Zjišťování rigidity osobnosti

30. října 2010 v 6:38 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Rigidita psychiky a osobnosti se projevuje určitou konzervativností, autonomností a nekompromisností v aktivitách, návycích a postupech; při abnormně zvýšené rigiditě např. až jistou ztrnulostí a nepřizpůsobivostí ke změnám a inovacím.

Příznaky rigidity:

Dělá si předem plán cesty ze kterého nerad (a) odbočuje.

Má zásadu nenechat se ani přáteli zdržovat od práce.

Má sklon se tak zabrat do práce, že se nerad (a) z ní nechává vyrušovat a nerad (a) přechází k jiné činnosti.

Je přesvědčen (a), že má takovou reálnou představu o životě, že umí posoudit skutečný význam věcí a jevů.

Posuzuje chování druhého člověka podle toho, jak by se v dané situaci asi zachoval(a) sám (sama).

Příčí se mu (jí) změna (např. pracoviště, bytu, cíle cesty, kontaktu s lidmi), protože těžko mění své city a zvyklosti.

Je přesvědčen (a), že člověk má využívat volného času až tehdy, splní-li všechny své povinnosti.

Je toho názoru, že člověk by se měl plně soustředit na úkol, jinak ho nemá přijímat.

Navyká si na určité součásti oděvu, barvy, střih oděvu, typ obuvi a doplňky, že se nerad přeorientovává na něco jiného.

Těžko se uvolňuje i v nenucené společnosti.

Snaží se řídit svůj život podle ideálu, jehož zásady má dodržovat, aby se stal hodnotnou osobností.

Považuje někoho za dobrého přítele pouze tehdy, když je si jist jeho skutečnou náklonností.

Představuje si často v myšlenkách, jakou odpověď obdrží na důležitý dopis a jak se potom zachová.

Má rád (a) práci, která vyžaduje soustředěnou pozornost na detaily.

Snaží se práci vždy pečlivě naplánovat a zorganizovat.

Je mu (jí) nepříjemné měnit svoje návyky, zvyklosti a stereotypy.

Nemá rád (a) věci a situace, které jsou nestálé a které nejdou předem odhadnout.

Když klade sám (a) na sebe vysoké požadavky, myslí si, že ostatní by měli učinit totéž.


Identifikace úrovně rigidity psychiky a osobnosti je možná na základě pozorování, rozhovoru a psychologických testů, např. J.C. Brengelmannovou škálou, která se vedle rigidity zabývá např. také extraverzí, neurotickými tendencemi, sklonem k dogmatismu a intolerancí ambivalence. Kompetentní pro odbornou diagnózu rigidity chiky a osobnosti je kvalifikovaný psycholog.
Rigidita je odlišná u různých národností. U Němců je např. pravděpodobně vyšší než u Čechů nebo i u Angličanů.

Doporučená literatura:
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama