Představivost a obrazotvornost

6. prosince 2008 v 9:23 | Prof. PhDR. Rudolf Kohoutek, CSc.
Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost (Albert Einstein)
Obrazotvornost rozhoduje o všem, je původcem krásy, spravedlnosti a štěstí, tedy všeho, čeho si svět cení (Blaise Pascal).
Člověk užívá své fantazie (obrazotvornosti) k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání (Sigmund Freud).
Všechno, co je v současnosti dokázáno, bylo v minulosti pouhou představou
(William Blake).

Základní třídění představ je na představy vzpomínkové (paměťové) a fantazijní.

Vzpomínková představa je vybavený obraz předmětu nebo jevu na základě dříve vnímané skutečnosti uchované v paměti. Je to psychický proces mentální reprezentace dřívějších vjemů.
Poměrně často se vzpomínkové představy třídí např. na zrakové (vizuální), sluchové (auditivní), pohybové (motorické), prostorové, hmatové (taktilní), čichové (olfaktorické), chuťové (gustatorické). Některé představy mohou být pro člověka dominantní.
Představy úzce souvisejí především s pamatováním. Ovlivňují vnímání, poskytují materiál pro vytváření obrazů předtím nikdy nevnímaných, tj. imaginace, obrazotvornosti či fantazie, pro tvoření pojmů, vyvolávají určité city apod.

Jsou popisovány tzv. ,,asociační zákony" usnaďnující vybavování představ. Jsou to např. :
dotyk, styčnost (kontiguita) v prostoru,
dotyk (kontiguita) v čase,
podobnost,
kontrast,
novost (aktuální představy se vybavují snadněji),
častost (často se opakující představy se vybavují lépe),
živost (to nás silně emočně zaujalo se vybavuje snadněji).

Fantazijní představa se od vzpomínkové (pamětní) představy liší tím, že je inovační, novější, ovlivněna nápadem, tvořivostí. Zkušenost zde vždy není rozhodující. Fantazijní představa mívá inovačně rekonstruční i konstrukční ráz.

Obrazotvornost (fantazie, obrazivost) znamená schopnost a dovednost vytváření obrazů, imaginací, fantasm a představ předtím nikdy nevnímaných.
Český psycholog Josef Viewegh ( 1928-2003) označil za primární funkci fantazie schopnost jedince ,,emancipovat se " od objektivní reality tím, že vytvoří zvláštní prožitkové fantazijní struktury, které realitu mohou přesahovat, přetvořit ji v intencích vlastních cílů a záměrů.
Na jedné straně přitom může fantazie svými subjektivními přístupy zkreslovat informace a realitu, na druhé straně může být zdrojem kreativity (fantazie tvůrčí, konstrukční). Zvláštním druhem fantazie je vize a lucidní snění.

Vize je určitá představa, či obraz v mysli týkající se budoucnosti, toho kam směřujeme, co bychom chtěli vytvořit, cílů kterých bychom chtěli dosáhnout.Vize znamená představu toho co by v budoucnosti mělo být. Vizi můžeme jinými slovy popsat jako ideální stav něčeho příštího, budoucího (např. rozvoje pracoviště ve kterém člověk pracuje).

Lucidní snění je částečně bdělé, vědomé, uvědomělé a vůlí parciálně ovlivnitelné pozitivní nebo i negativní snění např. o vlastní budoucnosti.

Ve srovnání s vjemy bývají často imaginace a představy:
- méně jasné (např. představy barev předmětů jsou matné);
- méně zřetelné (např. představa kytice je nepřesná v porovnání s vjemem kytice);
- úryvkovité, fragmentární - odrážejí obyčejně jen nápadné vlastnosti předmětů, kdežto detaily jim chybějí;
- nestálé (vnímat můžeme určitý předmět i několik hodin, avšak trvání představy můžeme počítat jen na vteřiny);
- chybí jim přesvědčení o skutečnosti (představíme-li si např. dům, víme, že jde jen o představu a ne o vjem domu).
Tyto vlastnosti představ platí obecně pro většinu lidí.
Ve výjimečných případech však se např. u některých dětí i dospělých (např. umělců) může představa velmi blížit vjemu (tzv. eidetická vloha).

Představy pamětní i fantazijní mají velmi důležitou úlohu při regulaci činnosti, chování a prožívání.
Obrazotvornost, imaginaci je možno třídit na různé druhy.
Uvádíme třídění imaginace podle francouzského psychologa Th. Ribota ( 1839-1916):

1. Plastická, materiální (podobá se skutečnosti).
2. Difluující se (rozbíhající se, odklánějící se od reality).
3. Mystická (její obsah má spirituálně symbolický ráz).
4. Vědecká (domyšlení a dopracování nápadů, konstrukcí, kreací).
5. Praktická a mechanická (mající v obsah u fyzické předměty a objekty)
6. Komercionální (aplikovatelná v obchodních procesech).
7. Utopická, zaměřená na vize budoucnosti, na to, co by mělo být.
K tomuto řídění by bylo možné ještě přidat další typy imaginace, např.: uměleckou výtvarrnou, hudební, pohybovou, matematickou (geometrickou), technickou.

Představivost a obrazotvornost, a to žádoucí i nežádoucí mohou být také navozeny, podníceny i z vnějška, a to více i či méně manipulací, heterosugestivně, zejména osobami na nichž je člověk nějak závislý nebo kterých si váží, vůči kterým pociťuje úctu.
Nežádoucí a riskantní je sugestibilně, bez kritické racionální analýzy akceptovat (přijímat) různé fikce, smyšlenky, klamy, výmysly, negativní a škodlivé sugesce, které nemají oporu ve skutečnosti, ale pouze ve fantazii sugestora, tj. člověka, který je často manipulativně vnucuje svému okolí, a to velmi intenzivně a opakovaně než dosáhne svého cíle: ovlivnit chování a prožívání druhého člověka podle svých přání.

V životě člověka má velký význam (např. psychoterapeutický a sebeřídící) schopnost a dovednost pozitivních autosugescí ( žádoucího ovlivnění chování a prožívání sebe sama) zaměřených např. na redukci osobních fobií (chorobných strachů), anxiozit (úzkostí), perseverací a obsesí (vtíravých a ulpívavých představ či myšlenek, nežádoucích a racionálně řádně nezdůvodněných) a kompulzí (nutkavých tendencí k určitému často společensky nežádoucímu chování či jednání). Může jít o tzv. obsedantně kompulzivní závadu či poruchu, ale tuto diagnózu může kompetentně stanovit pouze psychiatr nebo klinický psycholog.
Ovlivňování vlastní osobnosti (včetně biologických dějů organismu) navozováním určitých obrazů se nazývá vizualizace. Je významná např. v oblastech, které zkoumá psychoimunologie. Např. vizualizace úspěšného zápasu vlastních bílých krvinek s mikroby a viry (včetně onkovirů) může v některých případech pravděpodobně vést ke zlepšení zdravotního stavu.

Představivost a obrazotvornost jsou nezbytné pro úspěšnost v mnoha povoláních. Zvlášť cenná je kreativní (tvůrčí) a rekonstruční představivost a obrazotvornost, což je tvorba adekvátních obrazných představ dosud nevnímaných předmětů nebo jevů na základě jejich verbálního popisu nebo plánku, nákresu, schematu.

Diagnostika představivosti a obrazotvornosti

Vedle pozorování a rozhovoru se používá analýza spontánních produktů a výtvorů:
- jde např. spontánní kresby, malby, básně či jinou literární činnost, různé výrobky (vzniklé např. v rámci zájmové činnosti nebo při arteterapii), i vlastní písmo (rukopis);
- hodnotné jsou dopisy, deníky a jiné osobní dokumenty;
- v dětské psychodiagnostice jde nejčastěji o analýzu kresby, u starších dětí a adolescentů spíše o písemné projevy.
V psychologickém kariérním poradenství se používají různé testy technického nadání, např. Benneth Mechanical Complex Figure.
Jde často o útvary individualizované, jejichž kompetentní adekvátní analýza a interpretace vyřadují odbornou psychologickou zkušenost a praxi.
Klasickou je zde neuropsychologická Reyova - Osterriethova komplexní figura.
Tuto neuropsychologickou diagnostickou metodu sestavil v roce 1941
švýcarský psycholog André Rey a v roce 1944 ji standardizoval Paul Alexandre Osterrieth. Metoda má zkrátku RPCF (Rey-Osterrieth Complex Figure Test).

Speciální psychologické testové metody jsou dobrou diagnostickou pomůckou pouze tehdy, jsou-li aplikované a interpretované kvalifikovaným psychologem, který má k dispozici i příslušný vyhodnocovací klíč.

Doporučená literatura:
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1031)
Zobrazit starší komentáře

1001 Jmfvtielve Jmfvtielve | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 17:02 | Reagovat

are internet payday loans legal
<a href="https://paydayaazt.org/">payday loans no credit check</a>
loans without credit checks
<a href=https://paydayaazt.org/>online payday loans direct lenders</a>

1002 Dmdimputt Dmdimputt | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 10:23 | Reagovat

bad credit credit cards
<a href="https://installmentokmloan.com/">small loans</a>
best company faxless loan payday
<a href="https://installmentokmloan.com/">3 month payday loans</a>

1003 iniviocky iniviocky | E-mail | 3. ledna 2018 v 15:01 | Reagovat

Делюсь своей радостью! как обыграть казино вулкан в автоматы форум слушай меня)

Я нашел интернет казино! которое легко ОБЫГРАТЬ!

[b]gamefortuna.net[/b] - тут легко окак обыграть казино вулкан в автоматы форум

Есть возможность бесплатной демо игры без регистрации и смс!
Сначала тренируемся!

И я сначала проверил на бесплатной игре - получилось выигрывать!
Пополнился на 500 рублей - и уже вывел и обналичил 48 800р. (всего! за три дня!)
Хочу чтобы побольше людей об этом узнали - и подзаработали денег)
Тем более что скоро праздники!

Я играю в кено и фортуну пробовал блек джек - думаю на любой игре получиться
главное не спешить и немного подумать.

Поделись с друзьями и родными! Расскажи им как обыграть казино вулкан в автоматы форум - пишите мне если сомневаетесь

Казино молодое - пока набирают пулл игроков - месяца два еще будет халява!
а потом неизвестно!

так что скорей скорей - грабим казино вместе))

зови друзей)

[b]Важно:[/b] легко обыграть казино фортуна только на этом сайте [b]gamefortuna.net[/b] - я пробовал почти на всех обыграть казино - и везде плохо
а этот их новый сайт - он молодой поэтому такая халява!

[b]как обыграть казино вулкан в автоматы форум этот везучих людей[/b]

1004 pansyhv11 pansyhv11 | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 11:40 | Reagovat

My new time
http://big.naturals.hotblog.top/?entry-maegan
sex lesbain porn video strait gay sex porn kathleen salazar porn star freemasns porn porn body shots

1005 codyub1 codyub1 | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 23:21 | Reagovat

My creative website:
http://cleo.forum.telrock.net

1006 Dcximputt Dcximputt | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 2:00 | Reagovat

money loan
<a href="https://loansbadzwe.org/">payday loans</a>
best payday loan lender
<a href="https://loansbadzwe.org/">best online payday loans</a>

1007 AnnaTruf AnnaTruf | E-mail | 6. ledna 2018 v 22:36 | Reagovat

http://appolloshop.ru/product/chem-horoshi-gidravlicheskie-telezhki-i-kakimi-osobennostjami-oni-obladajut

1008 AdulToySexCom AdulToySexCom | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 0:10 | Reagovat

Best Adult Toys and Sex Toys for your Healthy Life! Sex Toys, Dildos, Vibrators, Sex Dolls, and Many More

When you want to shop erotic toys, AdulToySex.com has it all. Whether male or female, straight or gay, and anywhere in between, we have the adult toys and movies you’re looking for.

We also provided FREE SHIPPING WORLDWIDE without minimum orders!

http://www.AdulToySex.com/

1009 jamieoc4 jamieoc4 | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 21:07 | Reagovat

Perfectly started supplementary occupation:
http://sarah.w.telrock.org

1010 ZmsOffise ZmsOffise | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 11:29 | Reagovat

az payday loan laws
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">personal loan</a>
500 cash payday loan
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>cash advance usa</a>

1011 BigHum BigHum | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 22:30 | Reagovat

Продаю весовое оборудование, не дорого, цена/качество.
Корректоры веса тары для электронных весов.
(корректировка показаний весов в реальном времени,
втч автомобильных, крановых, вагонных, итп а так же
для ремонта и настройки весовых комплексов на тензодатчиках)
Запросы в сети,- весы с брелком, корректор автомобильных весов,
обмануть весы, заряжение веса весы, изменить показания весов.
Все вопросы, предложения) на kuchersu@ya.ru
-
Пример и фото плат <a href=http://elektro-vor.ru/vesa.html>здесь</a>.

1012 Douglasevich Douglasevich | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 23:16 | Reagovat

Мне удалось заработать на наличку
<a href=http://best-businessman.ru/>как купить эфириум</a>

1013 Darreltrank Darreltrank | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 3:55 | Reagovat

Друзья, оформил бесплатный каталог статей. Интересно будет для всех, кто продвигает сайты в поиске при помощи ссылок. Отправляйте свои статьи на почту указанную в каталоге, и я размещу их на сайте абсолютно БЕСПЛАТНО! Все статьи проверяю на уникальность. Никаких линкопомоек! Рейтинг сайта регулярно растет.

<a href=http://www.catalogueofarticles.com/cashback-service/>лучшие кешбэк-сервисы в интернете</a>

1014 BinanceoGedy BinanceoGedy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 3:47 | Reagovat

Ripple - ракета 2018 года, Visa и Крупные банки инвестируют капитал уже в январе
Ripple: приток капитала и рост курса в ближайшие дни — Visa поддерживает Ripple.
рипл (XRP) — криптовалюта, которая уже совсем скоро будет сетями VISA, MasterCard, а также центральных банков. По сути это крипто-фиат. Потому цена риппл может достигнуть совсем скоро 100 USD, так как волна должна быть подхвачена той же VISA в начале 2018 года. Транзакции проходят безопаснее и быстрее, чем в Bitcoin.
Для сброса Bitcoin (BTC) с лидирующей позиции альтернативной цифровой валютой Ripple (XRP) осталось достичь отметки 6.8 USD, что и планируется крупными игроками в январе. Спекулятивные настроения превалируют на рынке криптовалют, но крупные фонды, банки и инвесторы дадут Ripple рост до 100$ уже совсем скоро.
Такой показатель казался бы недостижимым, если бы в прошлом году риппл не продемонстрировал рост на 35 000%.
Ripple откроет новые перспективы криптовалют, способствую их внедрению в массы, их популярности и анонимности транзакций.
В преддверии новостей по Ripple в Январе: есть рекомендации к покупке именно сейчас - курс XRP достиг минимума для входа на рынок крупных инвесторов.
Крупные игроки и трейдеры криптобирж начинают "закуп на низах" в долгосрок в ближайшие дни.
Ripple: дорасти до $6.8 — и побить биткоин уже в январе.

1015 JamesVab JamesVab | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 7:44 | Reagovat

Автошот by KIVA - на данный момент это самый лучший автошот, с большим изобилием функций! Как работает автошот? При попадании врага в перекрестие прицела, совершается автоматический выстрел. Время реакции программы 0,02 сек (Реакции человека от 0.8 секунды до 1.2). Работет на всех версиях Windows x64
<a href=https://cheater24.ru/page/warface/kiva.html>Купить автошот для варфейс</a>

Функции

-Автошот Вкл/Выкл клавиша CapsLock

-WallHack/ВХ F8

-Spread/Точность F9

-Recoil/Отдача F10

-Radar/Радар F11

1016 EnmuWresee EnmuWresee | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 17:56 | Reagovat

no prescription viagra
<a href=http://fviagrajjj.com/>free viagra samples</a>
female viagra uk
<a href="http://fviagrajjj.com/">purchase viagra</a>

1017 PuhBouthboods PuhBouthboods | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 18:11 | Reagovat

I have learnt it the hard way. Previous maps can guide toward mishaps and on your own endanger the life of the All those who effort and hard work within it. Prior to numerous quite a while the specific situation turns up to have already been unique making use of constricted Kolkata Model brand new that may be as well costly.If you are visiting Panama, it is a must that you see the Panama Canal

1018 HareLalmill HareLalmill | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 0:51 | Reagovat

Instead of getting upset about skills you do not possess at this time, it is best to maximize the benefits and strengths and skills you excel at currently. These designer reading glasses usually offer the latest designs and attention ? grabbing colour combinations. Start by using moisture control settings that turns the dryer off when clothes are dry. Now all those chants; all those prayers to their respective Gods; all those harmless tattoos and the tri-colored afro wigs have given way to vapid, somewhat disciplined audience watching equally insipid cricket playing.In addition, the web is able to make a worldwide community of people. <a href=http://www.wholesalesportsnfljerseys.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>.Brand-name outlet shops are usually scattered across more remote locations outside big cities – they aren’t often found in very urban areas. In the past many years, the only way a business owner can network with others is through a local chamber of commerce. The treatment for gastroenterology is available is now available with the advance technology and the top-class surgeons in India; in addition to all this we are also affiliated to one of the ’gastroenterology clinic in India. You must also learn to provide your customers with the right messages at the right time so that they can desire to do business with you.If you want to know more about plano seo 101 and other tips, check thatThere are lots of places in New South Wales wherein you can easily spot a nice and perfect flat.<a href=http://www.wholesalesportsnfljerseys.com/>Cheap NFL Jerseys</a>. Its task is to translate domain names into IP addresses.<a href=http://www.wholesalesportsnfljerseys.com/>Cheap Jerseys Sale</a>.Here Are The Factors in Finding Granny Flasts NSWCheck OnlineIt is important that you check online for more details as well as images of available flats in New South Wales.<br>Visit my site:http://www.wholesalesportsnfljerseys.com/

1019 darleneuu1 darleneuu1 | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 2:00 | Reagovat

Daily updated photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?post-melody
latex news pornosexe med menstruation xxx gratis movies free bdsm forte rubber faces small tites xxx

1020 FwenCrumma FwenCrumma | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 22:00 | Reagovat

cialis from canada
<a href="http://retcialis.com/"></a>
how much does cialis cost
<a href="http://retcialis.com/">order cialis online</a> ’

1021 FntEnerge FntEnerge | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 0:36 | Reagovat

cheapest generic cialis
<a href="http://cialisenax.com/">cialis online</a>
cheap cialis generic
<a href=http://cialisenax.com/>cialis generic</a> ’

1022 CharlesSoort CharlesSoort | E-mail | 15. ledna 2018 v 13:59 | Reagovat

Воспользкйтесь услугами автопроката на Камчатке
Сайт автопрокат http://тачки41.рф аренда авто.
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат Камчатка</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Прокат легковых авто на Камчатке</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Автопрокат в Петропавловске-Камчатском</a>
Закажите услуги автопроката на Камчатке. Лучший сервис автопроката в г. Петропавловске-Камчатском.
По всем вопросам звоните: +7 914 9990333;
Пишите: st.al888@mail.ru

1023 WarrenBet WarrenBet | E-mail | Web | Úterý v 21:34 | Reagovat

http://micro-plastic.com/

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!

1024 GevEnerge GevEnerge | E-mail | Web | Středa v 0:57 | Reagovat

cialis free trial canada
<a href="http://jrucialis.com/">cialis pill</a>
brand cialis buy online
<a href=http://jrucialis.com/>buy cialis professional</a> ’

1025 FndCrumma FndCrumma | E-mail | Web | Středa v 14:08 | Reagovat

cialis online canadian pharmacy
<a href="http://haycialis.com/"></a>
cheap liquid cialis
<a href="http://haycialis.com/">cialis soft tabs</a> ’

1026 dddsws dddsws | Čtvrtek v 7:45 | Reagovat

**Pictures, images and Video**

**Girls boys 12-18 years**

**** Download here: Link: https://xtl.jp/?a8

**** Download here: Link: http://xfun.cc/i36cy

l
l
l
l
l
l
l
l
l

1027 fffdrtr fffdrtr | Čtvrtek v 7:46 | Reagovat

**Pictures, images and Video**

**Girls boys 12-18 years**

**** Download here: Link: https://xtl.jp/?a8

**** Download here: Link: http://xfun.cc/i36cy

l
l
l
l
l
l
l
l
l

-

1028 CharlesSoort CharlesSoort | E-mail | Čtvrtek v 14:59 | Reagovat

Воспользкйтесь услугами автопроката на Камчатке
Сайт автопрокат http://тачки41.рф аренда авто.
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат Камчатка</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Прокат легковых авто на Камчатке</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Автопрокат в Петропавловске-Камчатском</a>
Закажите услуги автопроката на Камчатке. Лучший сервис автопроката в г. Петропавловске-Камчатском.
По всем вопросам звоните: +7 914 9990333;
Пишите: st.al888@mail.ru

1029 randiys11 randiys11 | E-mail | Web | Sobota v 1:30 | Reagovat

Hi fashionable work
http://asia.dating.adultnet.in/?entry-daisy
alien sex abducted porn ee porn tube forced porn 3d anime eva mendez porn free porn no purchase necessary

1030 GordonMat GordonMat | E-mail | Web | Sobota v 18:25 | Reagovat

國際運彩分析教學-成為莊家殺手的秘方│運彩分析│運彩分析教學    http://www.analysis-sport.com/

1031 Vectielve Vectielve | E-mail | Web | Dnes v 1:03 | Reagovat

payday loans for
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">best payday loans</a>
cash advances
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>payday loan lenders</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama