Dotazník rodičům

4. listopadu 2009 v 7:30 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Pro případné využití v praxi uvádím pro učitele, vychovatele a psychology osvědčený dotazník rodičům.


Důvěrné!

DOTAZNÍK RODIČUM

Jméno a příjmení dítěte: ...............................................................................................................
Datum a místo narození ...............................................................................................................
Bydliště ........................................................................................................................................
Národnost ........................................................................... Státní příslušnost ............................
Škola dítěte ........................................................................................ třída .................................
Jméno a příjmení vlastního otce: ....................................................... Datum narození ...............
Zaměstnání vlastního otce, jeho zdravotní stav a stručně jeho povaha: .......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení vlastní matky: ........................................................ Datum narození ...............
Zaměstnání vlastní matky, její zdravotní stav a stručně její povaha: ...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastního otce (resp. pěstouna): ...................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastní matky (resp. pěstounky): .................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Kolik má dítě sourozenců: ................... Jak se učili a chovali ve škole? .....................................
Jsou zaměstnaní? ................................. Kde? ..............................................................................
Jak se vzájemně shodnou? ...........................................................................................................
Stav ...................................................... Jaký je jejich zdrav. stav? .............................................
Dělalo Vám některé z dětí vážné potíže? ....................................... Jaké? ..................................
......................................................................................................................................................
Čím chce být Vaše dítě (jaké povolání by chtělo vykonávat)?:
1. .............................................................. Proč? ......................................................................
2. .............................................................. Proč? ......................................................................
3. .............................................................. Proč? ......................................................................
Souhlasíte s nynější volbou svého dítěte?
Otec: ......................................................... Jaké povolání (studium) sám dítěti doporučujete?
....................................................................................................................................................
Matka: ...................................................... Jaké povolání (studium) sama dítěti doporučujete?
....................................................................................................................................................
Vážení rodiče,
jednu z možných odpovědí vztahující se na Vaše dítě vyznačte podtržením a případně ji doplňte vhodnějším výrazem nebo udáním situace, na kterou se vztahuje. Nejste-li si jist(a), udělejte u věty otazník. Podtrhujte pouze věty, které vyjadřují Váš v l a s t n í názor na dítě, který může být v rozporu s názorem školy nebo s názorem dítěte na sebe sama. Prosíme o upřímné vyplnění dotazníku.
Údaje obsažené v dotazníku jsou přísně důvěrné.

Zájem Vašeho dítěte o povolání (dopište):................................je:

krátkodobý - dlouhodobý, vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný,
podložený vlastní činností dítěte, zapříčiněný zvnitřku (nadáním dítěte) - vyvolán zvnějšku
(např. přáním rodičů, vlivem kamarádů apod.)?
Další poznámky: (O co má ještě zájem?) ..................................................................................
Čím chtělo být Vaše dítě od 6. třídy? ...........................................................................................
Myslíte si, že má pro zvolené povolání nadání nebo talent? ........................................................
Jaké jeho (její) schopnosti, vlastnosti a předpoklady zaručují podle Vašeho názoru úspěch dítěte ve zvoleném povolání? .......................................................................................................
Další poznámky: ..........................................................................................................................

Jak je Vaše dítě bystré, chytré (inteligentní)?
1. velmi značně (nadprůměrně)
2. hodně
3. průměrně
4. málo
5. velmi málo
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jak rádo se Vaše dítě učí?
1. velmi značně. má velmi dobrý vztah ke škole a učení
2. hodně, má kladný vztah k učení
3. průměrně
4. málo
5. velmi málo
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jakou má Vaše dítě tvůrčí schopnost (např. v kreslení, hudbě apod.)?
1. vynikající hodně velikou (uveďte v jaké oblasti)
2. velikou
3. střední, průměrnou
4. malou
5. velmi slabou
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jak ovládá základní početní úkoly (sečítání, odečítání, násobení, dělení)?
1. výborně (na jedničku)
2. velmi dobře (na dvojku)
3. dobře (na trojku)
4. dostatečně (na čtyřku)
5. nedostatečně (na pětku)
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jakou má Vaše dítě paměť?
1. mimořádně dobrou, výbornou
2. velmi dobrou
3. průměrně dobrou
4. slabší
5. velmi špatnou
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jak je Vaše dítě rychlé, jak má vyvinuté osobní tempo?
1. je velmi rychlé při tělesné - duševní činnosti
2. rychlé při tělesné - duševní činnosti
3. je průměrně rychlé (středně rychlé) při tělesné - duševní činnosti
4. je pomalejší v tělesné - duševní činnosti
5. je značně pomalé v tělesné - duševní činnosti
Další poznámky (např. je pomalejší, ale pracuje kvalitně apod.) .................................................

Jakou má Vaše dítě pozornost (jak je schopno soustředit se a rozdělovat pozornost na věci podle jejich důležitosti)?
1. výbornou
2. velmi dobrou
3. dobrou
4. dostačující
5. velmi špatnou
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jaké má Vaše dítě smysly (zrak, sluch, chuť, čich, hmat) a řeč?
1. smysly i řeč má naprosto bez závad
2. smysly i řeč má velmi dobré
3. průměrné, bez patrných závad
4. má drobné smyslové vady (uveďte čeho, např. zraku apod.)
5. má vážnější smyslové vady i vadu řeči
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jak si Vaše dítě věří, jakou má sebedůvěru (jak snadno se dá vyvést z rovnováhy)?
1. hodně, až příliš moc si věří
2. věří si dost, většinou se nedá vyvést z rovnováhy
3. věří si průměrně, středně, je průměrně vyrovnané
4. málo si důvěřuje, často se dá vyvést z duševní rovnováhy
5. má velké pocity méněcennosti, nedůvěřuje vlastním možnostem, velmi snadno i z
nepatrných příčin je vyvedeno ze své duševní rovnováhy
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jaký má Vaše dítě smysl pro pořádek a čistotu?
1. výborný až puntičkářský
2. velmi dobrý
3. dobrý, střední
4. dostatečný, občas menší, potřebuje mít strach z trestu
5. velmi malý
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jaké má Vaše dítě organizační schopnosti, jak umí jednat s lidmi?
1. výborně, je překvapivě úspěšné v organizování a jednání s lidmi
2. velmi dobré, umí velmi dobře jednat s lidmi
3. středně, průměrně
4. spíše méně než více
5. velmi špatně vychází s lidmi a není organizátor
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jakou má Vaše dítě sílu vůle, jak ovládá samo sebe?
1. výborně, prosazuje mimořádně silně a přímo své záměry
2. velmi dobře
3. středně
4. spíše méně než více
5. málo, má slabou vůli
Další poznámky (např. nemá téměř žádnou vlastní vůli): ............................................................

Má sklon ostatním poroučet, vést je a ovládat nebo se raději podřizuje?

Jak je Vaše dítě pracovité a aktivní při tělesné práci?
1. je velmi značně pracovité a aktivní při tělesné práci
2. je hodně pracovité a aktivní
3. je průměrně pracovité a aktivní
4. je málo pracovité a málo aktivní
5. je lenivé - tělesně - duševně pasivní
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jak je Vaše dítě pohybově obratné?
1. je neobyčejně pohybově obratné a nadané
2. je značně pohybově obratné
3. je průměrně obratné
4. je málo obratné
5. je vysloveně neobratné, má "obě ruce levé"
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jaký je zdravotní stav Vašeho dítěte?
1. naprosto bez závady (vždy)
2. velmi dobrý
3. průměrný
4. spíše horší než lepší
Jaké prodělalo Vaše dítě nemoci, úrazy a operace? (Vypište a uveďte též kdy, uveďte též průběh těhotenství a porodu) ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vychovávali jste Vaše dítě vždy sami nebo Vám pomáhal při výchově i někdo jiný? (Kdo? např. babička, dědeček, jiní příbuzní, cizí lidé, dětský domov apod.)..........................................
.......................................................................................................................................................
Kdo ještě žije ve společné domácnosti s Vámi? Jak se s ním dítě shodne? .................................
.......................................................................................................................................................
Jaké máte bytové poměry? ...........................................................................................................
Žijete v manželství ve shodě? (V případě že ne, proč dochází k neshodám?) .............................
.......................................................................................................................................................
Jsou vlastní rodiče dítěte rozvedeni? ......................................... Od kdy? ...................................
Jaké ještě jiné povahové vlastnosti má dítě? ................................................................................
O co všechno má Vaše dítě zájem? (např. o četbu, stavbu modelů, sbírky různých věcí (např. .......................), sport (např. ...........................), procházky, učení se cizím jazykům atd.)
.......................................................................................................................................................
Jaké postupy se Vám při výchově dítěte osvědčily? (podtrhněte nebo dopište)
přátelské a klidné domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení, mírná
výchova, autoritativní a přísné zákroky pouze zdůvodněné - domluvy před lidmi, přísné a
nesmlouvavé výchovné postupy, domácí vězení, ignorování, křik, zákazy a tresty, vzbuzení
strachu před tělesným trestem (chová se dobře jen ze strachu před trestem), peněžní odměny
a jiné odměny, ani kladné ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo, dítě by vyžadovalo
přísnou a "kasárenskou" výchovu v dětském domově apod.
Další poznámky: (např. o příp. výchovných obtížích s dítětem v minulosti) ................................
.......................................................................................................................................................
Jak by se podle Vašeho mínění mohlo dítě v povolání ..................................... (doplňte) uplatnit?
1. výborně
2. velmi dobře
3. průměrně
4. dostatečně
Další poznámky: ...........................................................................................................................

Jaký mělo Vaše dítě prospěch (včetně chování) v posledních dvou letech?
Pomáhal dítěti někdo při učení a přípravě na vyučování?
Další sdělení a návrhy rodičů:


Datum vyplnění dotazníku: ........................................................

Podpis otce nebo matky
Adresa rodičů
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama