Kriteria hodnocení vysokoškolských učitelů

16. října 2010 v 13:06 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává a ne z toho, co je schopen získat
(Albert Einstein).

Poznávání a hodnocení odborných a didaktických kvalit vysokoškolského učitele je možné podle těchto kriterií:
Je ve vyučovaném předmětu uznávaný jako skutečný odborník? 1 2 3 4 5
Umí dobře vysvětlit i velmi obtížnou látku? 1 2 3 4 5
Má u studentů a studentek autoritu? 1 2 3 4 5
Chodí do vyučování včas, je dochvilný? 1 2 3 4 5
Chodí do výuky dobře připraven? 1 2 3 4 5
Je jeho výuka přínosná? V čem hlavně? 1 2 3 4 5
Je přiměřeně náročný u zkoušek? 1 2 3 4 5
Jsou poznatky uvedené v jeho výuce využitelné v praxi? 1 2 3 4 5
Vyjadřuje se ve výuce jasně a srozumitelně? 1 2 3 4 5
Má dostatečně zvučný hlas? 1 2 3 4 5
Vyjadřuje se spisovně, nepoužívá dialekt ? 1 2 3 4 5
Sleduje posluchače očima? 1 2 3 4 5
Je schopen, umí, dovede upoutat pozornost ? 1 2 3 4 5
Má přiměřené osobní pracovní tempo výuky? 1 2 3 4 5
Má přiměřeně upravený zevnějšek? 1 2 3 4 5
Je trpělivý? 1 2 3 4 5
Má smysl pro humor? 1 2 3 4 5
Postupuje při výuce podle pravidel didaktiky? 1 2 3 4 5
Má individuální přístup ke studentům a studentkám? 1 2 3 4 5
Nestává se, že po studentech a studentkách chce něco co sám neplní? (Např. nekuřáctví?)
1 2 3 4 5
Jaké vyučovací metody upřednostňuje? 1 2 3 4 5
Které aktivizační metody uplatňuje ? 1 2 3 4 5
Využívá při výuce funkčních a efektivních didaktických pomůcek a prostředků? 1 2 3 4 5
Nezabývá se často samozřejmostmi? 1 2 3 4 5
Uvádí dostatek příkladů k objasnění vyučované látky? 1 2 3 4 5
Dodržuje předem stanovenou osnovu vyučování předmětu? 1 2 3 4 5
Dodržuje hlavní didaktické zásady, metody a postupy? 1 2 3 4 5
Komentuje vyučovanou látku vlastním názorem? 1 2 3 4 5
Snaží se o příjemnou pracovní atmosféru? 1 2 3 4 5
Vyučuje systematicky? 1 2 3 4 5
Spojuje teorii s praxí? 1 2 3 4 5
Zabývá se vedle vzdělávání též výchovou studentů a studentek? 1 2 3 4 5
Lze jím uváděné poznatky využít také v praxi? 1 2 3 4 5
Má smysl pro diskusi se studenty a studentkami? 1 2 3 4 5
Snáží nesouhlas a oponenturu vznesenou vůči jím prezentovaným názorům? 1 2 3 4 5
Podněcuje (aktivizuje) jeho výuka zájem studentů o předmět? 1 2 3 4 5
Preferuje některé studenty a studentky před jiným? 1 2 3 4 5
Je spravedlivý a objektivní při zkoušení a klasifikování? 1 2 3 4 5
Je náladový při zkoušení a klasifikování? 1 2 3 4 5
Nedehonestuje neúspěšné studentky a studenty ? 1 2 3 4 5
Připravuje učební texty pro daný předmět? 1 2 3 4 5
Jsou jeho učební texty srozumitelné? 1 2 3 4 5
Dodržuje stanovenou délku výuky? 1 2 3 4 5
Kontroluje přítomnost studentů a studentek na výuce? 1 2 3 4 5
Vede studenty k užívání správné terminologie a symboliky oboru? 1 2 3 4 5
Prezentuje učivo v souladu se soudobým stavem poznání v dané oblasti? 1 2 3 4 5
Nechává prezentovat odborné názory i studenty a studentky? 1 2 3 4 5
Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vyjadřování během výuky? 1 2 3 4 5
Stanovuje dílčí i obecné cíle vzdělávání v daném předmětu? 1 2 3 4 5
Dodržuje konzultační hodiny pro studenty a studentky? 1 2 3 4 5
Radí studentům v otázkách s techniky duševní práce, studia a učení? 1 2 3 4 5
Radí jaké konkrétní učební strategie lze využívat? 1 2 3 4 5
Stimuluje studenty a studentky k samostatnému a nezávislému přemýšlení? 1 2 3 4 5
Má kvalitní učební texty? 1 2 3 4 5
Podporuje kompetentní práci studentů a studentek s odbornými a vědeckými informacemi?
1 2 3 4 5
Je znám tento učitel i jako vědecko- výzkumný odborník? 1 2 3 4 5
Vytváří během výuky přijatelnou psychosociální atmosféru? 1 2 3 4 5
Pečuje adekvátně o svůj zjev a zevnějšek? Chodí slušně oblečen? 1 2 3 4 5
Má adekvátní výrazové projevy ( např. motoriku, mimiku, gesta, držení těla, chůzi, mluvu)?
1 2 3 4 5
Má přiměřenou sebedůvěru? 1 2 3 4 5
Chová se demokraticky nebo příliš autoritativně až diktátorsky? 1 2 3 4 5
Má sklon k demokratické sociální komunikaci? 1 2 3 4 5
Je přiměřeně nebo přehnaně, příliš liberální? 1 2 3 4 5
Usiluje o navození dobrého vztahu studentů a studentek ke studiu a ke škole? 1 2 3 4 5

Známkování je podobné školnímu klasifikování na základní škole.
Jednička je nejlepší známka, pětka nejhorší.

Vedení vysoké školy hodnotí vysokoškolského učitele také podle počtu vyučovaných hodin za semestr, a to jak v prezenčním studiu, tak v kombinovaném studiu, v celoživotním studijním programu, v terénní výuce a v různých dalších kurzech.
Hodnotí se také počet zkoušek, které učitel realizoval v daném semestru, a to zkoušek ústních, písemných, písemných a současně i ústních, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a kolokvií.
Důležité je také hodnocení počtu vedení a oponentur bakalářských a magisterských prací studentů a studentek, vedení a oponování závěrečných prací v celoživotním vzdělávání, recenze rigorozních prací, konzultace a vedení doktoranských prací.
Mimořádně důležité je také hodnocení tvůrčí činnosti vysokoškolského učitele či učitelek, zejména počet publikací, které byly zařazeny do RIVu ( tj. Rejstříku informací o výsledku),
počet realizovaných výzkumných projektů.
Hodnotí se také funkce vysokoškolských pracovníků na vysoké škole ( např. vedení katedry, zastupování vedoucího katedry, proděkan, koordinátor Erasmu, člen Vědecké rady vysoké školy, organizátor odborných seminářů a konferencí, člen zkušebních komisí (např. pro státní závěrečnou zkoušku, habilitaci, inauguraci atp.).

Celkový názor na hodnoceného vysokoškolského učitele:
1. ve svém oboru velmi odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
2. ve svém oboru dborně kvalitní a pedagogicky zdatný
3. přijatelně odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
4. málo odborně kvalítní a pedagogicky zdatný
5. není ve svém oboru odborně kvalitní ani není pedagogicky zdatný
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 14. června 2011 v 17:22 | Reagovat

Chceš vyhrát Minibike, R/C model Ferrari, originální hru COD:Black Ops nebo MP4 přehrávač ? Koukni se na http://raketka.cz/soutez-c.-1 a zůčastni se letní soutěže raketka.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama