Slovník věd o člověku - G

8. prosince 2008 v 14:29 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
G
GALENIKA léčiva vyráběná z drog v přírodním složení
GALTONOVY ZÁKONY zákon o filiální regresi (zvrat k průměru u dětí z rodičů s extrémně vyvinutými znaky, např. výškou těla) a zákon o dědičném podílu předků
GALVANOTROPISMUS reakce organismu, který byl podroben působení elektrického proudu
GAMBLÉRSTVÍ herní závislost, chorobné , patologické hráčství
GAMBLING hráčství na hracích automatech
GAMETA*pohlavní buňka
GAMETOGENESE*vývoj pohlavních buněk
GAMMACISMUS*porušená výslovnost hlásky g
GAMOFOBIE*chorobný strach z manželství
GANGRÉNA*sněť
GANSERŮV SYNDROM*mrákotný stav lehkého stupně (častý u vězňů) s pseudodemencí
GARANCE (-IE)*záruka
GAS generální (všeobecný) adaptační syndrom (podle H. Selye)
GASTRALGIE*žaludeční křeče
GASTRITIS*zánět žaludeční sliznice
GASTROINTESTINÁLNÍ*týkající se trávící trubice
GASTROPATIE*obecný název pro onemocnění žaludku
GAUDIUM ET SPES*radost a naděje
GAUSSOVA KŘIVKA*grafické vyjádření zvonovitého tvaru, kde nejčastěji je zastoupena střední (průměrná) hodnota a od ní symetricky na obě strany hodnoty nižší a vyšší. Týká se např. tzv. normálního rozložení inteligence v populaci.
GAY*čti gej, mužský homosexuál
GELOLEPSIE*záchvat smíchu
GEMBLERSTVÍ závislost na herních automatech, patologické hráčství, intenzivní puzení ke hře
GEN*jednotka genetické informace pro jeden znak
GENDER ( z angl. čti džendr) ,, sociální rod", který se váže na uplatňování společenských rolí muže a ženy na rozdíl od pohlavní diference (angl.sex), která je vymezena biologickými rozdíly muže a ženy
GENDER IDENTITA uvědomování si příslušnosti k svému pohlaví (utváří se asi od dvou let)
GENEALOGIE*bádání o rodové posloupnosti, rodopis, historie původu jedince
GENERACE*pokolení
GENERAČNÍ DEPRESE*sklíčenost typická pro jistá věková období
GENERAČNÍ TRANSFER přenos, obměna, předávání zkušeností, kladných a záporných způsobů chování a prožívání z jedné generace do druhé (např. z generace rodičů do generace dětí)
GENERALIZACE*zobecňování, myšlenkové spojení znaků předmětů, činností a jevů, které jsou pro ně společné
GENERATIVITA*potřeba, zájem o plození, rozmnožování a vedení příští generace. Chybí u extrémních individualistů a psychopatů s nadměrnou egoistickou sebeláskou
GENERICKÝ*rodový
GENETICKÁ PAMĚŤ strukturní druhová paměť, která zabezpečuje stálost biologických forem a funkcí a je i podkladem instinktivního chování, které má vliv na udržení života
GENETICKÝ*dědičně podmíněný, týkající se dědičnosti
GENETIKA*nauka o dědičnosti
GENEZE*původ
GENITÁLIE*pohlavní ústrojí
GENIUS LOCI*ráz, obraz příslušného místa, země, národa, jeho atmosféra, jeho kolorit
GENOCIDA*hromadné vyhlazování určitých národnostních, kmenových, rasových, náboženských skupin lidstva
GENOMOTIV*vrozená pohnutka
GENOTYP*původní, vrozený typ
GENTLEMAN*úspěšný a zdatný jedinec, cíl výchovy podle Johna Locka (1632 - 1704)
GENUA RECURVATA*prohnutá kolena
GENUA VALGA*abnormální zakřivení dolních končetin do tvaru "X"
GENUA VARA*abnormální zakřivení dolních končetin do tvaru "O"
GENUINNÍ*přirozený, vrozený
GENUS*rod
GEOFÁGIE*pojídání půdy, hlíny, bláta
GERENTOLOGIE*nauka o stáří, stárnutí organismů
GERIATRIE*nauka o chorobách stáří a jejich léčení
GERONTOFILIE*eroticko-sexuální náklonnost ke starým osobám
GERONTOPEDAGOGIKA*věda o výchově a vzdělávání starých lidí
GESTACE*těhotenství, březost (u zvířat)
GESTALT (z němčiny)*tvar, celek, postava, osobnost, struktura
GESTALTISMUS*psychologický směr - vykládá duševní jevy podle celostních principů, z nichž nejdůležitější je princip, že celek je více než souhrn částí, které jej tvoří
GESTALT TERAPIE*tvarová léčba, kterou založil F. Pearls, původně německý psychoanalytik. Léčebný cíl Pearlse je scelení vnitřních rozporů a posílení autentické "celostní" osobnosti, skryté za fasádou společenských rolí
GESTIKA*studuje pohyby rukou, které nahrazují slovní projev
GIBBUS*hrb
GIGANTISMUS*nadměrný vzrůst
GLOBÁLNÍ A SELEKTIVNÍ PORUCHA PAMĚTI*neschopnost vštípit si nové události do paměti; ztráta vzpomínek staršího data (např. z dětství); ztráta vzpomínek z poslední doby
GLOBÁLNÍ SEBEHODNOCENÍ*všestranné úvahy o sobě samém
GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ INTELEKTU*stejná globální úroveň intelektu se může u jednotlivce lišit svou strukturou; může mít rozmanitý poměr úrovně jednotlivých schopností
GLOSA*poznámka, stručné vysvětlení, krátký výklad, komentář k aktuální události
GLOSEKTOMIE*chirurgické odstranění jazyka nebo jeho části (např. při rakovině)
GLOSODYNIE*bolestivé pocity (nejčastěji palčivé) na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi, ale i při nedostatku některých vitamínů nebo železa
GLOSOLALIE*úmyslné vytvoření nového jazyka
GLOSOPLEGIE*obrna jazyku
GLOSOSPASMUS*křeč svalstva jazyka
GLUTEÁLNÍ*hýžďový
GLYFY*pečeti
GLYKOSURIE (též GLUKOSURIE)*vylučování cukru močí
GNOSEOLOGISMUS*filosofický směr absolutizující význam poznání
GNOSEOLOGIE*nauka o poznávání, teorie poznání
GNOTHI SEAUTON (řec.) poznej sám sebe, latinsky nosce te ipsum
GNOZE*rozpoznávání, poznávání
GOETHŮV TROJÚHELNÍK*barevný trojúhelník, jehož vrcholy tvoří barva červená, žlutá a modrá
GOLEMOVSKÝ EFEKT*vyskytuje se často při výchově. Např. učitelé někdy dělají všechno, aby se to, co od dítěte očekávají, opravdu projevilo. Toto očekávání může být nejen pozitivní (pak jde o tzv. Pygmalionský efekt), ale i negativní, a to je právě Golemovský efekt..
GONADOTROPNÍ*působící na zárodečné žlázy
GONOREA*kapavka (pohlavní choroba)
GRACILNÍ*křehký, jemný, slabý
GRADACE*stupňování, postupné zesilování
GRADIENT TRANSFERU*šíře přenosu
GRADOVANÁ AGRESIVITA*stále důraznější prosazování vlastních práv (skutečných i domnělých) až do agrese
GRADUOVANÝ*s ukončeným vysokoškolským vzděláním
GRADUS*stupeň, hodnost
GRAFICKO-MOTORICKÁ HALUCINACE*zdánlivý vjem bez vlastní vůle píšící ruky
GRAFO -*předpona vyznačující vztah ke psaní
GRAFOLOGIE*obor vyvozující duševní vlastnosti člověka z jeho písma
GRAFOMANIE*chorobná psavost
GRAFOMOTORIKA*pohybová způsobilost pro grafický výraz, psaní, kreslení apod.
GRAFOSPASMUS*písařská křeč
GRAFOTERAPIE*druh psychoterapie, který je založen na speciálním tréninku písma
"GRAMATIKA" MYŠLENÍ*metodologické postupy, logické principy, obecné kategorie
GRAMATIZAČNÍ ETAPA období vývoje řeči mezi třetíma čtvrtým rokem
GRAND MAL*velký (epileptický) záchvat
GRATIFIKACE*vděčnost
GRAVIDA*těhotná
GRAVIDITA*těhotenství
GRAVIS*těžký
GRIEF COUNSELING poradenská intervenční péče při smutku, zármutku, žalu, trápení se, ztrátě (např. při úmrtí blízkého člověka, propuštění ze zaměstnání)
GROSSO MODO*celkem, zhruba
GROUNDING základní ,,uzemnění", uspokojení elementárních existenciálních potřeb. Při jeho nedostatku člověka jakoby ztrácel půdu pod nohama, je neklidný.
GROUP MIND*skupinová mysl; je vyjádřením přesvědčení, že interakce jednotlivců, jednotlivých myslí vede ke společnému způsobu myšlení, cítění, chtění, který není totožný s myšlením, cítěním a chováním jednotlivce ani součtem myšlení, cítění a vůle jednotlivců
GROUP THINK*skupinové myšlení
GRUPA*strukturovaný lidský soubor, jehož elementy se vzájemně ovlivňují; skupina
GRUPOVÁNÍ*tvarový (celostní) proces strukturalizace figury a pozadí
GURU duchovní vůdce
GUSTATORICKÝ týkající se chuti, chuťový
GYMNOFOBIE*chorobný strach z nahého těla, odpor k němu
GYMPOR*zkratka pro gynekologické a porodnické oddělení nemocnice
GYNEKOLOGIKA*prostředky užívané při ženských chorobách
GYNEKOMASTIE*zvětšení prsních žláz u mužů
GYNOFOBIE*strach z žen
GYNOSPERMIE*spermie nesoucí chromosom X
GYROTUS*pruhovaný
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:50 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:55 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama