STRESOVANOST VE ŠKOLE

22. října 2010 v 17:49 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Každý stres má svou odezvu tělesnou, kognitivní, emoční a konativní. Záleží na konkrétním typu psychiky a osobnosti žáka ve které oblasti se stres bude projevovat nejvíce.
Kvalitu, kvantitu a konkrétní symptomy stresovanosti žáků ve škole můžeme zjišťovat metodou pozorování, rozhovoru a dotazníku.
Zjištěné potíže u jednotlivých tvzení podtrhněte a případně doplňte.

Pociťuje strach (vnitřní napětí) z problémů ve škole.

Často po vyučování cítí únavu až vyčerpání.

Bojí se časového tlaku, časové tísně.

Vyučování ho většinou nezajímá.

Má často pocit, že školní úkoly nestihne plnit a nezvládne.

V noci se budí se zápornými myšlenkami na školu.

Má neustále pocit přetíženosti školními úkoly a povinnostmi.

Má dojem, že škola má záporný vliv na zdraví.

Bojí se úrazu ve škole.

Bojí se, že onemocní nějakou přenosnou chorobou.

Často cítí rozčilení z problémů ve škole.

Má ve škole výrazně neoblíbený předmět.

Bojí se některých učitelů.

Je zvýšeně lekavý(á).

Cítí se ve škole osaměle, izolovaně.

Stěžuje si na vnitřní neklid.

Často pláče.

Trpí úzkostmi.

Má zvýšený neuroticismus.

Často nemůže večer usnout.

Mívá děsivé sny.

V noci se často probouzí.

Stýská si.

Pociťuje deprimovanost.

Má dojem ponižováni a zesměšňováni spolužáky.

Stěžuje si, že nemá ve škole kamarády (kamarádky).

Má ve škole dojem dehostenování učiteli.

Bojí se záporného hodnocení ze strany učitelů.

Pociťuje ve škole šikanu.

Setkává se s verbální agresivitou ve škole.

Setkává se ve škole s stresující brachiální agresivitou.

Mívá ve škole často bolesti hlavy.

Ve stresu hledá ,,pomoc" či východisko v kouření, drogách, alkoholu.

Nerad(a) chodí do školy.

Už se někdy dopustil(a) záškoláctví.Stresy ve škole v současné době:

1. všechny výborně zvládá
2. většinou dobře zvládá
3. s vypětím ještě zvládá
4. málo zvládá
5. nezvládá


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Pozornost velmi dobrá
 3. Pozornost dobrá, průměrná
 4. Pozornost slabá, málo soustředěná
 5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná


Výkon podle kvality

1.Mimořádně pečlivá kvalita
2.Velmi dobrá kvalita
3.Průměrná, vyhovující kvalita
4.Slabší kvalita výkonu
5.Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Stavba těla ( typ konstituce)

1. normální (normostenická, harmonická)
2. astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. hyperstenická )mezomorfní) atletická
4. pyknická (endomorfní) obezní
5. dysplastická


JINÉ přípomínky (dopište)....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
např. zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, držení těla, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.Celkový dojem

Působí mimořádně dobrým dojmem
 1. Velmi dobrý dojem
 2. Průměrný dojem
 3. Nepříjemný dojem
 4. Velmi špatný dojem
 5. Susp. závady či poruchy chování a prožívání

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama