Slovník věd o člověku - C,Č

8. prosince 2008 v 14:38 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
C
CAMPUS areál
CAN zkratka pro syndrom týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte (z angl. Child Abuse and Neclect)
CANABIS SATIVA konopí seté obsahující kanabinoidy
CANISTERAPIE léčba a rozvoj osobnosti (např. mentálně retardovaného dítěte) pomocí kontaktu se psem
CAPUT hlava
CARCINOMA rakovina
CARCINOFOBIE strach z rakoviny
CARIES zubní kaz
CARPE DIEM! "užij dneška!"
CASE STUDY případová studie
CASTITAS cudnost
CASUS SOCIALIS výchovná zanedbanost, sociální defektní rodina, sociální případ
CATARACTA šedý zákal oka
CAUDALIS v dolní, vztahující se k dolní části těla
CAUSA příčina
CAUSA EXEMPLARIS příčina vzorová
CAUSA FINALIS příčina účelová
CAUSA MORTIS příčina smrti
CAVE pozor
CAVUM dutina
CEFALGIE bolesti hlavy
CELER*rychlý
CELIBÁT bezženství, zachovávání tzv. sexuální čistoty, svobodný stav
CELLULA*buňka
CENOTOFOBIE*chorobný strach z čehokoli nového
CENSUS metoda sběru dat, v níž se do zkoumání zahrnují všechny jednotky populace. Jde o tzv. totální výběr. Používá se např. při sčítání lidu
CENTERING prožitek tělesného i duševního středu , psychické opory v sobě , centrální podmínka adekvátní či optimální psychické stability
CENTRACE*soustředění vnímání na jednu část zorného pole (na tzv. figuru). To, co vnímáme nejasně, je tzv. pozadí. Figura se za určitých okolností může stát pozadím a naopak. Centrací se vysvětlují mnohé optické i jiné klamy
CENTRÁLNÍ LIMITNÍ TEORÉM proměnná (např. výška či hmotnost), pokud vznikla jako součet velkého počtu efektů nezávisle působících příčin, má přibližně normální rozdělení nazývané též Gaussovo rozdělení, tj. rozdělení zvonovitého tvaru
CENTRÁLNÍ SYMPTOMY významné příznaky příznačné pro normální nebo abnormální chování a prožívání
CENTRÁLNÍ TENDENCE*skon držet se při hodnocení tzv. "zlatého středu"
CENTRE INTERNATIONAL DE L ENFANCE*mezinárodní dětské centrum v Paříži, které zkoumá děti somaticky, psychologicky a sociálně
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI*komplexní vyšetřování žadatelů o adopci a pěstounskou péči, jejich výběr a poradenské služby, sledování vývoje dětí v pěstounské péči
CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI*práce s dysfunkčními a sociálně slabými rodinami. Týdenní pobyty pro osamělé matky, víkendová setkání rozvedených matek s dětmi, svépomocné skupiny rozvedených. Vzdělávací programy, programy pro snoubence, klub maminek na mateřské dovolené.
CENTRUM SECURITATIS hlubina bezpečnosti, mystická opora; název náboženského a filozofického spisu J.Á. Komenského z roku 1633 o opoře trpícího člověka spočívající ve víře v Boha, přeneseně hledání opory v sobě samém, ve vnitřní síle, v osobní zdatnosti a důstojnosti
CENTRUM SOCIÁLNÍ PREVENCE*poradenské a resocializační centrum pro občany sociálně nepřízpůsobivé
CEPHALO-*z řec. kefalé = hlava
CERCLAGE*viz cerkláž
CEREBELÁRNÍ*týkající se mozečku
CEREBRÁLNÍ*mozkový
CEREBRASTENIE POSTTRAUMATICKÁ*projevuje se např. návaly vzteku, resp. úzkosti, poruchami vštípivosti paměti a koncentrace pozornosti, depresivními stavy, snížením psychomotorického tempa atp.
CEREBROPATIE*organické poškození mozku
CEREBROSPINÁLNÍ*mozkomíšní
CEREBROSPINÁLNÍ LIKVOR mozkomíšní mok chránící mozek a míchu před nárazy a prudkými pohyby, aby nedošlo k poranění mozku a míchy
CERKLÁŽ*sešití ("zdrhnutí") děložního hrdla, hrozí-li potrat
CERTIFIKÁT osvědčení, diplom
CIBOFOBIE*chorobný strach z jídla
CILIÁRNÍ*týkající se řas
CIRCULUS VITIOSUS*uzavřený kruh, bludný kruh
CIRCUMCIZE*obřízka předkožky mužského pohlavního údu
CIRHÓZA*ztvrdnutí orgánu, zmnožení vaziva
CIRKADIÁNNÍ*trvající přibližně den, opakující se přibližně jednou denně
CIRKANUÁLNÍ RYTMUS s délkou cyklu trvající přibližně jeden rok
CIRKULÁRNÍ CHOVÁNÍ*duševně nezdravý učitel má vliv na duševní zdraví svých žáků
CITO*lat. rychle
CIVILIZOVANÝ*společenský, opak barbarského
CIVITAS*obec, stát
CNS (zkratka)*centrální nervová soustava (mícha a mozek)
COITUS*soulož
COLOMBO EFEKT*dělat ze sebe hloupého je někdy považováno za chytrý postup
COMMON SENSE*zdravý rozum
COMMOTIO CEREBRI*otřes mozku
COMMUNIS*společný
COMPLEXIO BONI ET MALI* sjednocení dobra a zla
CON-*lat. spolu
CONCORDIA*družstvo katolicky věřících - pečovatelská a ošetřovatelská služba placená klienty v návaznosti na výši jejich důchodů; svornost
CONDITIO SINE QUA NON*podmínka, bez které je daná věc nemožná
CONGENITALIS*vrozený
CONIUNCTIO OPPOSITORUM*sjednocení protikladů
CONSORTIUM NATURAE DIVINAE*povýšení člověka do nadpřirozeného řádu
CONTUSIO CEREBRI*zhmoždění mozku
COPING*vypořádání se s něčím značně obtížným, zvládání něčeho nepříjemného, náročného
COPINGOVÉ STRATEGIE zvládací způsoby, např.aktivní - pasivní, zaměření na problém nebo na emoci, vyhnutí se zátěži, příklon - odklon, netečnost, útok, humor a tvořivost, vyhledání sociální opory
COPROLALIE*puzení vyslovovat obscénní (nestoudná) slova
COPROPHAGIE*pojídání stolice
CORNEA*rohovka
CORPUS IURIS JUSTINIANA soubor práva Justiciánova
CORTEX*kůra (např. mozku, nadledvin)
CRANIUM*lebka
CREAMING (angl.) doslova sbírání smetany, proces vybírání nadprůměrných talentovaných žáků do výběrových škol
CSI Coping Strategy Inventory (Tobinův inventář copingových strategií)
CSVŠ Centrum pro studium vysokého školství se sídlem v Praze
CT počítačová tomografie
CUI BONO*komu to bude dobré, komu to bude sloužit, tzv. Ciceronova otázka
CUTIS*kůže
CYKLOFRENNÍ PSYCHÓZA*zvláštní druh duševního onemocnění, totéž co manio-depresivita neboli maniomelancholie (střídání fází chorobně rozjařené nálady a nálady patologicky smutné)
CYKLOIDIE*sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami, apatií, a to výraznější než u cyklotýmie
CYKLOTÝMIE*cyklické střídání smutné nálady a nálady veselé, střídající se nálady deprese (např. snížená energie a aktivita, nespavost, redukce sebedůvěry, samotářství, pesimismus) a hypománie (např. zvýšená energie a aktivita, snížená potřeba spánku, vzestup sebedůvěry, zvýšená družnost, optimismus
CYPRIDOFOBIE*chorobný strach z jakékoliv sexuální aktivity, resp. z pohlavních chorob
CYSTALGIE bolest vycházející z močového měchýře
CYSTITIDA*zánět močového měchýře
CYTOLYSA*rozpad buněk
CYTOSTATIKA*látky zastavující růst buněk (nádorových)
Č*
ČASOVÁ DISTORZE zkomolené vnímání času
ČČK (zkratka)*Český červený kříž
ČICHOVÉ HALUCINACE*zdánlivý vjem pachu či vůně (nejčastěji nepříjemného zápachu)
ČIVOST*schopnost organismu přijímat podněty z vnějšího prostředí
ČIVOST ZRAKOVÉHO ANALYZÁTORU*zahrnuje vrozenou citlivost pro linii, pro proporci, tvar, světelné odstíny, pro kolorit, pro rytmus
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ZdenekV ZdenekV | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 21:23 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama