Slovník věd o člověku - L

8. prosince 2008 v 8:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
L
LA (zkratka) z labore aptus což znamená pracovně schopen
LABELING štítkování, etiketizování, stigmatizace, nálepkování např. jednotlivců nebo skupin společnosti, které může předurčit takto stigmatizované subjekty stát se např. problémovými nebo deviantními
LABIÁLNÍ retní, týkající se rtu
LABILITA vratkost, nestálost, proměnlivost
LABILNÍ vratký, nestálý, proměnlivý
LABIODENTÁLNÍ retozubní
LABIUM ret, pysk
LACRIMOSNÍ plačtivý
LAKONISMUS stručnost v řeči, nemnohomluvné vyjádření myšlenky
LAKTACE tvorba a vylučování mléka v mléčné žláze, předpoklad kojení
LAKTAGOGA prostředky podporující sekreci mléka
LAKTÓZA mléčný cukr
LALOFOBIE strach před mluvením
LAMBDACISMUS porušená výslovnost hlásky l
LANUGO jemné chloupky na kůži lidského plodu (mizí po porodu)
LAPSUS CALAMI přepsání, chyba pera
LAPSUS LINGUAE přeřeknutí
LAPSUS MEMORIAE*chybné zapamatování
LAPSUS MENTIS*chybné pochopení
LARYNGITIDA*zánět hrtanu
LARYNGOSPASMUS*křeč hlasivek; křečovité uzavření hrtanu
LÁSKA*specifický druh interpersonálního vztahu, který má mnoho podob (láska mateřská, erotická, k vlasti, k sourozenci, k partnerům, ke zvířatům atp.)
LATENCE*skrytost, utajenost
LATENTNÍ*utajený, skrytý, bezpříznakové období nemoci
LATERALITA*a) levá - leváctví b) pravá - praváctví; dominance některé z mozkových hemisfér
LATERÁLNÍ*boční, postranní
LATUS*strana, bok, postranní část
LAUDATIO*pochvalný projev při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce
LAXANTIA*projímadla, projímavé látky
LAXNÍ EDUKACE výchova málo citová, vlažná až chladná, povrchní, málo zodpovědná, vychovateli je dítě dost lhostejné, protože má jiné, intenzivnější zájmy
LAZARUV SYNDROM*umírání, prožitek blízké smrti, pocit, že člověk existuje mimo tělo
LDE = LMD*lehká dětská encefalopatie, lehká mozková dysfunkce, viz ADD, ADHD, deficit pozornosti, kolísavá mentální výkonnost a závada či porucha chování často ve smyslu hyperaktivity
LEAVITTŮV DIAMANT (7S)*sedm rozhodujících faktorů úspěšnosti hospodářské organizace: spolupracovníci, struktura, strategie, schopnosti a dovednosti, sdílené hodnoty (kultura), styl řízení, systém a metody řízení
LÉČEBNÝ ÚČINEK*úkolem lékařů a psychoterapeutů je také napomáhat nevědomým silám v boji proti nemocem, závadám a poruchám, podporovat i pochody, které jsou předvědomé a podvědomé a současně formativní a léčebné
LEGASTENIE*potíže ve čtení
LEGE ARTIS* podle pravidel vědy a umění, jak se patří, jak má být, odborně správně
LEITBILD*vzor pro chování člověka (např. Ježíš Kristus pro křesťany), ideál, vize
LEITMOTIV*hlavní, vedoucí motiv, základní myšlenka
LENIENČNÍ CHYBA*chyba ze shovívavosti
LEPRA*malomocenství
LEPTOSOMNÍ TYP*štíhlý, vytáhlý až astenický
LESBICKÁ LÁSKA*ženská homosexualita
LESE (LÉZE)*poškození, organická porucha
LETALITA*úmrtnost
LETARGIE*stav dlouhodobého útlumu, hluboký chorobný spánek, blížící se stavu bezvědomí; celková netečnost, ochablost, otupělost
LETORA*vrozená složka povahy (osobnosti)
LEUKÉMIE*zhoubné krevní onemocnění
LEVIS*lehký
LEXEMIZAČNÍ období etapa vývoje řeči mezi druhým a třetím rokem
LEŽ*vědomé, uvědomělé porušení pravdy
LIBER*svobodný, volný
LIBERÁLNÍ*snášenlivý, svobodomyslný
LIBERÁLNÍ ŘÍZENÍ*vedoucí se vyhýbá rozhodování kdykoliv je to možné a nechává své podřízené, aby se rozhodovali samostatně
LIBIDINÓZNÍ*týkající se libida
LIBIDO*žádost, náruživost, pohlavní pud, psychická energie vůbec (C. G. Jung)
LIBRI PROHIBITI zapovězené, zakázané knihy
LIEN*slezina
LIMIT*meta, vymezení
LINEÁRNÍ*přímý, přímočarý
LINGVODIDAKTIKA teorie a praxe učení a vyučování jazyků, dříve metodika vyučování mateřskému jazyku i cizím jazykům
LINGUA*jazyk
LINGUA COSMICA (LINCOS)*teorie obecné znakové soustavy (Freudenthal), která by umožnila univerzální komunikaci s jinými civilizacemi v kosmickém měřítku
LINKA NADĚJE*psychologická a psychiatrická první pomoc po telefonu, poradenství v nočních hodinách
LINKA PRVNÍ POMOCI*partnerské, rodinné a dětské problémy
LIPOTHYMIE*krátká mdloba, bezvědomí
LMD lehká mozková dysfunkce, deficit pozornosti, kolísavá mentální výkonnost, závada či porucha ve smyslu hyperaktivity, v současné době se vedle LMD používá též diagnóza ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder)
LOBECTOMIE*mozková operace v oblasti čelního laloku; vede k redukci vyšších intelektových výkonů, především produktivního a tvořivého myšlení
LOBBY*nátlakové skupiny, snažící se ovlivnit např. poslance, legislativu s cílem prosadit něčí zájmy
LOBUS*lalok
LOCOFOBIE*chorobný strach z určitého konkrétního místa
LOCUS*místo /např. na chromosomu, kde je umístěn určitý gen/
LOCUS OF CONTROL*umístění vlivu, řízení; může být internalistické (ve vlastní osobnosti, která ovlivňuje sebe i okolí) nebo externalistické (mimo vlastní osobnost, kdy člověk není schopen ovlivnit sebe ani okolí)
LOGISTIKA nauka o organizaci dopravy, ubytování a zásobování (původně vojska) za použití moderních matematických metod
LOGOFOBIE*chorobný strach z vlastního mluveného projevu
LOGOPATIE*vady a poruchy řeči
LOGOPED*speciální pedagog zabývající se nápravou řeči
LOGOPEDICKÁ AMBULANCE*poradna pro nápravu vad řeči
LOGORACE*nepřetržité mluvení
LOGOREA*chorobná epičnost, žvanivost (často bezobsažná)
LOKALIZACE místní určení, omezení na určité místo, poloha
LOKÁLNÍ místní
LOKOMOCE nepřetržitý pohyb ve smyslu změny místa
LONGITUDINÁLNÍ dlouhodobý (podélný), např. výzkum
LONGILIGNÍ TYP s převládajícími délkovými proporcemi
LONGUS dlouhý
LOWER MANAGEMENT řízení na základním stupni, operativa
LUCIDNÍ jasný, s jasným vědomím
LUCIDNÍ SNY částečně řízené sny, programování toho, co by se člověku mělo zdát
LUDOTERAPIE léčba hrou
LUES (zkratka LU) příjice, syfilis
LUKUBRACE pění chvály
LUMBAGO ústřel, náhlá bolest v bederní krajině
LUMBÁLNÍ bederní
LUMEN světlo
LUMEN MUNDI světlo světa (např. J.Kristus)
LUNÁRNÍ vztahující se k měsíci
LUNATISMUS náměsíčnictví, somnambulismus
LUXACE vymknutí kloubu
LYMFA míza v živočišném organismu
"LYMFATICKÁ" OSOBNOST člověk, který nemá mnoho fyzické energie, který je pasivní a měkký, jehož afektivní reakce, jakož i obecná aktivita je pod normálem
LYMFATICKÝ mízní
LYSSA vzteklina
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:47 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:54 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama