Slovník věd o člověku - F

8. prosince 2008 v 14:31 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
F
FABULACE podávání smyšlené historky tak, jako kdyby byla reálná
FACE LIFT plastická operace obličeje
FACIÁLNÍ lícní, obličejový, tvářový
FACIES obličej, tvář, plocha, vnější plocha
FACIES HIPPOCRATICA Hippokratova tvář; obličej s propadlými tvářemi nichž vystupují lícní kosti a špičatý nos, na čele je studený pot (např. při vážných příhodách břišních, resp. přímo při umírání); metaforické označení společnosti na pokraji rozkladu
FACILITACE usnadnění, ulehčení, nápomoc, podpora, zesílení výkonu
FACILITÁTOR povzbuzovač, usnadňovač, oživovač, odborník na moderování diskuze, panelu, rozhovoru, odpovídá za průběh procesu, nikoliv za obsah
FACILITY MANAGEMENT (z angl.) řízení podpůrných (servisních) činností vztahujících se k primárním či základním činnostem firmy (společnosti)
FACHIDIOT odborník, který ví mnoho pouze o velmi úzkém tématu
FAKTOLOGICKÝ shromažďující a popisující fakta
FAKULTATIVNÍ nepovinný, nezávazný
FAMILIÁRNÍ rodinný
FAMILIA SIMPLEX jednoduché až primitivní rodinné prostředí
FANTASMAGORIE přelud, výplod fantazie
FANTAZIE*obrazotvornost, schopnost živé, tvořivé představivosti
FANTOMOVÉ POCITY AMPUTOVANÝCH*člověk s amputovanou končetinou cítí v odňaté části různé bolesti aj. senzace
FARMACIE*obor zabývající se přípravou léků
FARMAKOPEA*lékopis, speciální seznam léků
FARMAKOPSYCHOLOGIE*nauka o vlivu léčiv na psychiku
FARMAKOTERAPIE*léčba pomocí léků
FARYNX*hltan
FASCINOVAT*uchvacovat, zaujmout, oslňovat
FATALISMUS*vize v neodvratný osud
FATÁLNÍ*osudový, přeneseně smrtící
FATICKÝ*týkající se mluvy, řeči
FAVORIZACE*nadržování (např. někteří examinátoři muži nadržují studentkám, přičemž studenty hodnotí přísněji), chyba ze shovívavosti, systémová tendence nadhodnocovat určité posuzované osoby
FÁZE UČENÍ*1. kognitivní = pochopení 2. exercitivní = zapamatování
FEBRILIE*horečnatý stav
FEBRILNÍ*horečnatý
FEBRIS*horečka
FEDORA zkratka pro Forum Européen de l´Orientation Académique, které zastřešuje všechny obory vysokoškolského poradenství
FEEDBACK*zpětná vazba
FEMINA*žena
FEMINITA*ženskost
FEMINIZACE PRACOVNÍ SÍLY*značně stoupající podíl žen na celkové pracovní síle. Je to významná demografická změna.
FENOMÉN*jev, příznak, znamení, vyšetřovací zkouška
FENOMENÁLNÍ ANALÝZA*rozbor lidského chování z hlediska vnějšího pozorovatele
FENOMENOLOGICKÝ*zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující jevy
FENOMOTIV*motiv získaný v průběhu individuálního vývoje
FENOTYP*typ získaný v průběhu individuálního vývoje
FERMENTACE*kvašení, chemická reakce za přítomnosti enzymů
FERTILITA*plodnost, schopnost ženy porodit životaschopné dítě
FERTILIZACE*oplodnění
FETUS*plod
FIALOVÁ HODINA*čas před tím, než jdeme spát (vhodná pro intimní rozhovor, příjemnou hudbu atp.)
FIBRILA*jemné vlákenko svalových, nervových a vazivových buněk
FIBROM*novotvar vycházející z vazivové tkáně
FIBRÓZA*zmnožení vaziva v určitém orgánu na úkor funkční tkáně
FIDELITA*věrohodnost
FIGURATIVNÍ JAZYK obrazný, metaforický, jinotajný
FIKCE*výmysl, smyšlenka, pomyslný jev
FILIACE*posloupnost, závislost
FILIÁLNÍ*dceřinný
FILO -*řec. původu: milý, přítel; označující náklonnost, zálibu
FINÁLNÍ*konečný, závěrečný, směřující ke konečnému cíli, účelný, mezný
FINESA*jemný odstín
FINGOVANÝ*předstíraný, padělaný
FIXACE*upevnění, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí, ulpění na určitém stadiu
FIXNÍ*stálý, pevný, jistý
FIXNÍ IDEA*utkvělá myšlenka
FIXOVANÁ ŘEČ etapa po šestém roce věku
FLASHBACK záblesk, záběr minulosti při němž se člověk chová tak, jakoby v minulosti prožitá např. nepříjemná událost se udála znovu , též po déletrvající drogové abstinenci dochází někdy k subjektivnímu prožitku intoxikace bez toho, že by ve skutečnosti člověk drogu znovu požil, jde v tom případě o krátkodobou psychickou poruchu
FLATULENCE*zvýšený odchod střevních plynů konečníkem
FLEGMA*hlen, slizniční sekret
FLEGMATIK*typ, druh temperamentu, projevující se např. introverzí, psychonervovou stabilitou, vyrovnaností, klidem, vytrvalostí
FLEXE*ohnutí, skrčení
FLEXIBILITA*ohebnost
FLEXIBILITAS CEREA*vosková ztuhlost i ohebnost, katalepsie, "nástava", přetrvávání v nezvyklé póze, často namáhavé a končící vyčerpáním
FLEXIBILNÍ*pružný, ohebný, opak rigidního
FLEXOR*sval, který provádí ohnutí v určitém kloubu
FLORIDNÍ*kvetoucí, aktivní (průběh nemoci)
FLUKTUACE*střídání (např. zaměstnání); změna, kolísání
FOBIE*chorobný strach (např. před zvířetem, malým prostorem, tmou, pavouky, před těhotenstvím)
FOBOFOBIE*strach z vlastního strachu
FOCUSING*zakotvené prožívání
FOKÁLNÍ TERAPIE*léčba zaměřená na základní vnitřní konflikt nemocného, pracující jen s pozitivním přenosem; bývá podstatně kratší než klasická psychoanalýza
FOETOR*zápach
FOKÁLNÍ*ložiskový
FOKUS*ohnisko, ložisko
FOLIE A DEUX*indukovaná duševní choroba, šílenství ve dvou, kteří jsou v těsném kontaktu
FONAČNÍ TIK*např. nefunkční odfrkávání
FONÉM*hláska, která je v daném jazyce významotvorná (např. náš - máš - váš - dáš)
FONIATRIE*věda zabývající se studiem, diagnostikou a léčbou vad a chorob hlasu
FONISMUS sluchový klam, iluze slyšení bez reálného podnětu
FONO -*z latiny, v cizích složených slovech značí vztah ke zvuku
FONOMANIE*chorobná touha vraždit
FORENZNÍ*PSYCHOLOGIE aplikovaná psychologická disciplina zabývající se expertizními psychologickými činnostmi (zejména znaleckými posudky) pro oblast trestního, občanského a rodinného rpáva, pro soudy, policii, kriminální službu
FORSÍROVÁNÍ*zesilování (určitého výrazu), napomáhání
FORTIS*silný
FOTISMUS*světelný vjem, způsobený v oku z neoptických příčin (např. po požití drog)
FOTODERMATÓZA*kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků
FOTOFOBIE*světloplachost
FOTOPICKÝ*týkající se vidění za světla
FOTOSENZITIVITA*zvýšení citlivost kůže na sluneční záření (může být zaviněná i léky)
FOTOTERAPIE*léčba světlem
FOVEÁLNÍ VIDĚNÍ*přímé vidění
FRAGILITA*křehkost
FRAGMENT*zlomek
FRAGMENTÁRNOST PŘEDSTAV*představy na rozdíl od vjemů odrážejí pouze nápadné vlastnosti předmětů, jevů a činností, detaily většinou chybí
FRAKTURA*zlomenina
FRAPANTNÍ*nápadný, do očí bijící
FREKVENCE*častost, četnost
FREMITUS*chvění
FRENETICKÝ STAV*stav silného vzrušení, nadšení, třeštění
FRENOLOGIE*nauka o poznávání duševních schopností z tvaru lebky (ve vědecké psychologii se tvrzení frenologie většinou nepřijímají)
FRIGIDITA*chladnost
FRIKCE*tření
FRIVOLNOST*lehkovážnost
FRONTÁLNÍ*čelní
FROTÉRSTVÍ vzrušování se třením s anonymními objekty v tlačenicích
FRUKTIFIKACE zužitkování, vytěžení něčeho prospěšného
FRUSTNÍ*nedostatečný, neúplný
FRUSTRABILITA stupeň a úroveň odolnosti vůči handikapujícímu prožívání zklamání, neuspokojení potřeb a zmaření plánů
FRUSTRACE*překážka znemožňující dosažení nějakého cíle a uspokojení potřeby, zklamání
FRUSTRAČNÍ TOLERANCE*úroveň snášenlivosti vůči zátěžím (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchům, stresu apod.)
FT (zkratka)*fototerapie (léčba světlem, např. poporodní žloutenka se léčí modrým světlem)
FTÍZA*plicní tuberkulóza, souchotiny, "úbytě" (starý název)
FUNKCE*činnost nebo proces závisející na určitém celku a mající ve vztahu k existenci tohoto celku určitý smysl
FUNKCE RODINY biologicko-reprodukční, pečovatelská, ekonomicko-zabezpečovací, emocionální, socializačně-výchovná
FUNKČNÍ ONEMOCNĚNÍ, FUNKCIONÁLNÍ PORUCHA*postihující jen některou činnost bez anatomických změn orgánu, tkáně
FUNKČNÍ RODINA dobře plní své základní funkce
FUNKČNÍ VLASTNOST rys osobnosti adekvátně projevovaný, tedy ani maximální, ani minimální
FUROR*běs, zuřivost
FURUNKL*nežit, hnisavé onemocnění kůže
FUTUROCENTRICKÁ BYTOST*osobnost zaměřená do budoucnosti
FUTUROLOGIE*věda o budoucnosti
FYLAXE*obrana (z řeckého fylakos = strážce)
FYLOGENEZE*nauka o vývoji druhů; fylogeneze psychiky pojednává o vývoji a zvláštnostech duševna (psychiky) u různých živočichů
FYTOBALNEOTERAPIE*léčení bylinnými koupelemi
FYTOPSYCHOLOGIE*souhrn názorů snažících se dokázat u rostlin projevy podobné lidským duševním projevům
FYTOTERAPIE*léčba účinnými látkami z rostlin
FYZICKÝ ABSTINENČNÍ SYNDROM vyskytuje se často u drogových závislostí, např.: bolesti svalů a kloubů, rozšířené zorničky, slzení, zvýšená potivost, zívání, nespavost, zvýšená teplota, návaly na zvracení,zácpa, průjem, křeče, epileptický záchvat
FYZIATRIE*léčba přírodními a fyzikálními prostředky (např. vodou, klimatem)
FYZIOGNOMIKA*poznávání duševních vlastností z výrazu tváře
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MarleneAnthony33 MarleneAnthony33 | E-mail | Web | 23. března 2012 v 15:37 | Reagovat

I received my first <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> when I was 32 and that supported me a lot. Nevertheless, I require the auto loan over again.

2 Denniscen Denniscen | E-mail | Web | 23. října 2017 v 11:18 | Reagovat

Do My Homework - EssayErudite.com

I can't <a href=https://essayerudite.com/do-my-homework/>do my homework</a> alone - that is not a problem anymore. EssayErudite.com will always be by your side whenever you call for writing help.
EssayErudite represents a pool of native-speaking editors, proofreaders, instructors and writers to handle any writing task by the deadline.

I need assistance to <a href="https://essayerudite.com/do-my-homework/" />do my homework</a>

Do My Homework - https://essayerudite.com/do-my-homework/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama