Struktura diagnostického pedagogicko-psychologického rozhovoru

4. listopadu 2009 v 8:11 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,Csc.

Uvádíme v praxi osvědčené schema pedagogicko-psychologického rozhovoru zaměřeného na poznávání psychiky a osobnosti žáka.

STRUKTURA ROZHOVORU SE ŽÁKEM (STUDENTEM)

Kontakt, spolupráce:

Ladění, výraz:

Tělesná čistota a
upravenost :


Ráz chování během rozhovoru:

Zdravotní stav (subj. potíže a anamnestické údaje):

Rodina:

Otec:
Kdybys byl tatínkem, co bys nejdříve udělal pro své dítě?
Co vše bys dítěti dovoli a co bys nedovolil?

Matka:
Kdybys byl maminkou, co bys nejdříve udělal pro své dítě?
Co bys dítěti dovolil a co bys nedovolil?

Sourozenci:
Chtěl bys doma být nejstarší nebo nejmladší z dětí?


Příbuzní:

Rodinné vztahy:

Povinnosti v rodině (pomoc rodičům):

Domácí příprava na školu:

Pobyt venku (s kým a jak dlouho):

Kamarádi (parta):

Nepřátelé (posměváčci apod.):

Tresty:
Odměny:
Kapesné:

Z čeho má do budoucna největší strach?

Škola (co ho ve škole baví a co ne?).

Má ve škole přezdívku? Jakou ?

Třídní učitel:
Jiní učitelé:
Výchovný poradce:

Vztah ke škole:
Oblíbené předměty:
Neoblíbené předměty:
Zameškané hodiny (počet za čtvrtletí): Omluvené: Neomluvené:
Stav školních sešitů:
Oblíbení spolužáci a spolužačky:
Neoblíbení spolužáci a spolužačky:
Postoj ke známkám a hodnocení školy:
Známka z chování: Doučování:
Denní režim:
Mimoškolní činnost:
Kroužky, kluby:
Družina mládeže:
Oblíbené činnosti a hry:
Neoblíbené činnosti:
Víkend, prázdniny:
Tři největší životní přání:
Profesní či studijní přání:
Předpokládaná úspěšnost a souhlas či nesouhlas rodičů s přáním:
Doplňková témata:
Zlatý věk :
Vztah ke zvířatům:
Koho by sis vybral
na pustý ostrov?
Tři nejkrásnější sny:
Tři přání :

Rozhovor jako odborná pedagogicko- psychologická metoda poznávání a formování osobnosti není běžnou rozmluvou, ale má své odborné psychologické a metodické i didaktické zákonitosti, pravidla, principy a zásady. Odbornému vedení rozhovoru je třeba se učit, i když každý do něho vnáší kus své vlastní osobnosti a své sociální percepce.
Rozhovor by měl mít nejen psychodiagnostický , ale i formativně psychologický dosah, případně psychoterapeutický efekt. Diagnostická a psychagogická složka rozhovoru by měla tvořit nedílnou jednotu.
Je vhodné naznačovat plodnou cestu k dosažení žádoucích cílů a k uspokojení adekvátních potřeb (někdy je optimální pouze indirektivní náznak), k realizaci perspektiv do budoucna. Často je také vhodné otupit záporné postoje člověka vůči konkrétním osobám a vést člověka k porozumění jiným lidem a ke zdravému náhledu na vlastní situaci. Jindy je zase vhodné umožnit mu psychickou ventilaci, abreakci, katarzi či relaxaci.
Dovednost kompetentního odborného pedagogicko-psychologického a poradenského rozhovoru bývá získávána obvykle na základě dlouhodobé zkušenosti. Výhodné je urychlovat tuto zkušenost využitím teorie.
Během rozhovoru neboi po jeho absolvování se vedoucí rozhovoru (poradce) rozhoduje pro případné doplnění rozhovoru dalším šetřením. Avšak teprve po realizaci a integraci všech dat získaných odborným šetřením poskytuje odborné rady.
Předpokladem účinnosti odborných rad je, aby se s nimi např. děti a jejich rodiče či jiní dospělí identifikovali, aby je považovali pro sebe za adekvátní a skutečně se podle nich řídili.
Rady odborníka nemusí být vždy přímé, kategorické. direktivní, explicitní, ale mohou být úspěšné i tehdy a někdy i právě proto, jsou-li spíše indirektivní, nepřímé, náznakové.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama