ZJIŠŤOVÁNÍ KLADŮ ŘÍDÍCÍ PRÁCE

17. listopadu 2010 v 12:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Na tvrzení zde uvedená mohou jednotliví řídící pracovníci odpovídat uvedením kvantitativního písemného hodnocení v rozsahu od jedné do pěti.
Číslo jedna znamená maximální platnost tvrzení, číslo pět minimální platnost až anulitu tvrzení:

Jistota setrvání v řídící funkci při dosahování dobrých pracovních výsledků. 1 2 3 4 5

Jistota setrvání ve stejné organizaci, aby bylo možno uskutečnit dlouhodobé záměry. 1 2 3 4 5

Perspektiva postupu do vyšších funkcí a vyššího odměňování v případě dobrých výsledků. 1 2 3 4 5

Možnost poskytování pomoci jiným lidem. 1 2 3 4 5

Pocit sebeúcty a sebevědomí, které lze v souvislostech s vedoucí funkcí získat. 1 2 3 4 5

Správné vedení a řízení bezprostředně nadřízeným k dosažení žádoucích cílů. 1 2 3 4 5

Možnost a nutnost kontrolování podřízených pracovníků. 1 2 3 4 5

Možnost účasti na stanovení taktických taktických i strategických cílů organizace. 1 2 3 4 5

Možnost rozhodování v zásadních otázkách. 1 2 3 4 5

Možnost optimálního osobního rozvoje ve vedoucím postavení. 1 2 3 4 5

Možnost maximálního využití svých individuálních schopností a dovednosti. 1 2 3 4 5

Možnost dosažení opravdové, objektivní a reálné úspěšnosti. 1 2 3 4 5

Adekvátně vysoká peněžní zainteresovanost na kladných pracovních výsledcích organizace. 1 2 3 4 5

Získávání odměn za mimořádné výsledky práce (za úspěšnou osobní iniciativu). 1 2 3 4 5

Řízení jednotlivců i pracovních skupin. 1 2 3 4 5

Možnost oceňovat finančně práci podřízených podle zásluh. 1 2 3 4 5

Možnost aktivního spoluvytváření životního stylu zaměstnanců organizace. 1 2 3 4 5

Možnost zasahování i do soukromého života zaměstnanců. 1 2 3 4 5

Vysoké společenské postavení a hodnocení. 1 2 3 4 5

Možnost uspokojování osobních aspirací. 1 2 3 4 5

Širší pole působnosti v okruhu problematiky pracoviště. 1 2 3 4 5

Možnost uplatnění tvůrčích schopností a dovedností. 1 2 3 4 5

Různorodost práce. 1 2 3 4 5

Častější kontakt s lidmi. 1 2 3 4 5

Vysoká osobní zodpovědnost členů pracovního kolektivu. 1 2 3 4 5

Dobrá úroveň mezilidských vztahů na pracovišti. 1 2 3 4 5

Adekvátní úroveň řešení konfliktů. 1 2 3 4 5

Vysoký stupeň identifikovanosti pracovníků s organizací. 1 2 3 4 5

Možnost pracovních a studijních pobytů v zahraničí. 1 2 3 4 5

Podmínky pro uspokojování vlastních kulturních potřeb. 1 2 3 4 5

Možnost ovliňovat a vytvářet funkční i estetickou stránku pracovišť organizace. 1 2 3 4 5

Materiální, hygienická i estetická úroveň pracovního prostředí . 1 2 3 4 5

Ochota brát na sebe riziko a zodpovědnost. 1 2 3 4 5

Efektivnost v pracovní činnosti řídícího pracovníka. 1 2 3 4 5

Adekvátní úroveň znalostí a praktických zkušeností. 1 2 3 4 5

Kvalifikační přípravenost pro výkon řídící práce. 1 2 3 4 5

Rozvoj osobní komunikační schopnosti a dovednosti. 1 2 3 4 5

Průběžné osvojování si nových vědeckých poznatků. 1 2 3 4 5

Kulturnost v chování s nadřízenými, spolupracovníky i s podřízenými. 1 2 3 4 5

Systémovost v řídících pracovních aktivitách. 1 2 3 4 5

Rozhodnost při řešení stresových, frustračních, kritických a krizových situací. 1 2 3 4 5

Úroveň samostatnosti v řídící práci. 1 2 3 4 5

Adekvátní přístupnost ke kritice vlastní osoby. 1 2 3 4 5

Přiměřená úroveň sebekritičnosti. 1 2 3 4 5

Schopnost a dovednost adekvátně překonávat překážky a řešit problémy v práci. 1 2 3 4 5

Dodržování bezpečnosti, protiúrazové prevence, hygieny práce a protipožární ochrany. 1 2 3 4 5

Spolupráce s odborovou organizací. 1 2 3 4 5

Celkové sebehodnocení řízení:
1. Velmi efektivní styl řízení.
2. Nadprůměrně efektivní styl řízení.
3. Průměrně efektivní styl řízení.
4. Podprůměrně efektivní řízení.
5. Neefektivní styl řízení.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama