Rodové (genderové) studie

10. listopadu 2008 v 14:21 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Rodové (genderové) studie se zabývají studiem diferencí mezi muži a ženami, a to především diferencí (rozdílů) psychologických, sociálních a kulturních.Týkají se např. postavení žen ve společnosti, rozdílů ve mzdách mužů a žen, tradičních rolových úloh mužů a žen, rozdílů v osobnosti a psychice mužů a žen, věku dožití mužů a žen (věk dožití mužů je tč. nižší než věk dožití žen).

V současné době se např. v psychologii intenzivně studují rozdíly mezi normální osobností, chováním a prožíváním muže a ženy, např. v oblasti inteligence, tvořivosti, altruismu, kriminality, úrazovosti apod.
Berou se v úvahu i biologické rozdíly mezi muži a ženami (sexuální diference) a rodové feminní a maskulinní rozdíly (genderové diference), které jsou dány různými pojetími mužské a ženské role v dané společnosti.
Rodové studie se zabývají nerovnostmi podmíněnými sociálně a kulturně např. postavením žen a mužů ve společnosti, rovnosti příležitostí pro ženy a muže, finančními příjmy mužů a žen, účastí žen ve veřejném životě a politice, postoji různých společenských skupin vůči ženám a mužům, domácím násilím, násilím na ženách, věkem dožití mužů a žen (ten je v současné době nižší u mužů). Pojem ,,rod" (angl. ,,gender") se váže na uplatňování společenských rolí muže a ženy, zatímco ,,pohlaví" (angl. ,,sex") je vymezeno biologickými rozdíly. V současné době se očekává větší participace otců v rodině na chodu domácnosti a rodiny. Ve většině současných rodin je proklamována komplementarita mužských a ženských aktivit v rodinách, ve skutečnosti však většina domácích prací zůstává na ženě. To souvisí i s faktem, že mnohé ženy jsou v rodinách se svou rolí a pozicí více nespokojeny než muži.
V evropské kultuře jsou např. tradičně dívky více než chlapci zaměřeny na budoucí rodinný život.
Důraz na budoucí úspěch je stále častější u chlapců než dívek (Petr Macek, 2003).
Mezi sociálně podmíněné nerovnosti se řadí např.:
individuální úroveň vzdělanosti;
individuální úroveň rozumových dovedností obecných i speciálních;
motivace ke studiu a k práci, úroveň aspirací;
úroveň jazykové komunikace;
úroveň sociálního a morálního chování.
Zkoumají se ovšem i závady a poruchy pohlavní identity (např. transexualismus, transvesticismus dvojí role).
Transexualismus je porucha pohlavní identity (totožnosti), která se projevuje touhou jedince žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví, jde tedy o inverzní sexuální identifikaci, o touhu po změně pohlaví, negativní vztah k vlastním genitáliím, což je obvykle doprovázeno přáním chirurgického zákroku a hormonálního léčení, aby tělo odpovídalo co možno nejvíce preferovanému pohlaví. Transsexuální identita trvá alespoň dva roky a porucha není příznakem jiné duševní poruchy, jako např. schizofrenie, ani není sdružena s chromozomální abnormalitou.
Transvesticismus dvojí role částečná porucha sexuální identity (totožnosti), kdy jedinec občas nosí šaty opačného pohlaví, aby dočasně prožil příslušnost k opačnému pohlaví, ale nošení šatů opačného pohlaví není motivováno sexuálně, ale jde o převažující heterosexuální orientaci (častěji jde o muže) a jedinec nemá zájem o trvalou změnu pohlaví.
Mezi závady a poruchy sexuální preference patří např. fetišismus, fetišistický transvesticismus, exhibicionismus, voyerství (skoptofilie), pedofilie a sadomasochismus.
Fetišismus je porucha pohlavní preference projevující se tím, že jedinec zažívá opakovaně silné puzení a fantazie, týkající se neovyklých předmětů nebo činnosti (např. se šaty, obuví) a buď jedná podle tohoto puzení, nebo je jím výrazně stresován. Tato preference musí být přítomna nejméně 6 měsíců. Fetiš (nějaký neživý předmět) je nejdůležitějším zdrojem sexuální stimulace nebo je podstatný pro uspokojující sexuální odezvu.
Fetišistický transvesticismus jako porucha sexuální preference se projevuje tím, že jedinec nosí oblečení opačného pohlaví, aby vytvořil vzezření a pocit, že patří k opačnému pohlaví, avšak ve skutečnosti netouží stát se opačným pohlavím. Nošení šatů opačného pohlaví je těsně spojeno se sexuální vzrušením. Jakmile však dojde k orgasmu a sexuální vzrušení klesá, dochází k silnému přání si oblečení opačného pohlaví svléknout.
Exhibicionismus jako porucha sexuální preference se projevuje vracejícími se nebo přetrvávajícími tendencemi ukazovat své genitálie nic netušícím cizím lidem (obvykle opačného pohlaví), což je téměř vždy spojeno se sexuálním vzrušením a masturbací. Není zde úmysl ani nabídka sexuálního styku s osobou, před níž se exhibuje.
Voyerství je porucha sexuální preference projevující se vracející se nebo přetrvávající tendencí dívat se na osoby při sexuálním nebo intimním chováním, jakým je např. svlékání, což vede k sexuálnímu vzrušení a masturbaci. Jedinec při tomto slídičství nemá v úmyslu odhalit svou přítomnost a nemá ani v úmyslu zapojit pozorovanou osobu do sexuální aktivity.
Pedofilie jako porucha sexuální preference se projevuje tím, že jedinec má vytrvalou a převládající preferenci sexuální aktivity s prepubertálním dítětem nebo dětmi. Jedinci je přitom nejméně 16 let a je nejméně o 5 let starší, než dítě nebo děti.
Sadomasochismus je porucha sexuální preference projevující se tím, že jedinec upřednostňuje sexuální aktivitu, kterou buď přijímá (masochismus) nebo poskytuje (sadismus), nebo obojí, a to ve spojení alespoň s jedním z následujících projevů: bolest, pokořování, omezování osobní svobody. Sadomasochistická aktivita je přitom nejdůležitějším zdrojem stimulace nebo je nutná pro sexuální uspokojení a musí být přítomna nejméně 6 měsíců.
Poruchy sexuální preference mohou být i mnohočetné a nespecifikované.
Zkoumají se také psychické a behaviorální závady a poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací, např. porucha sexuálního vyzrávání a egodystonická sexuální orientace.
Porucha sexuálního vyzrávání je psychická a behaviorální porucha spojená se sexuálním vývojem a orientací a projevuje se tím, že jedinec trpí nejistotou, pokud jde o jeho (její) pohlavní identitu, genderovou totožnost a roli nebo sexuální orientaci, což u něho vyvolává úzkost nebo depresi.
Egodystonická sexuální orientace je psychická a behaviorální porucha spojená se sexuálním vývojem a orientací. Pohlavní totožnost (identita) je sice nepochybná, stejně jako sexuální preference, ale jedinec si přeje, aby byla jiná.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ThomasCaubs ThomasCaubs | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 15:33 | Reagovat

famous website! debit of up the jumbo work. visit my website only if you are overwhelming 21 check this <a href=http://www.sextoysfun.net/>online sextoys</a> portal, <a href=http://randomsend.com/>email server</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama