Diagnostika školy s pozitivním psychosociálním klimatem

23. října 2010 v 9:53 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih a o vychovávání mládeže dobré předpisy nebo zvyky (J.A. Komenský) .

Znaky školy s pozitivním psychosociálním klimatem:
Ředitelství školy je respektováno a je vhodným osobním příkladem, vzorem. 1 2 3 4 5
Pravidla pro adekvátní a efektivní chod školy a jednotlivých tříd a kroužků jsou jasná a stálá. 1 2 3 4 5
Organizační systém školy je teoreticky dobře propracovaný a realizovaný v praxi. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o stále dobrou psychosociální atmosféru ve všech třídách. 1 2 3 4 5
Většina žáků prožívá pohodu ve vyučování, jsou spokojeni. 1 2 3 4 5
Ve škole převládá vzájemná důvěra. 1 2 3 4 5
Učitelé se navzájem respektují a akceptují také žáky. 1 2 3 4 5
Učitelé jsou vhodně zaujatí pro zdravou edukační práci. 1 2 3 4 5
Požadavky učitelů na žáky odpovídají individuálním schopnostem a možnostem žáka. 1 2 3 4 5
Pomalejší osobní tempo žáků je učiteli respektováno. 1 2 3 4 5
Žáci mohou při výuce projevovat vlastní nápady a názory i vznášet své dotazy k vyučované látce. 1 2 3 4 5
Škola propaguje aktivizující metody výuky. 1 2 3 4 5
Šikana a brachiální ani verbální agresivita není na škole trpěna. 1 2 3 4 5
Žáci si nestěžují na ponižování a zesměšňování ze strany učitelů ani ostatních zaměstnanců školy. 1 2 3 4 5
Škola kooperativně rozvojí psychiku a osobnost žáka, jeho subjekt možný. 1 2 3 4 5
Škola systematicky předává znalosti, dovednosti a učí vhodným návykům i vlastnostem. 1 2 3 4 5
Škola rozvíjí zejména zodpovědnost a autoregulaci žáků. 1 2 3 4 5
Škola vede žáky ke správným pracovním návykům. 1 2 3 4 5
Škola podporuje objektivní i subjektivní tvořivost žáků. 1 2 3 4 5
Škola vede žáky k nácviku relaxačních technik a k vhodné pohybové aktivitě. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o rozvoj zdravého životního stylu žáků. 1 2 3 4 5
Stravování ve škole má adekvátní úroveň. 1 2 3 4 5
Hygiena školy je na velmi dobré úrovni. 1 2 3 4 5
Zdravotní péče školy je na velmi dobré úrovni. 1 2 3 4 5
Škola má bezbariérový přístup. 1 2 3 4 5
Ve škole jsou integrováni tělesně postižení žáci. 1 2 3 4 5
Na škole jsou respektována pravidla bezpečnosti práce. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje odborné informace o drogách a návykových látkách. 1 2 3 4 5
Škola podporuje odolnost vůči stresům, náročným a krizovým situacím. 1 2 3 4 5
Škola má svého školního psychologa. 1 2 3 4 5
Škola rozvíjí kladné komunikační klima, dobré a prosociální mezilidské vztahy. 1 2 3 4 5
Většina žáků je spokojena se sociální komunikací se spolužáky. 1 2 3 4 5
Většina žáků je spojena se sociální komunikací s pracovníky školy. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje vhodnou sexuální výchovu a výchovu k rodičovství. 1 2 3 4 5
Škola vykazuje pohodu věcného a funkčního prostředí. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje bohatý výběr kroužků a nepovinných předmětů. 1 2 3 4 5
Škola má a využívá moderní didaktické pomůcky. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o zavádění nových metod edukační práce. 1 2 3 4 5
Hodnocení žáků při zkoušení a při písemných prověrkách je většinou žáků přijímáno jako spravedlivé. 1 2 3 4 5
Škola stále usiluje o pohodu sociálního prostředí. 1 2 3 4 5
Škola vykazuje pohodu v organizačních záležitostech. 1 2 3 4 5
Škola organizuje pro žáky různé soutěže. 1 2 3 4 5
Škola nabádá k respektování individuálních odlišností mezi lidmi. 1 2 3 4 5
Neučitelský personál školy se kladně podílí na výchově žáků. 1 2 3 4 5
Rodiče žáků se školou spolupracují, mezi školou a rodiči je otevřené partnerství. 1 2 3 4 5
Škola spolupracuje s veřejností. 1 2 3 4 5
Školá pořádá sportovní akce. 1 2 3 4 5
Škola zajišťuje účast žáků na vybraných kulturních akcích a událostech (např. na divadelních hrách). 1 2 3 4 5
Škola zajišťuje výměnné pobyty. 1 2 3 4 5
Škola pořádá výlety a zájezdy (i do zahraničí). 1 2 3 4 5
Škola poskytuje informace i o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění. 1 2 3 4 5
Většina pracovníků školy je se svou prací na škole spokojená. 1 2 3 4 5
Většina žáků je se svým umístěním na této škole spokojená. 1 2 3 4 5

Známkování odpovídá klasifikaci na střední škole. Jednička je známka nejlepší, pětka nejhorší.

Sociální klima i psychosociální atmosféra jsou celkově ve škole:
1. na výborné úrovni;
2. na velmi dobré úrovni;
3. na dobré (průměrné) úrovni;
4. na slabší (podprůměrné) úrovni;
5. na nedostatečné úrovni.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama