KRITERIA HODNOCENÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITELŮ A UČITELEK

16. října 2010 v 13:06 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává a ne z toho, co je schopen získat
(Albert Einstein).

Poznávání a hodnocení odborných a didaktických kvalit vysokoškolského učitele na základě pozorování a osobních zkušeností je možné podle těchto kriterií:

Je ve vyučovaném předmětu uznávaný (á) jako skutečný odborník? 1 2 3 4 5

Umí dobře vysvětlit i velmi obtížnou látku? 1 2 3 4 5

Má u studentů a studentek autoritu? 1 2 3 4 5

Chodí do vyučování včas, je dochvilný(á)? 1 2 3 4 5

Chodí do výuky dobře připraven(a)? 1 2 3 4 5

Je jeho (její) výuka přínosná? 1 2 3 4 5

Je přiměřeně náročný(á) u zkoušek? 1 2 3 4 5

Jsou poznatky uvedené v jeho (její) výuce využitelné v praxi? 1 2 3 4 5

Vyjadřuje se ve výuce jasně a srozumitelně? 1 2 3 4 5

Má dostatečně zvučný a znělý hlas? 1 2 3 4 5

Vyjadřuje se spisovně ? 1 2 3 4 5

Sleduje posluchače očima? 1 2 3 4 5

Je schopen (na), umí, dovede upoutat pozornost ? 1 2 3 4 5

Má přiměřené osobní pracovní tempo výuky? 1 2 3 4 5

Má přiměřeně upravený zevnějšek? 1 2 3 4 5

Je trpělivý(á)? 1 2 3 4 5

Má smysl pro humor? 1 2 3 4 5

Postupuje při výuce podle pravidel didaktiky? 1 2 3 4 5

Má individuální přístup ke studentům a studentkám? 1 2 3 4 5

Nestává se, že po studentech a studentkách chce něco co sám (sama) neplní? (např. nekuřáctví?)
1 2 3 4 5

Využívá při výuce funkčních a efektivních didaktických pomůcek a prostředků? 1 2 3 4 5

Nezabývá se často jen samozřejmostmi? 1 2 3 4 5

Uvádí dostatek příkladů k objasnění vyučované látky? 1 2 3 4 5

Dodržuje předem stanovenou osnovu vyučování předmětu? 1 2 3 4 5

Dodržuje hlavní didaktické zásady, metody a postupy? 1 2 3 4 5

Komentuje vyučovanou látku vlastním názorem? 1 2 3 4 5

Snaží se o příjemnou pracovní atmosféru? 1 2 3 4 5

Vyučuje systematicky? 1 2 3 4 5

Zabývá se vedle vzdělávání též výchovou studentů a studentek? 1 2 3 4 5

Má smysl pro diskusi se studenty a studentkami? 1 2 3 4 5

Snáší i nesouhlas a oponenturu vznesenou vůči prezentovaným názorům? 1 2 3 4 5

Podněcuje (aktivizuje) jeho (její) výuka zájem studentů o předmět? 1 2 3 4 5

Snaží se o to, aby nepreferoval a) některé studenty a studentky před jiným? 1 2 3 4 5

Je spravedlivý a objektivní při zkoušení a klasifikování? 1 2 3 4 5

Nedehonestuje neúspěšné studentky a studenty ? 1 2 3 4 5

Připravuje učební texty pro daný předmět? 1 2 3 4 5

Jsou jeho učební texty srozumitelné? 1 2 3 4 5

Dodržuje stanovenou délku výuky? 1 2 3 4 5

Kontroluje přítomnost studentů a studentek na výuce? 1 2 3 4 5

Vede studenty k užívání správné terminologie a symboliky oboru? 1 2 3 4 5

Prezentuje učivo v souladu se soudobým stavem poznání v dané oblasti? 1 2 3 4 5

Nechává prezentovat odborné názory i studenty a studentky? 1 2 3 4 5

Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vyjadřování během výuky? 1 2 3 4 5

Stanovuje dílčí i obecné cíle vzdělávání v daném předmětu? 1 2 3 4 5

Dodržuje konzultační hodiny pro studenty a studentky? 1 2 3 4 5

Radí studentům v otázkách s techniky duševní práce, studia a učení? 1 2 3 4 5

Radí jaké konkrétní učební strategie lze využívat? 1 2 3 4 5

Stimuluje studenty a studentky k samostatnému a nezávislému přemýšlení? 1 2 3 4 5

Má kvalitní učební texty? 1 2 3 4 5

Podporuje kompetentní práci studentů a studentek s odbornými a vědeckými informacemi?
1 2 3 4 5

Je znám tento učitel (tato učitelka) i jako vědecko- výzkumný (á) odborník (odbornice)? 1 2 3 4 5

Vytváří během výuky přijatelnou psychosociální atmosféru? 1 2 3 4 5

Pečuje adekvátně o svůj zjev a zevnějšek? Chodí slušně oblečen(a)? 1 2 3 4 5

Má adekvátní výrazové projevy ( např. motoriku, mimiku, gesta, držení těla, chůzi, mluvu)?
1 2 3 4 5

Má přiměřenou sebedůvěru? 1 2 3 4 5

Chová se demokraticky nebo příliš autoritativně až diktátorsky? 1 2 3 4 5

Má sklon k demokratické sociální komunikaci? 1 2 3 4 5

Je přiměřeně nebo přehnaně, příliš liberální? 1 2 3 4 5

Usiluje o navození dobrého vztahu studentů a studentek ke studiu a ke škole? 1 2 3 4 5

Jiné (doplňte)...................................................................... 1 2 3 4 5


Známkování je podobné školnímu klasifikování na základní škole.

Jednička je nejlepší známka, pětka nejhorší.

Vedení vysoké školy hodnotí vysokoškolského učitele také podle počtu vyučovaných hodin za semestr, a to jak v prezenčním studiu, tak v kombinovaném studiu, v celoživotním studijním programu, v terénní výuce a v různých dalších kurzech.
Hodnotí se také počet zkoušek, které učitel realizoval v daném semestru, a to zkoušek ústních, písemných, písemných a současně i ústních, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a kolokvií.
Důležité je také hodnocení počtu vedení a oponentur bakalářských a magisterských prací studentů a studentek, vedení a oponování závěrečných prací v celoživotním vzdělávání, recenze rigorozních prací, konzultace a vedení doktoranských prací.
Mimořádně důležité je také hodnocení tvůrčí činnosti vysokoškolského učitele či učitelek, zejména počet publikací, které byly zařazeny do RIVu ( tj. Rejstříku informací o výsledku),
počet realizovaných výzkumných projektů.
Hodnotí se také funkce vysokoškolských pracovníků na vysoké škole ( např. vedení katedry, zastupování vedoucího katedry, proděkan, koordinátor Erasmu, člen Vědecké rady vysoké školy, organizátor odborných seminářů a konferencí, člen zkušebních komisí (např. pro státní závěrečnou zkoušku, habilitaci, inauguraci atp.).

Celkový názor na hodnoceného vysokoškolského učitele:
1. ve svém oboru velmi odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
2. ve svém oboru dborně kvalitní a pedagogicky zdatný
3. přijatelně odborně kvalitní a pedagogicky zdatný
4. málo odborně kvalítní a pedagogicky zdatný
5. není ve svém oboru odborně kvalitní ani není pedagogicky zdatný
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama