PSYCHICKÁ TENZE a zvýšený neuroticismus u dětí a mládeže

16. října 2010 v 15:57 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Zvýšenou psychickou tenzi identifikujeme, zjišťujeme a diagnostikujeme asi u 15 % populace dětí a mládeže. Výskyt a intenzita této tenze je dána psychickým i tělesným stavem jedince a podmínkami sociálního (zejména rodinného a pracovního) prostředí, které na člověka působí.
Vhodnými diagnostickými metodami pro identifikaci zvýšené psychické tenze a zvýšeného neuroticismu jsou pozorování, rozhovor a dotazník.

Konkrétní projevy či příznaky (symptomy) psychické tenze u dětí a mládeže jsou:
- dítě (mladistvý) si okusuje nehty (onychophagie) nebo okusuje tužku apod.;
- stěžuje si na bolesti hlavy (cefalgie), nohou, břicha, mívá žaludeční potíže, někdy i zvrací;
- stěžuje si na závratě;
- často pláče (lakrimozita);
- má pocity slabosti;
- stěžuje si často na únavu až vyčerpanost;
- omdlelo již někdy (to vše při negativních medicinských nálezech);
- mění často barvu v obličeji, mívá návaly krve, skvrny v obličeji, snadno zbledne;
- zvýšeně se potí (hyperhidrosis);
- vlhké ruce a nohy;
- mívá chvění, třes (tremor) rukou, hlasu při rozčilení (zejména při vyvolání ve škole);
- přecitlivěle (hypersenzitivně) reaguje na neúspěch, bývá často lítostivé;
- snaží se být vždy potichu;
- pomrkává často, má záškuby v obličeji, pohazuje rukou, ramenem, pohrává si s nějakou částí těla;
- pokašlává, posmrkává, aniž je nachlazeno (tiky);
- mne si často ucho, bradu, kroutí si vlasy, poštipuje se, mne si ruce v klíně, cucá si palec;
- je nadměrně pečlivé, důkladné až úzkostlivě puntičkářské;
- má pocit, že má v životě nepřekonatelné těžkosti a překážky;
- často se zasní a je duchem nepřítomné, vidí často fantastické předměty;
- mívá nechuť k jídlu nebo je vybíravé v jídle;
- usíná dlouho a nesnadno a někdy spí neklidně;
- neochotně a nerado ráno vstává;
- má špatnou základní životní náladu (vypadá nespokojeně), je dysforické (špatně emočně laděné);
- mívá záchvaty zlosti až vzteku;
- je zvýšeně duševně zranitelné;
- snadno se vyděsí;
- vykazuje přílišné sebepozorování;
- snaha o přehnané sebeovládání;
- je deprivované, resp. subdeprivované;
- je nejisté při jednání s cizími lidmi;
- obtížně se přizpůsobuje v těžších situacích (má sníženou frustrační toleranci);
- má pocity nedostačivosti, trapnosti, vnitřního chvění a chaosu;
- trpí trémou, má stavy úzkosti (anxiozity) z posuzování druhými lidmi;
- má nápadně nestejnoměrný pracovní výkon;
- na konci vyučování si začíná hrát, pošťuchuje souseda, baví ho, je roztěkané, nesoustředěné na vyučování;
- maličkosti je neúměrně rozruší (afektivní labilita);
- nadměrná citlivost k hluku;
- nadměrná lekavost;
- má zálibu v pocitech bolesti (patofilie);
- při ústním projevu se snadno zadýchá, unaví, "lapá po dechu;"
- hlásí se často na toaletu apod.

Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při individuálním šetřeníPříjmení Jméno

Datum narození

Bydliště

Skola


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

  1. Pozornost mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
  2. Pozornost velmi dobrá
  3. Pozornost dobrá, průměrná
  4. Pozornost slabá, málo soustředěná
  5. Pozornost špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika

  1. Normální, bez nápadností
  2. Klidná a obratná
  3. Průměrná
  4. Neobratná
  5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality


1 Mimořádně pečliví kvalita
2.Velmi dobrá kvalita
3.Průměrná, vyhovující kvalita
4.Slabší kvalita výkonu
5.Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Stavba těla ( typ konstituce)

1. normální (normostenická, harmonická)
2. astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. hyperstenická (mezomorfní) atletická
4. pyknická (endomorfní) obezní
5. dysplastická

JINÉ doplňky (napište)..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
např. zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.ZÁVĚRY a doporučení

např. zjištěna zvýšená psychická tenze, doporučena odborná péče v pedagogicko psychologické poradněDatum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama