ÚROVEŇ PROSTŘEDÍ ŠKOLY

19. října 2010 v 11:50 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Na základě metody pozorování, rozhovoru a dotazníku je možno zjišťovat úroveň školního prostředí popisem podle těchto kriterií:

Jsou třídy ve škole prostorné a světlé?

Jsou vybaveny třídy a odborné pracovny vhodným nábytkem?

Jsou lavice a židle prostorné, pohodlné a zdravotně nezávadné?

Jsou třídy dobře a čistě vymalovány?

Je ve třídách udržována čistota?

Jsou třídy pravidelně větrány?

Jsou ve třídách využívány didaktické pomůcky a komunikační technologie ?

Je ve třídách dobře vidět na tabuli a promítací plátna?

Má škola dostatek počítačů?

Dodržují se na škole přestávky?

Jsou přestávky vždy ohlašovány? Jak?

Mají učitelé své kabinety?

Jsou učitelské kabinety adekvátně zařízeny?

Jak je zařízena ředitelna školy?

Jak jsou zařízeny pracovny zástupců ředitele?

Má škola vlastní knihovnu? Jakou?

Jak je zajištěna zdravotní péče o žáky?

Zajišťuje škola besedy o zdravé výživě a zdravém životním stylu?

Dostávají žáci ve škole informace o škodlivosti drog a návykových látek?

Má škola vlastního školního psychologa?

Jak je zařízena pracovna školního psychologa, resp. výchovného poradce?

Pořádá škola vlastní výlety a zájezdy tuzemské i zahraniční?

Jaké je prostředí školní jídelny?

Jak je vyhovující a zdravé stravování ve školní jídelně?

Jak dlouhá je přestávka na oběd?

Má škola automaty na potraviny a teplé i studené nápoje?

Má škola vlastní bufet?

Jak je školní bufet zásoben?

Jak je ve škole dodržován pitný režim?

Jakou prostorovou úroveň má školní družina?

Co by se v činnosti školní družiny mělo změnit?

Jak je školní družina vybavena?

Jaké je prostředí školního klubu?

Jak se vám jeví program školního klubu.

Jaké kroužky je ve škole možno navštěvovat?

Jakou edukativní úroveň kroužky mají?

Jaký je stav školního hřiště?

Jaké sporty je možno ve škole provozovat?

Jaká je psychosociální atmosféra ve třídách?

Jaký je stav hygienických zařízení (toalet, sprch a umyvadel) ve škole?

Máte možnost se po tělesné výchově umýt ?

Máte možnost po tělesné výchově se osprchovat?

Jak je vybaven WC školy (toaletním papírem, ručníky, mýdlem, věšáčkem, zrcadlem)?

Má škola možnost pro internátní bydlení žáků?

Jaký je současný stav školního internátu?

Oblékají si žáci školní uniformy?

Jaké má škola šatny?

Má každý žák přidělenou osobní skřínku?

Jaké je okolí školy?

Jaké je celkové
psychosociální klima školy?

Chodí žáci do školy rádi ?

Co by se ve škole mělo ještě změnit k lepšímu?

Jaká je celková spokojenost žáků se školou ?


Jak jste vy sám(a) celkově spokojen(a) se školou?

1. velmi spokojen(a).

2. spokojen(a).

3. spíše nespokojen(a).

4. nespokojen(a).

5. velmi nespokojen(a).Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při šetření


Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Škola


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Velmi dobrá
 3. Dobrá, průměrná
 4. Slabá, málo soustředěná
 5. Špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní) nadprůměrná výživa, obézní
5. Dysplastická

JINÉ přípomínky (dopište)..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
např. zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.


ZÁVĚRY a doporučení
Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Veronika Valachová Veronika Valachová | E-mail | 10. října 2017 v 9:33 | Reagovat

Dobrý den, pane profesore,

mám otázku, zda jste i prováděl výzkum na zjišťování spokojenosti žáků se školním prostředím, nebo pouze vytvořil kritéria pro měření.
Pokud prováděl, mohl byste mi prosím poslat odkaz nebo daný soubor o výsledcích? Byly by podkladem pro mou bakalářskou práci nebo alespoň pro mé znalostní obohacení.
S pozdravem Veronika Valachová
valachova.veronika@seznam.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama