváte ve volném čase, jaké máte záliby, zájmy a koníčky?....................................................................................
.......................................................................................................................................................

Máte nějaké zdravotní či tělesné potíže?.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Jaké choroby a úrazy jste doposud prodělal (a)?....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Máte potíže se sluchem, zrakem, s motorikou apod.?..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Jste levák (levačka) nebo pravák (pravačka)?..............................................................................

Jakou si předpovídáte úspěšnost ve zvoleném studiu nebo v práci?
1. Vysoce nadprůměrnou
2. Nadprůměrnou
3. Průměrnou
4. Mírně podprůměrnou
5. DostatečnouPosuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje.
2. Velmi dobré.
3. Normální.
4. Slabší, odtažité, neochotné.
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran.


Pozornost

1.Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností.
2.Pozornost velmi dobrá.
3.Pozornost dobrá, průměrná.
4.Pozornost slabá, málo soustředěná.
5.Pozornost špatná, nesoustředěná.

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé.
2. Velmi dobré.
3. Průměrné.
4. Volnější, pomalejší.
5. Nápadně zdlouhavé.


Motorika

  1. Normální, bez nápadností.
  2. Klidná a obratná.
  3. Průměrná.
  4. Neobratná.
  5. Velmi neklidná a neobratná.

Výkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita.
2. Velmi dobrá kvalita.
3. Průměrná, vyhovující kvalita.
4. Slabší kvalita výkonu.
5. Nekvalitní výkon.


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá.
2. Velmi dobrá.
3. Průměrná.
4. Slabší:......................................................................
5. Snížená, pocity méněcennost:.........................................


Řeč

1. Vyjadřuje se slovem i písmem výborně.Řeč bez závad a poruch.
2. Vyjadřuje se slovem i písmem velmi dobře.
3. Vyjadřuje se slovem i písmem dobře.
4. Řeč lehkými závadami a poruchami:................................
5. Vážné závady a poruchy řeči:........................................


Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická).
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá.
3. Hyperstenická (mezomorfní) atletická.
4. Pyknická (endomorfní) obezní.
5. Dysplastická.


Celkový výraz a dojem

1.Působí mimořádně dobrým výrazem a dojmem
2.Velmi dobrý dojem
3.Průměrný dojem
4.Nepříjemný dojem
5.Velmi špatný dojem,

Další připomínky: např. vzhled, držení těla, nápadnosti v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, čistota.


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama