Vědomí a jeho poznávání

6. prosince 2008 v 9:16 | Prof. PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Člověk je myslící vědomí (G.W. Hegel).


Vědomí je v psychologii označováno jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.

Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavost.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Závady a poruchy vědomí a spánku
Poruchy vědomí se projevují např. kolapsem (mdlobou), což je krátká a úplná ztráta vědomí, nebo osobní dezorientací (člověk si např. nemůže vzpomenout na vlastní jméno, neví, kdy se narodil atp.), místní dezorientací (člověk neví, kde bydlí apod.), situační dezorientací (člověk neví, jakou má právě roli ve svém prostředí), časovou dezorientací (člověk neví, jaké je právě datum). U všech typů dezorientace člověk není schopen opravit chyby přes nápomoc, jde o případy afázie a agnozie.
Závady a poruchy vědomí mohou být kvantitativní (krátkodobé a dlouhodobé) nebo kvalitativní.
Kvantitativní poruchy vědomí jsou např.:
somnolence - snížená bdělost, ospalost, chorobná dřímota;
sopor - středně těžká forma bezvědomí;
synkopa - krátká mdloba, krátkodobá ztráta vědomí;
kóma - těžká ztráta vědomí.
Kvalitativní poruchy vědomí jsou např.:
delirium - obluzené vědomí;
delirium furibundní - s neklidem, s afektivní labilitou;
delirium blandní - bez výraznějšího neklidu a afektů;
delirium musitující - s mírnými automatickými produkcemi vyvolanými halucinacemi;
amence - stav zmatenosti;
obnubilace - mrákotné stavy;
Ganserův syndrom - vzácnější forma obnubilace (např. u vězňů);
derealizace - odcizení okolí, ztráta reálnosti vnějšího světa.
Závady a poruchy spánku jsou např.:
parasomnie - závady a poruchy během spánku narušující jeho průběh;
dysnystaxis - nedostatečná hloubka spánku, mělký spánek, postiženou osobu lze velmi snadno probudit;
dyssomnie - narušení kvantity spánku;
somniloquie- mluvení ze spánku;
hyposomnie - krátké trvání spánku;
insomnie - nespavost (totéž co agrypnie);
hypersomnie - nadměrná spavost (i ve dne);
narkolepsie - náhlé usínání ve dne, např. v práci, za volantem apod.;
inverzní spánek - spaní hlavně ve dne, bdění v noci;
somnambulismus - náměsíčnost, lunatismus (automatické jednání ve spánku);
pavor nocturnus - noční děs provázený křikem;
crampi nocturales - noční křeče v dolních končetinách;
bruxismus - skřípání zubů ve spánku;
syndrom spánkové apnoe - krátké přerušení dýchání během spánku;
noční můra - živý úzkostný sen, který si jedinec pamatuje.
Jednotlivé závady a poruchy mohou být buď jen mírné a přechodné (tj. dificility) nebo může jít o středně těžké nebo i těžké poruchy.

Doporučená literatura:
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama