PR0JEKT A POSUDEK ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA VYSOKÉ ŠKOLE

27. října 2010 v 10:59 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DIAGNOSTIKA:
SCHEMA PROJEKTU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA VYSOKÉ ŠKOLE
(např. bakalářské, magisterské, rigorózní):

Jméno a příjmení autora či autorky projektu: ..............................................................

Adresa trvalého bydliště:........................................................................................

Obor studia:..........................................................................................................

Adresa školitelského pracoviště:.............................................................................

1. Název závěrečné práce:......................................................................................

2. Popis problému, který má být v práci řešen:..........................................................

3. Plánované cíle závěrečné práce:.........................................................................

4. Metody a postupy zpracování problematiky závěrečné práce:..................................................................................................................

5. Předběžný seznam literatury:............................................................................

6. Časový harmonogram zpracovávání závěrečné práce, její organizační a ekonomické zajištění:............................................................................................................

Souhlas vedoucího školitelského pracoviště s projektem:.......................................
.......................................................................................................................


SCHEMA POSUDKU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Název závěrečné práce:

Autor práce:.....................................................................................................

Vedoucí práce (školitel):....................................................................................
Adresa pracoviště vedoucího práce:....................................................................

Recenzent (oponent) práce:.................................................................................
Adresa praccoviště oponenta (recenzenta, lektora):...............................................


Aktuálnost tématu práce, obsahové zaměření a formulace cíle, naplnění zadání: A B C D E F
1. vysoce aktuální, naplnění zadání je adekvátní, zvolené cíle jsou vhodné;
2. aktuální, naplnění zadání je přijatelné;
3. neaktuální; naplnění zadání a obsahové zaměření nevyhovuje.

Obtížnost a aktuálnost tématu: A B C D E F
1. velmi těžké a značně aktuální;
2. nesnadné a aktuální;
3. snadné, nepříliš aktuální.

Obsah teoretické části a úroveň práce s odbornými prameny (s literaturou, citace):A B C D E F
1. odpovídá tématu a požadavkům;
2. částečně se týká tématu a požadavků;
3. neodpovídá tématu a požadavkům;
4. vhodnost výběru literatury;
5. dovednost ve využítí cizojazyčných literárních zdrojů (pramenů);
6. správnost používání citačních odkazů.

Struktura a rozsah teoretické a empirické části práce: A B C D E F
1. odpovídá požadavkům;
2. jen částečně (s přípomínkami) odpovídá požadavkům;
3. neodpovídá požadavkům, pro dané téma je nevhodná;
4. rozsah práce.

Empirická, metodologická a metodická úroveń práce: A B C D E F
1. správná;
2. má dílčí nedostatky (uveďte které....);
3. nevyhovující.

Formální, jazyková, pravopisná, stylistická, didaktická a grafická úroveň a rozsah práce:
A B C D E F
1. výborná ( včetně prezentovaných dat, tabulek, grafů a diagramů);
2. běžná s drobnými nedostatky (uveďte příklady........);
3. s vážnými chybami (uveďte.......), nevyhovující;
4. textová stylistická úroveň práce.

Práce s literaturou, bibliografické údaje a citace v závěrečné práci: A B C D E F
1. vynikající, údaje a citace plně odpovídají platné normě;
2. odpovídají s výhradami (uveďte.........);
3. neodpovídají platné normě.

Zásadní přípomínky, přínos a závěry práce pro teorii a praxi (příp. i pro výuku), splnění cíle práce: A B C D E F
1. originální, samostatná, značně přínosná pro teorii i praxi, splnila stanovené cíle;
2. částečně přínosná pro teorii nebo praxi, má částečně naplněné cíle;
3. individuální kreativní přínos nelze vymezit;
4. pečlivost a zodpobědnost práce (respektování požavků na vypracování odborné či vědecké práce);
5. úroveň dosažení stanovených cílů práce.

Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě:
1. práci recenzent (vedoucí, oponent) práci doporučuje k obhajobě;
2. recenzent (vedoucí, oponent) doporučuje k obhajobě s výhradami (např............);
3. recenzent (vedoucí, oponent) práci nedoporučuje k obhajobě.

Otázky a náměty pro rozpravu při obhajobě

1............................................................................
2............................................................................

Celkové hodnocení závěrečné práce:

1. výborná (A)

2. velmi dobrá (B)

3. dobrá (C)

4. uspokojivá (D)

5. vyhovující (E)

6. nevyhovující (F)

Při celkovém hodnocení se přihlíží i k úrovni prezentace při obhajobě ( forma, obsah, kvalita i kvantita, didaktická úroveň přednesu, dodržení stanoveného času prezentace) a k odpovědem na další přípomínky a dotazy .


Autor posudku ( vedoucí práce, oponent práce), jeho kvalifikace a podpis (čitelný identifikační údaj):........................................................................................

Datum sepsání posudku:..................................................................................

Příloha k posudku (stručná volná charakteristika závěrečné práce nebo detailní přípomínky a další dotazy).
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Elke Elke | Web | 20. července 2017 v 13:37 | Reagovat

Ako sa dostať bezplatný iPhone6S? Veľmi jednoduché! Podrobnosti WEB

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama