Rudolf Kohoutek : Curriculum vitae

29. ledna 2009 v 18:48 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek,CSc.

Curriculum vitae

Person Identification
 • My name is Rudolf Kohoutek.
 • I was born in 14. I. 1940 in Brno.
Workplace
 • Department of Psychology. Faculty of Education MU, Poříčí 31, BRNO 60300
 • Employment Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • In 1957 - 1962 I studied Psychology at the Faculty of Philosophy of Masaryk University Brno (offcicial lenght of study: 5 years; mode of study: full-time; language of instruction and examination: Czech ).
 • In 1969 I received my doctors degree.
 • In 1972 I finished my post-gradual Studies at Charles University in Prague.
 • In 1990 I was appointed Associate Professor of Educational Psychology and 2004 Professor of Educational Psychology.
 • Title conferred: Mgr., PhDr., CSc., Prof..
Employment Summary
 • 2003 - 2015 PF MU Brno ;
 • 1987 - 2003 Technical University in Brno, Faculty of Civil Enginering, Institute of Social Studies, manager ;
 • 1964 - 1987 Pedagogical and Psychological Consultory Centre in Brno, manager ;1962 - 1964 Childrens Diagnostic Institute, psycholog.
Pedagogical Activities
 • Ontogenetical Psychology,
 • Educational Psychology,
 • Psychology of Work and Organization.
Scientific and Research Activities
 • PHARE - Vocational and Guidance Psychology.
Academical Stays
 • Faculty of Education in NITRA, University of Konstantin Philosoph.
University Activities
 • Member of Scientific Board Faculty of Education MU Brno.
Extrauniversity Activities
 • Member of Czech and Moravian Psychological Society and Pedagogical and Sociological Society.
Appreciation of Science Community
 • Diagnostic of Communication.

Publications
Kohoutek, R. - Kohoutková, L. O pocitu méněcennosti u dětí. Otázky defektológie, roč. 5, č. 7, 1962 - 1963, s. 199 - 204.
Kohoutek, R. O sexuálně depravovaných dětech. Otázky defektológie, roč. 5, č. 9, 1962 - 1963, s. 260 - 263.
Kohoutek, R. - Kohoutková, L. Zvýšené sebevědomí u dětí. Vychovávateľ, č. 5 - 6, 1963/64, s. 139 - 141, 172 - 174. Kohoutek, R. O afektivních příčinách špatného prospěchu žáků. Socialistická škola, roč. 1965-1966, č. 4, s. 200-203.
Dvořáková, M. - Kohoutek, R. (50%) O dificilitách chování dětí. Pedagogika č. 5, 1966, s. 579 - 585.
Bárta, B. - Kohoutek, R. (25 %) - Konečná, O. - Schürer, M. Základní psychologické problémy dětí a žáků ZDŠ ve vztahu k charakteru školských a výchovných zařízení. In Sborník referátů z pracovního aktivu dne 17. až 19. 5. 1966 na téma Školská a výchovná zařízení. Brno, 1966, s. 95 - 104.
Kohoutek, R. O psychologické motivaci chování dětí v dětských domovech. Bratislava: Psychológie a patopsychológia dieťaťa, č. 3, 1966, s. 51 - 63.
Kohoutek, R. Výběr uchazečů do učňovských oborů vnitřního obchodu. Praha: Institut obchodní výchovy, 1967. - 202 s.
Kohoutek, R. (80%) - Marková, V. Jáství a aspirační úroveň. Bratislava: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 2, 1968, s. 161 - 171.
Kohoutek, R. Návrh charakteristiky osobnosti žáka. Brno: Komenský, č. 8, 1968, s. 475 - 483.
Kohoutek, R. (70%) - Albrechtová, M. - Nebeský, M. - Šustová, K. Profesiogram vedoucího velké prodejny potravinářského zboží. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1969. - 80 s.
Kohoutek, R. Profesiografické rozbory pracovních funkcí: pracovní funkce prodavačka potravinářského zboží. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1969. - 63 s.
Kohoutek, R. Zjišťování vlastností osobnosti uchazeček v učebním oboru prodavačka potravinářského zboží. Praha: Výchovný poradce č. 3, 1969, s. 26 - 43. (93 - 0 - 69).
Bárta, B. - Konečná, O. - Kohoutek, R. (40 %) - Šindelář, J. - Štěpaník, J. Typy klientely na Psychologické výchovné klinice v Brně. Praha: Výchovný poradce č. 1, 1970, s. 17 - 39.
Kohoutek, R. Psychologické poradenství při výběru do obchodních povolání. Sborník II. mezinárodní konference: Práce a rozvoj iniciativy pracovníků v obchodě. Praha 1970. 162 - 166 s.
Joanidis, L. - Kohoutek, R. (50%) Profesiografické rozbory pracovních funkcí v maloobchodě a ve veřejném stravování. Sborník II. mezinárodní konference: Práce a rozvoj iniciativy pracovníků v obchodě. Praha 1970, 155 - 161 s.
Kohoutek, R. - Nebeský, M. - Joanidis, L. - Ludvíková, H. Metodika posuzování psychické a odborné způsobilosti do funkce vedoucího prodejen potravin a textilu. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1970. - 79 s.
Kohoutek, R. - Pulda, M. - Zemanová, A. Příspěvek k problematice intelektové výkonnosti neslyšících. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 2, 1971, 147 - 156 s.
Pejša, V. - Kohoutek, R. (45 %). Psychologický profil mistra odborného výcviku. Praha: VÚO, 1971. - 190 s.
Kohoutek, R. (80 %) - Kraťochová, J. - Kyselková, V. - Pospíšilová, L. Psychologický profil osobnosti ředitelky mateřské školy. Výchovný poradce, č. 1, 1972, s. 33-35 (14-271-72).
Kohoutek, R. Psychologiczna kryteria doboru uczniow do zavodów handlowych. Handel Wewnetrzny, rocz. XV, No 2, 1969, s. 14 -21.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Care for Handicaped Children v publikaci Care for the Disabled Children. Orbis, 1981, s. 70 - 76. 12021 - 81.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Zabota o detjach s fizičeskimi i umstvennymi nedostatkami in Zabota ob invalidach. Orbis, 1981, s. 78 - 87. 12 - 034 - 81.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Asistancia a los miňos de salud afectade in El camino hacia de la Vida activa. Orbis, 1981, s. 73 - 81. TZ 11 - 20 2193 81.
5., 6. Totéž francouzsky a německy. Orbis 1981.
Kohoutek, R. (60%), Linkeschová, D. Sebepoznanie ako predpoklad sebavýchovy. Zborník Výchova a sebavýchova študentov (Ivan Rohal - Ilkiv a kol.) Z aktivu k HU RŠ VI, Bratislava: Ústav rozvoje vysokých škol, 1989, s. 38 - 43.
Kohoutek, R. (50%), Schmeidler, K., Štěpaník, J. Psychology Studies in Engineering Education. Prague: Aula, 1996, s. 16 - 17.
Schmeidler, K., Kohoutek, R., Štěpaník, J. Methods of Humanisation of Architectonic and Urban Environment. Brno: Workshop, 1996. s. 971 - 972.
Hlaváč, J., Kohoutek, R. (45%) Some Information about Necessary Skills of Managers in the Municipal Infrastructure. In Universitas at Preparing Economists to Enter the European Union. Brno, 1998, s. 87 - 91. ISBN 80-210-1882-8.
Schmeidler, K., Jančařová, J., Kohoutek, R. (30%) Participal Planning. Praha: Workshop, 1998. s. 1033 - 1034.
Kohoutek, R.- Kilián, O. To the Activity on the Department of Human Science Faculty of Civil Engineering, Technical University Brno. Brno: XI. Mezinárodní vědecká konference 1999.
Kohoutek, R. Psychology of Self - Knowledge and Self- Education of Students as the Faculty of Civil Engineering, Technical University Brno. XI. Mezinárodní vědecká konference, Brno 19.října 1999.
Kohoutek, R. Osnova studia psychologie pro posluchače vysokých škol technických. In Zborník vedeckých prác (vedecký seminár s medzinárodnou účasťou). Humanizácia životného prostredia a vzdelávania na technických univerzitách. Bratislava, 2000, s. 71 - 74. ISBN 80-227-1386-4.
Kohoutek, R.Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. In Učitelé a zdraví, 3, Brno:Psychologický ústav AV ČR ,2001, s.29-40. ISBN 80-902653-7-5.
Kohoutek, R. - Ouroda, K. K psychologickému poradenství při výběru pracovníků do některých profesí. Acta oeconomica N 8. Banská Bystrica: EF UMB, 2002. Str. 44- 48.
Kohoutek, R. Psychological Counselling at Universities and the relating Questions of Health. Teachers and Health, 6, Brno: MU, 2004, s.369 - 384, ISBN 80-7315-093-X.
Kohoutek, R. Theoretical and practical aspects of difficulties. In School and health 21. Brno: Paido, 2005. S. 507-530. ISBN 80 - 7315 - 119 - 7.
Kohoutek, R. - Filipková, E. Depistáž závad a poruch chování u žáků ZŠ, 2006. Dostupné online.
Kohoutek, R. Stressful Experiences in Schoolage from the Perspective View of University Students. In Řehulka Evžen (ed.)School and Health. Papers of Health Education. BRNO: MU, 2010, s, 315-338. ISBN 978-80-210-5260
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama