VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU dětí a mládeže

23. října 2010 v 14:43 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Využívání volného času dětí a mládeže lze rozhovorem nebo dotazníkem zjišťovat těmito dotazy:

Kolik času doma denně věnuješ přípravě na vyučování?
Kolik času věnuješ pomoci rodičům nebo sourozencům?
Kolik hodin volného času máš denně jen pro sebe ?
Jak svůj volný čas trávíš nejraději?
Ví rodiče, kde trávíš volný čas?
Které jsou tvoje záliby (,,koníčky")?
Kolik knih průměrně za měsíc přečteš?
Jaký druh literatury tě zajímá?
Čteš denní tisk a časopisy? Které?
Chováš doma nějaké zvíře?
Čemu se ve volném času nejraději věnuješ?
Které zájmové a sportovní kroužky navštěvuješ?
Kolik hodin denně sleduješ televizi?
Kolik hodin denně trávíš u počítače?
Kolik hodin denně posloucháš rozhlas?
Máš vlastní mobilní telefon?
Kolik času denně strávíš telefonováním nebo e-mailováním?
Kolik měsíčně utratíš za mobil ?
Kolik času věnuješ týdenně počítačovým hrám?
S kolika kamarády trávíš svůj volný čas?
Máte s kamarády svou partu?
Kde a jak s partou trávíte volný čas?
Navštěvujete restaurační zařízení ?
Navštěvujete koncerty, kina, divadla, výstavy? Jak často?
Co obvykle děláš v sobotu a v neděli?
Který den máš večer obykle volno?
Kolik hodin týdně aktivně sportuješ?
Který sport upřednostňuješ?
Hraješ na hudební nástroj? Na jaký?
Který hudební žánr tě baví nejvíce?
Jaký druh hudby a zpěvu si rád vybíráš a pouštíš?
Jak dlouho cvičíš denně na hudebním nástroji?
Jak často chodíš do přírody (např na zahradu, do lesa, do parku)?
Chodíte ve volném čase do kina? Jak často?
Navštěvujete ve svém volném čase koncerty? Jaké? Jak často?
Chodíte ve volném čase na diskotéku?
Chodíš o prázdninách na brigády?
Co bys nejraději dělal o prázdninách ?
Cestuješ o prázdninách do zahraničí? Sám nebo s rodiči?

Jak jsi celkově spokojen(a) s využitím svého volného času?

1. velmi spokojen(a)
2. spokojen (a)
3. spíše spokojen(a)
4. spíše nespokojen(a)
5. nespokojen(a)Posuzovací stupnice chování při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Škola

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit

Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost
  1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
  2. Velmi dobrá
  3. Dobrá, průměrná
  4. Slabá, málo soustředěná
  5. Špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika
  1. Normální, bez nápadností
  2. Klidná a obratná
  3. Průměrná
  4. neklidná a neobratná
  5. Velmi neklidná a meobratná


Výkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu
5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní, obezní) nadprůměrná výživa
5. Dysplastická

JINÉ přípomínky (doplňte)....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
např. zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.


ZÁVĚRY a doporučení

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama