Slovník věd o člověku - Z, Ž

8. prosince 2008 v 7:03 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Z - Ž

ZABÍHAVOST MYŠLENÍ sdělování hlavní myšlenky je přerušováno opakovaným odbíháním k myšlenkám vedlejším
ZÁJEM záliba v konání nějaké činnosti a snaha tuto činnost co nejvíce poznávat
ZÁKLADNÍ ATRIBUČNÍ CHYBA tendence osob u druhých lidí hledat vnitřní, dispoziční, povahové příčiny jejich neúspěchů, ale vlastní neúspěchy vysvětluji vnějšími, např. situačními faktory (okolnostmi), které však u druhých lidí zůstávají nedoceněny
ZÁKLADNÍ PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI*např. typ, osobnostní dimenze, extraverze, introverze, psychonervová stabilita
ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ AKTIVITY láska, práce a hra
ZÁKON PREGNANCE tendence k vnímání "dobrého" tvaru
ZÁKON VÝVOJOVÉ KVALIFIKACE (VÝVOJOVÝCH SKOKŮ)vývoj se v určitých věkových intervalech mění nejen kvantitativně, ale i kvalitativně
ZÁKON VÝVOJOVÉ RETARDACE s věkem postupně ubývá tělesných i duševních vývojových přírůstků
ZÁKON YERKES - DODSONUV vyjadřuje fakt, že lidský výkon se zhoršuje při velmi nízké a při velmi vysoké úrovni aktivace (motivace)
ZÁRAZ V MYŠLENÍ neschopnost spontánně pokračovat ve sdělování započaté myšlenky; subjektivní pocit úniku myšlenek, náhlé zastavení se v řeči uprostřed slova; pocit prázdné hlavy
ZÁSADA "HORKÉ PLOTNY" záporné hodnocení by mělo mít stejné účinky jako dotek horké plotny, tzn., že by mělo být okamžité, důsledné, neosobní a varující
ZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI osobnost nadprůměrně sociabilní, závislá na jiných osobách, často až příliš skromná až podřídivá, sebepodceňující až sebepoškozující, příliš spoléhající na cizí radu a pomoc při rozhodování a na sociální oporu
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA pedagogický směr, který využívá vlastní prožitek jako prostředek rozvíjení osobnosti, výchovy a vzdělávání. Je to učení se aktivním konáním, které je kombinováno s následnou reflexí, což je zpětný pohled, zpětná vazba (review)
ZÁŽITKOVÝ KOMPLEX způsob, jakým jedinec prožívá souhrnně danou skutečnost
ZDRAVÍ stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemocí
ZDRAVOTNÍ KONDICE A JEJÍ PODMÍNKY stáří, pohlaví, rodinná zátěž, obezita, aktuální psychický stav, pohybové aktivity, naučený styl chování, sociální a profesní pozice, výživa, prostředí, biorytmicita, stres, závislost na alkoholu, nikotinu, drogách apod.
ZELOMANIE chorobná žárlivost
ZKOMPLEXŇOVÁNÍ geneze narůstající komplikované organizace v průběhu kosmogeneze (P. T. de Chardin)
ZMATENOST V MYŠLENÍ řeč se skládá z jednotlivých vět či jejich útržků, které nemají obsahovou spojitost a nevykazují logickou strukturu; dílčí myšlenky však mají přiléhavý emoční doprovod
ZNAK smyslově vnímatelný jev, který je signálem nebo představitelem jiného jevu nebo děje
ZNEUŽÍVANÉ INHALANTY těkavé látky, chemické sloučeniny jako je toluen, benzin, chloroform, trichlóretylen, tetrachlórmetan obsažené v různých čistících prostředcích, ale i rozpustidlech, ředidlech, lepidlech, barvách a jejichž výpary mají psychotropní či psychoaktivní účinky
ZNOVUPOZNÁNÍ pocit známosti při vnímání předmětu, jevu nebo děje, se kterými jsme měli v minulosti nějakou zkušenost
ZOBECŇOVÁNÍ viz generalizace
ZOOFILIE kladný citový vztah ke zvířatům; pohlavní úchylka
ZOOFOBIE chorobný strach ze zvířat
ZOOMANIE přehnaně kladný emoční vztah ke zvířatům (např. u osamělých osob)
ZOON živočich, zvíře
ZOON POLITIKON společenský živočich (Aristotelova definice člověka)
ZOOPSYCHOLOGIE věda o chování různých zvířecích druhů (též etologie)
ZPĚTNÁ VAZBA označuje informaci o správném nebo nesprávném provedení úkonu, aby jej bylo možno případně regulovat; zpětná aferentace
ZRAKOVÉ HALUCINACE zdánlivé zrakové vjemy, a to buď jednoduché (např. voda, krev, dým, plameny, paprsky) nebo složité (postavy, zvířata, určité předměty známé; přirozené i neznámé a nepřirozené)
ZRALÁ OSOBNOST osobnost vzhledem ke svému věku dobře, adekvátně přizpůsobená (normální)
ZRÁNÍ vnitřní vývojová zákonitost organismu (v určitém období např. dítě začne chodit)
ZVÝŠENÁ PSYCHICKÁ TENZE zvýšený neuroticismus, ale ještě ne neuróza, projevy trémy, nejistota při jednání s lidmi, úzkostnost, lítostivost, afektivní labilita, plačtivost, onychophagie, stížnosti na bolesti hlavy, gastrointestinální potíže při negativních lékařských nálezech
ZYGOTA oplozená vaječná buňka, oplozené vajíčko

Ž
ŽARGON hantýrka, argot, svérázná konvenční hovorová řeč, soubor slov a výrazů, jichž užívá určitá sociální skupina
ŽIVOT jednak látková a energická výměna probíhající uvnitř organismu (metabolismus), jednak látková a energetická výměna probíhající mezi organismem a jeho prostředím
ŽIVOTNÍ NÁLADA stacionární naladěnost endotymního základu (Philipp Lersch)
ŽIVOTNÍ STYL individuální kognitivně-emocionálně-behaviorální schéma sociální percepce a jednání
ŽURNALISTA novinář
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 crumbum crumbum | Web | 17. června 2015 v 16:40 | Reagovat

to může být chyba tady? :-x

2 raineth raineth | Web | 18. června 2015 v 18:32 | Reagovat

pujcim na md :-(

3 jordaan jordaan | Web | 28. září 2016 v 8:58 | Reagovat

online pujcka praha :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama